LOGOWANIE

KWALIFIKACJA Z1 - WRZESIEŃ 2015 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 2

KOD ARKUSZA: Z.01-02-15.08


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykonaj zabieg masażu klasycznego strony tylnej uda prawego zgodnie ze zleceniem zawartym w skierowaniu lekarskim zamieszczonym w arkuszu egzaminacyjnym oraz po wykonaniu zabiegu wypełnij czytelnie załączoną do zadania Kartę zabiegową pacjenta.
Po dokładnym zapoznaniu się z treścią zadania zgłoś Przewodniczącemu ZNCP przez podniesienie ręki gotowość do przygotowania stanowiska do masażu, a następnie kieruj się poleceniami wydawanymi przez Przewodniczącego ZNCP.
Przewodniczący ZNCP wyda Ci polecenia, aby przystąpić do:
- przygotowania stanowiska do masażu,
- przygotowania pacjenta do zabiegu,
- wykonania masażu pacjenta,
- uporządkowania stanowiska po wykonaniu masażu,
- przejścia na indywidualne stanowisko egzaminacyjne w celu kontynuacji egzaminu.
W szczególności zwróć uwagę na to, że w odpowiednich momentach powinieneś zgłosić przez podniesienie ręki:
- zakończenie czynności związanych z przygotowaniem stanowiska do masażu,
- zakończenie czynności związanych z przygotowaniem pacjenta do masażu,
- zakończenie czynności związanych z uporządkowaniem stanowiska po wykonaniu zabiegu.
Zabieg masażu wykonaj w czasie nie dłuższym niż 15 minut lub do momentu, gdy usłyszysz od egzaminatora komunikat „dziękuję", oznaczający konieczność zaprzestania wykonywania dalszych czynności związanych z masażem. W przypadku braku komunikatu od egzaminatora możesz zakończyć masaż, gdy uznasz, że wykonałeś zadanie.
Poszczególne techniki masażu wykonaj powtarzając je maksymalnie 2 razy, stosując maksymalnie po 2 sposoby wykonania każdej techniki masażu na każdą warstwę tkanek.
Zadanie egzaminacyjne wykonaj zgodnie z obowiązującymi procedurami uwzględniając zasady i przepisy bezpieczeństwa i higieny oraz ergonomii pracy.
Formularz Karty zabiegowej pacjenta znajduje się w arkuszu egzaminacyjnym.
Arkusz egzaminacyjny pozostaw na indywidualnym stanowisku egzaminacyjnym na stoliku.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.
Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:
- przygotowane stanowisko do masażu,
- przygotowany pacjent do zabiegu,
- stanowisko do masażu po wykonaniu zabiegu,
- Karta zabiegowa pacjenta
oraz
przebieg przeprowadzenia diagnostyki tkanek pacjenta oraz wykonania masażu klasycznego strony tylnej uda prawego.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI Z1