LOGOWANIE

KWALIFIKACJA Z20 - STYCZEŃ 2017 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: Z.20-01-17.01


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1. Karta mycia i dezynfekcji
j W kolumnie Nazwa zestawu wpisane: Zestaw do cięcia cesarskiego, Zestaw do wyłyżeczkowania, Zestaw pęcherz, Zestaw przepuklina, Zestaw podstawowy do szycia
2 W kolumnie Numer myjni dezynfektora/Numer wsadu we wszystkich wierszach wpisane: 1/782 3 W kolumnie Parametry procesu dezynfekcji we wszystkich wierszach wpisane: 90°C/5 min.
4 W kolumnie Wartość AO we wszystkich wierszach wpisane: AO = 3000
5 W kolumnie Wynik testu mycia we wszystkich wierszach wpisane: Prawidłowy
6 W kolumnie Zwolnienie wsadu we wszystkich wierszach wpisane: TAK Rezultat 2. Karta sterylizacji
j W kolumnie Nazwa zestawu wpisane: Zestaw do cięcia cesarskiego, Zestaw do wyłyżeczkowania, Zestaw pęcherz, Zestaw przepuklina, Zestaw podstawowy do szycia
2 W kolumnie Numer sterylizatora/Numer wsadu w wierszach Zestaw do cięcia cesarskiego, Zestaw do wyłyżeczkowania, Zestaw pęcherz wpisane: 1/920 3 W kolumnie Numer sterylizatora/Numer wsadu w wierszach Zestaw przepuklina, Zestaw podstawowy do szycia wpisane: 2/821 4 W kolumnie Parametry procesu sterylizacji temperatura/ciśnienie/czas wpisane: 134°C/210,0 kPa/4 min
^ W kolumnie Wynik testu kontroli wsadu w wierszach Zestaw do cięcia cesarskiego, Zestaw do wyłyżeczkowania, Zestaw pęcherz wpisane: Prawidłowy
6 W kolumnie Wynik testu kontroli wsadu w wierszach Zestaw przepuklina, Zestaw podstawowy do szycia wpisane: Nieprawidłowy
y W kolumnie Zwolnienie wsadu do użycia w wierszach Zestaw do cięcia cesarskiego, Zestaw do wyłyżeczkowania, Zestaw pęcherz _wpisane: TAK_
8 W kolumnie Zwolnienie wsadu do użycia w wierszach Zestaw przepuklina, Zestaw podstawowy do szycia wpisane: NIE
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI Z20