LOGOWANIE

KWALIFIKACJA Z20 - STYCZEŃ 2020 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 2

KOD ARKUSZA: Z.20-02-20.01-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Centralna Sterylizatornia mieści się w Szpitalu Onkologicznym. Świadczy usługi na potrzeby swoj ego szpitala oraz dla dwóch usługobiorców zewnętrznych.
W jednym Protokole odbiorczym zapisano wszystkie wyroby medyczne dostarczane do dekontaminacji w dniu dzisiejszym ze wszystkich trzech placówek.
Na podstawie informacji zapisanych w Protokole odbiorczym określ ścieżkę reprocesowania każdego sprzętu z tego Protokołu i wypełnij Kartę Dekontaminacji, przyjmując założenia:
- procesy sterylizacji parowej były kontrolowane chemicznymi wskaźnikami emulacyjnymi,
- procesy sterylizacji niskotemperaturowej były kontrolowane wskaźnikami zintegrowanymi,
- wszystkie procesy sterylizacji były kontrolowane wskaźnikami biologicznymi.
Wypełnij Protokoły wydania sprzętu dla trzech placówek zgodnie z miejscem pochodzenia sprzętu. Wykonaj test funkcyjny zgrzewarki.
Skontroluj pod lampą powiększającą czystość oraz przeprowadź konserwację narzędzi Zestawu do usunięcia szwów znajdującego się na stanowisku do kontroli, konserwacji i pakowania narzędzi.
Następnie wykonaj test funkcyjny nożyczek chirurgicznych poprzez wykonanie trzech niezależnych nacięć kompresu gazowego.
Zapakuj zestaw do pakietu wykonanego z dwóch niezależnie zgrzanych warstw rękawa papierowo-foliowego. W pakiecie umieść wskaźnik chemiczny zintegrowany.
UWAGA - Zasygnalizuj przez podniesienie ręki gotowość do wykonania higienicznej dezynfekcji rąk. Po uzyskaniu zgody PZN i w obecności egzaminatora wykonaj higieniczną dezynfekcję rąk techniką Ayliffe 'a. Następnie wykonaj test funkcyjny zgrzewarki oraz przygotuj pakiet z Zestawem do usunięcia szwów.
Wypełnij Etykietę, wytnij ją z arkusza egzaminacyjnego, a następnie przyklej Etykietę na wykonany pakiet za pomocą taśmy neutralnej. Wypełniając Etykietę, stosuj datę zgodną z datą egzaminu. Odbiorcą zestawu jest Poradnia Chirurgiczna. Datę ważności pakietu ustal na 4 miesiące od daty sterylizacji.
Przygotowany pakiet pozostaw w miejscu wskazanym przez Przewodniczącego ZN.
Po wykonaniu zadania uporządkuj stanowisko pracy oraz zdezynfekuj blat stołu do pakowania narzędzi.
Wszystkie formularze do wypełnienia znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym.
Wykonując zadanie, przestrzegaj zasad ochrony środowiska, bezpieczeństwa, higieny i ergonomii pracy.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut. Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:
- Karta dekontaminacji,
- Protokoły wydania sprzętu: nr 1, nr 2, nr 3,
- Etykieta,
- pakiet z Zestawem do usunięcia szwów oraz
przebieg wykonania higienicznej dezynfekcji rąk techniką Ayliffe'a, testu funkcyjnego zgrzewarki, kontroli czystości i konserwacji narzędzi oraz testu funkcyjnego nożyczek chirurgicznych.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI Z20