LOGOWANIE

KWALIFIKACJA Z21 - CZERWIEC 2018 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 2

KOD ARKUSZA: Z.21-02-18.06


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Przygotuj pacjentkę do badania radiologicznego i wykonaj wszystkie wymagane czynności związane z przeprowadzeniem badania radiologicznego podudzia prawego ze stawem skokowym do momentu wyzwolenia ekspozycji promieniowania, zgodnie ze skierowaniem od lekarza kierującego na badanie.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
provita Piła, dnia 21.06.2018 r.
Poradnia Chirurgiczna ul. Wojska Polskiego 43 64-920 Piła NIP: 1203456789 REGON: 100099988 tel. 67 215 62 60
SKIEROWANIE NA BADANIE RADIOLOGICZNE
Pan/Pani: Zofia Sasinowska PESEL: 62032800262
Rodzaj badania: RTG podudzia prawego ze stawem skokowym AP i boczne
Wywiad, rozpoznanie: Uraz podudzia prawego
Badanie pierwsze następne
lek. med. Jan Kot 2 specjalista chirurg ortopeda £ ul. Jaworowa 8
64-920 Piła
tel. 507121125
Pacjentka jest średniej budowy ciała. Z przeprowadzonego wywiadu wynika, że badania nie można przeprowadzić w pozycji stojącej.
Gotowość do przeprowadzenia badania zgłoś przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki i w ten sam sposób zasygnalizuj zakończenie wykonania badania. Przystępując do przeprowadzenia badania, weź ze sobą identyfikator z numerem stanowiska i arkusz egzaminacyjny. Połóż identyfikator na stanowisku. Przyjmij, że pacjentka jest po weryfikacji danych osobowych i czeka na badanie w gabinecie rentgenowskim. Komunikuj się z pacjentką tak, aby słyszał Cię egzaminator, ale nie inni zdający. Nie oczekuj od pacjentki odpowiedzi. Postępuj zgodnie z procedurami obowiązującymi przy wykonywaniu zleconego badania. Zachowaj kolejność wykonywania projekcji jak w zapisie na skierowaniu. Wszystkie działania związane z przeprowadzeniem badania radiologicznego do momentu wyzwolenia ekspozycji promieniowania wykonuj w obecności egzaminatora, w czasie nie dłuższym niż 15 minut. Po upływie tego czasu przewodniczący ZN skieruje komunikat „czas minął", oznaczający zakończenie procesu oceny.
Po zakończeniu badania uporządkuj stanowisko.
Podpisz zamieszczone w arkuszu egzaminacyjnym radiogramy 1 i 2, opisz je właściwą literką.
Zapisz pod radiogramem 1 i 2 nazwy wskazanych struktur anatomicznych. Wpisz badanie do fragmentu książki ewidencji badań radiologicznych - za datę badania przyjmij datę egzaminu.
Wszystkie druki do wypełnienia znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym.
W czasie wykonywania zadania przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w pracowni radiologicznej.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI Z21