LOGOWANIE

KWALIFIKACJA Z21 - STYCZEŃ 2016 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 4

KOD ARKUSZA: Z.21-04-16.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Przygotuj stanowisko oraz sprzęt i materiały do wykonania badania rentgenowskiego nadgarstka w rzucie PA (grzbietowo-dłoniowym), zgodnie ze skierowaniem od lekarza.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PROVITA Poradnia Chirurgiczna ul. Morska 27 80-874 Gdańsk NIP:123456789 REGON: 100099988
061/100123 tel : 058 323 46 73 Gdańsk 14.01.2016 .............................. ....................dnia ............ r.
Jednostka kierująca
SKIEROWANIE NA BADANIE RADIOLOGICZNE )
Elżbieta Witwicka, lat 31, PESEL: 85010401552
Ob...................................................................................................
,-11- Rt9 nadgarstka lewego w rzucie PA (grzbietowo-dłoniowym)
Rodzaj badania....................................................................................
/bocznym
Wywiad, rozpoznanie............................................................................
Uraz nadgarstka lewego
Badanie pierwsze następne
Podpis i pieczątka lekarza
lek. med. Iwona Zając ;e specjalista chirurg ortopeda ul. Reymonta 39
^ 80-874 Gdańsk
tel. 058 320 25 19
Pacjentka jest średniej budowy ciała. Z przeprowadzonego wywiadu wynika, że można ułożyć kobietę w standardowych, wymaganych do badania pozycjach.
Gotowość do przygotowania stanowiska zgłoś Przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki.
Po komunikacie egzaminatora „proszę kontynuować" uporządkuj stanowisko, przyjmując, że badanie
rentgenowskie zostało zakończone.
Wypełnij Arkusz wykonania badania radiologicznego. Podpisz zamieszczony w arkuszu egzaminacyjnym Radiogramy 1 i 2. Zapisz pod Radiogramem 1 nazwy struktur anatomicznych nadgarstka oznaczone cyframi 1, 2, 3, 4. Wpisz badanie do Książki ewidencji badań radiologicznych. Dane i tabele do wykonania zadania znajdziesz w arkuszu egzaminacyjnym.
W czasie wykonywania zadania przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Uwaga: jako datę badania przyjmij dzień egzaminu.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI Z21