LOGOWANIE

KWALIFIKACJA Z21 - STYCZEŃ 2018 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: Z.21-01-18.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Przygotuj pacjentkę do badania radiologicznego i wykonaj na stanowisku wymagane czynności związane z przeprowadzeniem badania radiologicznego palca II ręki prawej w projekcji PA i bocznej do momentu wyzwolenia ekspozycji promieniowania, zgodnie ze skierowaniem od lekarza kierującego na badanie.
Przychodnia lekarska „Eskulap" Bartoszyce, 12.01.2018 r.
11-200 Bartoszyce ul. Długa 5
Poradnia ortopedyczna
SKIEROWANIE NA BADANIE RADIOLOGICZNE
Pan/Pani: Małgorzata Kowalska Wiek: 18 lat PESEL: 00232219186 Płeć: K M M □
Adres zamieszkania: ul. Leśna 23, 11-200 Bartoszyce
Rodzaj badania: RTG palca II ręki prawej w projekcji PA i bocznej
Wstępne rozpoznanie kliniczne: podejrzenie złamania paliczka środkowego palca II ręki prawej
ArturN>owak lek. mqd!Apecjalista chirm^fbrtopeda
Podpis i pieczątka lekarza kierującego
Pacjentka jest średniej budowy ciała. Z przeprowadzonego wywiadu wynika, że przytrzasnęła palec podczas zamykania drzwi samochodu. Badanie można wykonać w standardowych ułożeniach.
Gotowość do przeprowadzenia badania zgłoś przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki i w ten sam sposób zasygnalizuj zakończenie wykonania badania. Przystępując do przeprowadzenia badania, weź ze sobą identyfikator z numerem stanowiska i arkusz egzaminacyjny. Połóż identyfikator na stanowisku.
Przyjmij, że pacjentka jest po weryfikacji danych osobowych i czeka na badanie w gabinecie rentgenowskim. Komunikuj się z pacjentką tak, aby słyszał Cię egzaminator, ale nie inni zdający. Nie oczekuj od pacjentki odpowiedzi. Postępuj zgodnie z procedurami obowiązującymi przy wykonywaniu zleconego badania. Zachowaj kolejność wykonywania projekcji zgodnie z zapisem na skierowaniu. Wszystkie działania związane z przeprowadzeniem badania radiologicznego do momentu wyzwolenia ekspozycji promieniowania wykonuj w obecności egzaminatora, w czasie nie dłuższym niż 15 minut. Po upływie tego czasu przewodniczący ZN skieruje komunikat „czas minął", oznaczający zakończenie procesu oceny.
Po zakończeniu badania uporządkuj stanowisko.
Podpisz zamieszczone w arkuszu egzaminacyjnym radiogramy 1 i 2. Zapisz pod radiogramem 1 i 2 nazwy wskazanych struktur anatomicznych. Wpisz badanie do fragmentu książki ewidencji badań radiologicznych -za datę badania przyjmij datę egzaminu.
Wszystkie druki do wypełnienia znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym.
W czasie wykonywania zadania przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w pracowni radiologicznej.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI Z21