LOGOWANIE

KWALIFIKACJA Z21 - STYCZEŃ 2019 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: Z.21-01-18.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Przygotuj pacjentkę do badania radiologicznego i wykonaj wszystkie wymagane czynności związane z przeprowadzeniem badania radiologicznego kręgów C3-C7 w rzucie AP i kręgosłupa szyjnego w rzucie bocznym lewym do momentu wyzwolenia ekspozycji promieniowania, zgodnie ze skierowaniem od lekarza kierującego.
Kobieta ma średnią budowę ciała. Z przeprowadzonego wywiadu wynika, że badanie radiologiczne należy wykonać w pozycji siedzącej.
Gotowość do przeprowadzenia badania zgłoś przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki i w ten sam sposób zasygnalizuj zakończenie wykonania badania.
Przystępując do przeprowadzenia badania, weź ze sobą identyfikator z numerem stanowiska i arkusz egzaminacyjny. Połóż identyfikator na stanowisku.
Przyjmij, że pacjentka jest po weryfikacji danych osobowych i czeka na badanie w gabinecie rentgenowskim. Komunikuj się z pacjentką tak, aby słyszał Cię egzaminator, ale nie inni zdający. Nie oczekuj od pacjentki odpowiedzi. Postępuj zgodnie z procedurami obowiązującymi przy wykonywaniu zleconego badania. Zachowaj kolejność wykonywania projekcji jak w zapisie na skierowaniu. Wszystkie działania związane z przeprowadzeniem badania radiologicznego do momentu wyzwolenia ekspozycji promieniowania wykonuj w obecności egzaminatora, w czasie nie dłuższym niż 15 minut. Po upływie tego czasu przewodniczący ZN skieruje do Ciebie komunikat „czas minął", oznaczający zakończenie procesu oceny. W czasie wykonywania zadania przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w pracowni radiologicznej. Po zakończeniu badania uporządkuj stanowisko.
Podpisz zamieszczone w arkuszu egzaminacyjnym radiogramy 1 i 2 i opisz je właściwymi literkami.
Zapisz pod radiogramami nazwy wskazanych strzałką na radiogramie 2 struktur anatomicznych.
Wpisz badanie do fragmentu książki ewidencji badań radiologicznych - za datę badania przyjmij datę egzaminu.
Dane i tabele do wykonania zadania znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI Z21