LOGOWANIE

KWALIFIKACJA Z21 - STYCZEŃ 2020 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 3

KOD ARKUSZA: Z.21-03-20.01-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Pacjentka zgłosiła się do przychodni ze skierowaniami od lekarza w celu wykonania badania EKG i RTG.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łomża, dnia 03.01.2020 r.
Poradnia POZ
ul. Brzoskwiniowa 34 18-400 Łomża
NIP: 123456789 REGON: 1000954389 tel. 603019128 SKIEROWANIE NA BADANIE RADIOLOGICZNE
Pani: Helena Orłowska PESEL 78032836726
Rodzaj badania: Zdjęcie RTG narządów klatki piersiowej w projekcji PA i stawu ramiennego prawego
w projekcji AP w pozycji stojącej Wywiad, rozpoznanie: Badanie kontrolne po złamaniu kości ramiennej prawej, do leczenia uzdrowiskowego
Badanie: pierwsze/następne
Lek .med. Jan Penza specjalista chorób wewnętrznych ul. Warszawska 2
18-400 Łomża tel. 123 121 123 30004000
W pracowni EKG technik elektroradiolog wykonał standardowe badanie elektrokardiograficzne w spoczynku w trybie ręcznym i 3-kanałowej rejestracji odprowadzeń, zgodnie ze skierowaniem od lekarza kierującego na badanie. Elektrody przypiął w standardowych miejscach przyłożenia.
Zapisz w Karcie odprowadzeń EKG kolor wskazanych elektrod i miejsce ich przyłożenia. Na podstawie zamieszczonego fragmentu elektrokardiogramu sporządź Arkusz analizy elektrokardiogramu i uzupełnij Kartę opisu badania EKG.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI Z21