LOGOWANIE

KWALIFIKACJA Z3 - PAŹDZIERNIK 2016 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: Z.03-01-16.08


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Na podstawie informacji podanych w zadaniu opracuj dokumenty dotyczące zabezpieczenia imprezy masowej. W tym celu na podstawie opisu sytuacji zadaniowej oraz zamieszczonych wyciągów z aktów prawnych:
- wypełnij Tabelę 1 Minimalna liczba członków służby porządkowej i służby informacyjnej niezbędnych do zabezpieczenia imprezy oraz wykaz wyposażenia członka służby informacyjnej.
- wypełnij Tabelę 2 Uprawnienia służb porządkowych i informacyjnych organizatora imprezy masowej.
- uzupełnij Tabelę 3 A Igorytm postępowania członka służby porządkowej organizatora imprezy masowej podczas stwierdzania uprawnień do przebywania na imprezie.
- wypełnij Notatkę z użycia/wykorzystania środków przymusu bezpośredniego.
Opis sytuacji zadaniowej
Na mecz piłki nożnej drużyn drugoligowych na stadionie miejskim w Kraśniku w dniu 15.08.2016 r. sprzedano 1 500 biletów. Z rozpoznania wynika, że nie dochodziło wcześniej do chuligańskich ekscesów i naruszeń regulaminu imprezy. Około godziny 1715 dowódca dwuosobowego patrolu służby porządkowej podczas kontroli uprawnień do przebywania na imprezie sportowej stwierdził u kontrolowanej osoby brak biletu. Kontrolowany mężczyzna został wezwany do opuszczenia terenu imprezy. Wezwany odmówił wykonania polecenia próbując jednocześnie zadać cios dowódcy patrolu służby porządkowej. Został ujęty przy pomocy chwytu obezwładniającego, a następnie założono mu kajdanki. W wyniku interwencji ujęty nie odniósł żadnych obrażeń i nie żądał wezwania lekarza.
USTAWA
z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
Tekst jednolity z dnia 5 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 611 ze zm.)
- wyciąg -
(...)
Art. 6 2. Liczebność służby porządkowej oraz służby informacyjnej określa się w następujący sposób:
1) w przypadku imprezy masowej niebędącej imprezą masową podwyższonego ryzyka - co najmniej 10 członków służb: porządkowej i informacyjnej na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej i co najmniej 1 członek służby porządkowej lub informacyjnej na każde następne 100 osób, przy czym nie mniej niż 20% ogólnej liczby członków służb stanowią członkowie służby porządkowej;
2) w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka - co najmniej 15 członków służb porządkowej i informacyjnej na 200 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej i co najmniej 2 członków służb: porządkowej i informacyjnej na każde następne 100 osób, przy czym nie mniej niż 50% ogólnej liczby członków stanowią członkowie służby porządkowej.
(...)
Art. 20 1. Służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do:
1) sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI Z3