LOGOWANIE

KWALIFIKACJA Z4 - CZERWIEC 2018 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 2

KOD ARKUSZA: Z.04-02-18.06


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

71-letnia pani Anna Kowalska jest od wczoraj pacjentką oddziału wewnętrznego. Od wielu lat choruje na cukrzycę, która w przebiegu zaawansowanej retinopatii cukrzycowej doprowadziła do niedowidzenia. Została przyjęta na oddział wewnętrzny z powodu wysokiego stężenia glukozy we krwi oraz bólu w obrębie podudzi i stóp utrudniającego chodzenie. Skóra na podudziach jest sucha i łuszcząca. Wskaźnik BMI wynosi 35. Lekarz zalecił kontrolę ciśnienia tętniczego i tętna 4 x dziennie. Obecnie pacjentka jest osłabiona, samodzielnie nie wstaje z łóżka, ale sama zmienia w nim pozycję. Nie jest zagrożona wystąpieniem odleżyn. Sygnalizuje potrzebę wydalania stolca i moczu, które oddaje do basenu. Podczas toalety całego ciała wymaga pomocy opiekuna. Zęby myje samodzielnie, jednakże ze względu na przebywanie w łóżku wymaga nalania wody do kubka czy podania miski. Przy ubieraniu się i rozbieraniu potrzebuje pomocy, ale część czynności wykonuje sama. Samodzielnie spożywa posiłki, ale ma bardzo duże trudności przy krojeniu i smarowaniu chleba. W trakcie przemieszczania się na wózek inwalidzki (w celu zawiezienia na badania diagnostyczne) pacjentka wymagała znacznej pomocy opiekuna. Kontakt słowny z panią Anną jest zachowany, logiczny. W czasie rozmowy przyznała, że od kilku tygodni podjadała między posiłkami, przestała zwracać uwagę na to co spożywa, bo czuła się bardzo dobrze i stwierdziła, że nie ma konieczności przestrzegania zalecanej diety. Personel zauważył, że spożywała przed kolacją kotlety i herbatniki przyniesione przez rodzinę. Pacjentka narzeka, że dawno nie uczestniczyła w nabożeństwie niedzielnym, nie czytała książek. W czasie spożywania posiłku kobieta zabrudziła poszewkę na poduszce i poszwę.
Na potrzeby egzaminu, w celu określenia zapotrzebowania na opiekę ze strony opiekuna medycznego, dokonaj aktualnej (na obecną chwilę) oceny samodzielności pacjentki w wykonywaniu czynności dnia codziennego, wykorzystując zmodyfikowaną skalę Barthel. Następnie opracuj plan opieki, wypełniając formularze znajdujące się w arkuszu egzaminacyjnym.
Na fantomie osoby dorosłej (traktując go jak autentyczną pacjentkę) wykonaj mycie kończyn górnych, klatki piersiowej i pleców oraz zmień poszewkę i poszwę. Gotowość do wykonania czynności zgłoś przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zgody przystąp do wykonania zadania; zrealizu j je w czasie nie dłuższym niż 45 minut. Po przekroczeniu tego czasu przewodniczący ZN skieruje komunikat ,,czas minął", oznaczający zakończenie procesu oceny przez egzaminatora. Potwierdź wykonanie czynności w indywidualnej karcie pielęgnacji chorego. Podpis w odpowiednim miejscu złóż w postaci parafki (nie wpisuj swojego nazwiska). Wpisana data i godziny powinny odpowiadać stanowi faktycznemu.
Materiały, przybory, środki i sprzęt niezbędne do wykonania zadania znajdują się w magazynie i na stanowisku egzaminacyjnym. Wszystkie czynności wykonaj zgodnie z zasadami i procedurami, uwzględniając przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomię pracy. Po wykonaniu zadania uporządkuj stanowisko pracy. Arkusz egzaminacyjny pozostaw na stoliku.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.
Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:
- ocena samodzielności pacjentki w wykonywaniu czynności dnia codziennego wg zmodyfikowanej skali Barthel,
- plan opieki nad pacjentką,
- indywidualna karta pielęgnacji chorego oraz
przebieg mycia kończyn górnych, klatki piersiowej i pleców oraz zmiany poszewki na poduszce i poszwy na kocu z pacjentką leżącą w łóżku.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI Z4