LOGOWANIE

KWALIFIKACJA Z4 - STYCZEŃ 2014 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: Z.04-01-14.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Informacja o panu Marianie:
90-letni pan Marian przebywa na oddziale opiekuńczo - pielęgnacyjnym. Jest osłabiony po przebytym zapaleniu płuc. Nie może samodzielnie wykonywać czynności higieniczno pielęgnacyjnych.
Na podstawie informacji o panu Marianie:
- wymień pacjentowi pieluchomajtki, które są suche i czyste, ale uległy uszkodzeniu. Przez podniesienie ręki zgłoś przewodniczącemu ZNCP gotowość do oceny;
- zmień piżamę pacjentowi leżącemu w łóżku. Przez podniesienie ręki zgłoś przewodniczącemu ZNCP gotowość do oceny;
- wykonaj całkowitą zmianę bielizny pościelowej choremu leżącemu w łóżku. Wcześniej, przez podniesienie ręki, zasygnalizuj gotowość do wykonania zabiegu. Wykonaj go po uzyskaniu zgody przewodniczącego ZNCP.
Wykonanie czynności potwierdź w Karcie indywidualnej pielęgnacji pacjenta zamieszczonej w arkuszu egzaminacyjnym.
Wszystkie czynności wykonaj w łóżku na fantomie osoby dorosłej.
Materiały, przybory, środki i sprzęty niezbędne do wykonania zadania znajdują się w magazynie.
Zadanie egzaminacyjne wykonaj zgodnie z zasadami i procedurami uwzględniając przepisy BHP oraz ergonomię pracy.
Arkusz egzaminacyjny pozostaw na stoliku.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.
Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:
- wymienione pieluchomajtki,
- zmieniona piżama pacjentowi leżącemu w łóżku,
- wypełniona Karta indywidualnej pielęgnacji pacjenta oraz
- przebieg całkowitej zmiany bielizny pościelowej choremu leżącemu w łóżku.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI Z4