LOGOWANIE

KWALIFIKACJA Z4 - STYCZEŃ 2019 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 3

KOD ARKUSZA: Z.04-03-18.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Na podstawie informacji o pacjentce Janinie Kowalskiej uzupełnij zamieszczony w arkuszu egzaminacyjnym Plan działań opiekuna medycznego, uwzględniający rozpoznanie deficytów w zakresie zaspakajania potrzeby odżywiania i wydalania oraz pomocy w zaspokojeniu pacjentce tych potrzeb a także Wykaz działań opiekuna medycznego w zapobieganiu odleżynom u pacjentki.
Na fantomie osoby dorosłej (traktując go jak autentyczną pacjentkę) wykonaj mycie zębów, a następnie zmień poszewkę na jaśku (mniejszej poduszce) oraz poszwę na kocu z pacjentką leżącą w łóżku. Gotowość do wykonania czynności zgłoś przewodniczącemu Zespołu Nadzorującego przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zgody przystąp do wykonania zadania; zrealizuj je w czasie nie dłuższym niż 45 minut. Po tym czasie przewodniczący ZN przerwie Ci wykonanie zadania słowami „czas minął". Wykonane czynności potwierdź w Indywidualnej karcie pielęgnacji chorego, zamieszczonej w arkuszu egzaminacyjnym. Podpis w odpowiednim miejscu na karcie złóż w postaci nieczytelnego podpisu (parafki). Wpisana data i godziny powinny odpowiadać stanowi faktycznemu w dniu egzaminu.
Materiały, przybory, środki i sprzęt niezbędne do wykonania zadania znajdują się w magazynie i na stanowisku egzaminacyjnym.
Zadanie egzaminacyjne wykonaj zgodnie z zasadami i procedurami, uwzględniając przepisy BHP oraz ergonomię pracy. Po wykonaniu zadania uporządkuj stanowisko pracy.
Arkusz egzaminacyjny pozostaw na stoliku.
Informacja o pacjentce Janinie Kowalskiej
70-letnia pani Janina Kowalska jest pacjentką oddziału geriatrycznego. Od 10 lat choruje na chorobę Parkinsona. W ostatnim czasie stan pacjentki znacznie się pogorszył. Nasiliły się zaburzenia równowagi i chodu, uniemożliwiające jej samodzielne przemieszczanie się w obrębie oddziału. Pacjentka jest bardzo osłabiona i od tygodnia przebywa w łóżku. Wymaga pomocy przy zmianie pozycji i wykonywaniu wszystkich czynności higienicznych. Jest narażona na odleżyny. Pacjentka zgłasza potrzebę wydalania moczu i stolca, ale w obecnej sytuacji nie może korzystać z łazienki. Z powodu nasilonego drżenia rąk nie jest w stanie samodzielnie spożywać posiłków i płynów, uskarża się na utrudnione połykanie i żucie.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.
Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:
- plan działań opiekuna medycznego, uwzględniający rozpoznanie deficytów w zakresie zaspakajania potrzeby odżywiania i wydalania oraz pomocy w zaspokojeniu pacjentce tych potrzeb,
- wykaz działań opiekuna medycznego w zapobieganiu odleżynom u pacjentki,
- indywidualna karta pielęgnacji chorego oraz
przebieg wykonania mycia zębów osobie chorej i niesamodzielnej oraz zmiany poszewki na jaśku i poszwy na kocu z pacjentką leżącą w łóżku.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI Z4