LOGOWANIE

KWALIFIKACJA Z4 - STYCZEŃ 2020 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 2

KOD ARKUSZA: Z.04-02-20.01-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Na oddział wewnętrzny została przyjęta 64-letnia Marianna Kowalska z marskością wątroby. Od kilku lat ma wyłonioną stomię jelita grubego. Pacjentka jest osłabiona, leży w łóżku, jest zaniedbana higienicznie. Temperatura mierzona pod pachą wynosi 37,4°C. Zaobserwowano wodobrzusze. Skarży się na częste krwawienia z nosa, duszność wysiłkową, brak apetytu, zaparcia, bolesne skurcze mięśni kończyn dolnych, zaburzenia snu. W domu nie respektowała zaleconej diety. Nie słucha zaleceń personelu, agresywna słownie. Chora zgłasza ból w okolicy lewego stawu skokowego. Lekarz stwierdził krwiak i narastający obrzęk na kostce bocznej (zewnętrznej) lewej kończyny dolnej i zalecił wykonanie zabiegu przeciwzapalnego w postaci zimnego kompresu żelowego na okres 20 minut. Pacjentka mieszka z synem, z którym często spożywa alkohol. Nie ma opieki z jego strony.
Wypisz problemy występujące u pacjentki oraz zalecenia edukacyjne dla pacjentki w zakresie higieny krocza i kończyn dolnych.
Formularze do wypełnienia zamieszczone są w arkuszu egzaminacyjnym.
Załóż zimny kompres żelowy na kostkę boczną lewej kończyny dolnej, a następnie wykonaj mycie twarzy, uszu, szyi, klatki piersiowej i kończyn górnych wraz z obcięciem paznokci u rąk pacjentce leżącej w łóżku. Czynności wykonaj na fantomie osoby dorosłej, traktując go jak pacjentkę.
Na potrzeby egzaminu kompres żelowy znajduje się w imitacji zamrażalnika lodówki; należy przyjąć, że jest w zamrażalniku około 2 godzin.
Gotowość do wykonania zabiegów zgłoś przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zgody przystąp do wykonania czynności, realizując je w czasie nie dłuższym niż 45 minut. Po przekroczeniu tego czasu przewodniczący ZN skieruje komunikat czas minął, oznaczający zakończenie procesu oceny przez egzaminatora.
Wykonane czynności potwierdź w postaci nieczytelnego podpisu (parafki - nie wpisuj swojego nazwiska) w karcie indywidualnej pielęgnacji pacjentki, zamieszczonej w arkuszu egzaminacyjnym. W miejscu daty wpisz datę egzaminu, a w miejscu godziny bieżącą godzinę wykonywania czynności. Materiały, przybory, środki i sprzęt niezbędne do wykonania zadania znajdują się w magazynie. Wszystkie czynności wykonaj zgodnie z zasadami i procedurami, uwzględniając przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomię pracy. Po wykonaniu zadania uporządkuj stanowisko pracy. Arkusz egzaminacyjny pozostaw na stoliku.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut. Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:
- wykaz problemów pacjentki,
- wykaz zaleceń edukacyjnych dla pacjentki w zakresie higieny krocza i kończyn dolnych,
- karta indywidualnej pielęgnacji pacjentki oraz
przebieg założenia zimnego kompresu żelowego na kostkę boczną lewej kończyny dolnej oraz wykonania mycia twarzy, uszu, szyi, klatki piersiowej i kończyn górnych wraz z obcięciem paznokci u rąk pacjentce leżącej w łóżku.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI Z4