LOGOWANIE

KWALIFIKACJA Z4 - WRZESIEŃ 2015 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: Z.04-01-15.08


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Na podstawie informacji o podopiecznej określ działania opiekuna w zakresie profilaktyki przeciwodleżynowej. Wskaż materiały, środki, przybory potrzebne do ich realizacji.
Formularz Planu profilaktyki przeciwodleżynowej, do wypełnienia, zamieszczono w arkuszu egzaminacyjnym.
Opróżnij, wymień worek na mocz, sprawdź i zapisz ilość moczu znajdującą się w worku. Zmień zabrudzoną pokarmem koszulę nocną. Czynności te wykonaj na fantomie osoby dorosłej. Ich wykonanie potwierdź w Indywidualnej karcie pielęgnacji chorego (formularz znajduje się w arkuszu egzaminacyjnym).
Podpis w odpowiednim miejscu na Karcie złóż w postaci parafki (nie wpisuj swojego nazwiska). Wpisana data i godziny powinny odpowiadać stanowi faktycznemu w dniu egzaminu.
Gotowość do wykonania czynności zgłoś Przewodniczącemu ZNCP przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu pozwolenia przystąp do wykonania czynności.
Materiały, przybory, środki i sprzęt niezbędne do wykonania zadania znajdują się w magazynie. Wszystkie czynności wykonaj zgodnie z zasadami i procedurami uwzględniając przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomię pracy. Po wykonaniu zadania uporządkuj stanowisko pracy. Arkusz egzaminacyjny pozostaw na stoliku.
Informacje o podopiecznej
Na oddziale onkologicznym przebywa 72-letnia Janina Nowak. Nie kontroluje oddawania moczu - ma założony do pęcherza moczowego cewnik Foleya. U pacjentki prowadzony jest bilans płynów. Chora jest osłabiona, apatyczna, najczęściej leży w łóżku na plecach. W skali Norton pani Janina uzyskała 10 punków. Na prawym przedramieniu ma założone wkłucie obwodowe (wenflon). Ze względu na stan zdrowia wymaga pomocy przy zmianie pozycji, czynnościach higienicznych, pielęgnacyjnych i opiekuńczych. Z pacjentką można nawiązać kontakt słowny.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.
Ocenie podlegać będą 2 rezultaty:
- Plan profilaktyki przeciwodleżynowej,
- Indywidualna karta pielęgnacji chorego
oraz
- przebieg opróżniania i wymiany worka na mocz,
- przebieg zmiany koszuli nocnej.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI Z4