LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A14 - CZERWIEC 2015 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: A.14-01-15.05


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykonaj 5 opraw zeszytowych zakrytych obwolutą zgodnie z parametrami technologicznymi przedstawionymi w tabeli.
Wymiary produktu
Wymiar oprawy po okrawaniu
140x200 mm
losc stron wkładu
32
Materiały
Wkład - papier offsetowy 100 g/m2 Wkład należy wykonać w postaci składek z papieru o formatu A3 Okładkę należy wykonać z kartonu jednostronnie powlekanego 230 g/m2 o formacie A4
Łączenie wkładu z okładką
Szycie wkładu i okładki drutem introligatorskim - po 1 zszywce w odległości 40 ± 2 mm od górnej i dolnej części oprawy. Wkład nie powinien wystawać poza okładkę.
Wymiar obwoluty
format okładki + po 60 mm skrzydełka z każdej strony
Obwolutę należy wykonać z papieru jednostronnie powlekanego 150 g/m2 formatu A3
Obwoluta założona na wkład z okładką. Górna i dola krawędź wkładu z okładką nie powinny wystawać poza obwolutę.
Podczas wykonywania opraw zgłoś przez podniesienie ręki Przewodniczącemu ZNCP gotowość wykonania pracy na maszynach i urządzeniach introligatorskich. Po uzyskaniu zgody przystąp do wykonania czynności na określonej maszynie lub urządzeniu.
Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż. i ochrony środowiska.
Po wykonaniu zadania uporządkuj stanowisko pracy, a odpady umieść w pojemniku przeznaczonym na ten cel.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut
Ocenie podlegać będą 2 rezultaty:
- oprawy bez obwoluty,
- obwoluty do opraw
oraz
przebieg wykonywania opraw zeszytowych z obwolutą.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY
INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI A14