LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A37 - STYCZEŃ 2020 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: A.37-01-20.01-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Zadanie egzaminacyjne składa się z dwóch części. Część I.
Opracuj projekt podróży statkiem z Portu Gliwice (od km 41,0) do Kruszwicy (do km 56,9) przez Poznań.
Korzystając z informatorów śródlądowych dróg wodnych wykreśl na mapie trasę rejsu, opisz poszczególne odcinki drogi wodnej podając ich nazwy i kilometraż.
Uzupełnij mapę o następujące dane (dane zapisz na mapie zgodnie z zasadami we właściwych miejscach lub w formie odnośników):
- numery śluz na Kanale Gliwickim i ich kilometraż,
- numery śluz na Kanale Ślesińskim i ich kilometraż,
- numery śluz na Odrze i ich kilometraż,
- kilometraż miejscowości podkreślonych na trasie podróży,
- kilometraż ujścia Nysy Łużyckiej,
- podaj kilometr rzeki Odry przy połączeniu z drogą wodną Odra - Szprewa (EHS).
Oblicz odległości oraz czas podróży przy założeniach:
- statek płynie z prędkością 7 km/h,
- czas śluzowania wynosi 20 minut.
Część II.
Przygotuj łódź motorową do żeglugi. Wyposażenie pokładowe zapisz w tabeli 1.
Wykonaj zadania:
1. Manewry portowe.
2. Rejs zgodnie z oznakowaniem nawigacyjnym i przepisami żeglugowymi.
3. W wyznaczonych na rysunku 1 miejscach dokonaj pomiaru głębokości na torze wodnym, wynik pomiaru w punkcie P2 zapisz na rysunku 1.
4. Podpłyń w miejsce oznaczone żółtą bojką i wykonaj następujące manewry łodzią:
- cyrkulację dziobem przez prawą burtę,
- cyrkulację rufą przez lewą burtę.
5. Wróć w miejsce rozpoczęcia egzaminu, zacumuj, wydając stosowne komendy.
6. Wyłącz silnik.
7. Wykonaj klar na pokładzie.
Zadanie wykonaj na wylosowanym stanowisku i wskazanej łodzi motorowej.
Po zapoznaniu się z treścią zadania i przed jego wykonaniem praktycznym zostaniesz zapoznany przez Przewodniczącego ZN z instrukcją przebiegu egzaminu. Wysłuchaj jej i stosuj się do wskazań.
Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad bhp i ppoż. oraz ochrony środowiska.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut. Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:
- wykreślona na mapie i opisana nawigacyjnie trasa rejsu,
- liczba śluz na planowanej trasie oraz ich kilometraż,
- długość projektowanej drogi wodnej i czas podróży,
- przygotowana do żeglugi i wyposażona w sprzęt pokładowy łódź motorowa - tabela 1,
- wykonany pomiar głębokości na torze wodnym w punkcie P2 - Rys. 1. oraz
przebiegi wykonania manewrów portowych i wykonania rejsu łodzią motorową.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI A37