LOGOWANIE

ASYSTENT OSOBY NIEPE艁NOSPRAWNEJ


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


KWALIFIKACJE W ZAWODZIE ASYSTENT OSOBY NIEPE艁NOSPRAWNEJ:

Absolwent powinien umie膰:
1. Czyta膰 ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opis贸w, instrukcji, rysunk贸w, szkic贸w, wykres贸w, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczeg贸lno艣ci:
1.1. stosowa膰 podstawow膮 terminologi臋 z zakresu psychologii, pedagogiki i socjologii;
1.2. stosowa膰 przepisy dotycz膮ce os贸b niepe艂nosprawnych w zakresie organizowania pomocy osobie niepe艂nosprawnej;
1.3. rozr贸偶nia膰 i charakteryzowa膰 rodzaje i stopnie niepe艂nosprawno艣ci;
1.4. charakteryzowa膰 podstawowe zaburzenia somatyczne i psychiczne wsp贸艂istniej膮ce z niepe艂nosprawno艣ci膮;
1.5. rozr贸偶nia膰 formy pomocy osobie niepe艂nosprawnej;
1.6. rozr贸偶nia膰 podstawowe czynno艣ci piel臋gnacyjne wykonywane przez asystenta;
1.7. okre艣la膰 formy wsp贸艂pracy z instytucjami i organizacjami dzia艂aj膮cymi na rzecz os贸b niepe艂nosprawnych, specjalistami i innymi osobami 艣wiadcz膮cymi pomoc osobom niepe艂nosprawnym;
1.8. okre艣la膰 znaczenie zdrowego stylu 偶ycia dla osoby niepe艂nosprawnej.
2. Przetwarza膰 dane liczbowe i operacyjne, a w szczeg贸lno艣ci:
2.1. rozpoznawa膰 sytuacj臋 spo艂eczn膮 i warunki 偶ycia osoby niepe艂nosprawnej;
2.2. rozpoznawa膰 symptomy zaburze艅 psychosomatycznych u osoby niepe艂nosprawnej;
2.3. okre艣la膰 rol臋 rodziny w systemie wsparcia dla osoby niepe艂nosprawnej;
2.4. okre艣la膰 rol臋 grupy i 艣rodowiska lokalnego w procesie integracji osoby niepe艂nosprawnej;
2.5. rozr贸偶nia膰 zadania instytucji i organizacji dzia艂aj膮cych na rzecz os贸b niepe艂nosprawnych;
2.6. wskazywa膰 formy pomocy osobie niepe艂nosprawnej w zaspokajaniu jej podstawowych potrzeb i rozwi膮zywaniu problem贸w;
2.7. okre艣la膰 zasady wsp贸艂pracy z osob膮 niepe艂nosprawn膮, umo偶liwiaj膮ce efektywn膮 realizacj臋 zada艅 wynikaj膮cych z przyj臋tego w o艣rodku pomocy spo艂ecznej programu pomocy osobie niepe艂nosprawnej.
3. Bezpiecznie wykonywa膰 zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska, a w szczeg贸lno艣ci:
3.1. stosowa膰 przepisy i zasady bezpiecze艅stwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska podczas wykonywania czynno艣ci przy osobach niepe艂nosprawnych;
3.2. wskazywa膰 zasady bezpiecze艅stwa osoby niepe艂nosprawnej i w艂asnego;
3.3. przewidywa膰 zagro偶enia wyst臋puj膮ce podczas wykonywania czynno艣ci przy osobach niepe艂nosprawnych;
3.4. organizowa膰 stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
3.5. stosowa膰 zasady udzielania pierwszej pomocy w stanach zagro偶enia 偶ycia i zdrowia osoby niepe艂nosprawnej.