LOGOWANIE

BETONIARZ-ZBROJARZTESTY OBOWI膭ZKOWE:

TESTY DODATKOWE:

TESTY SPRAWDZAJ膭CE WIEDZ臉 (PODOBNE KWALIFIKACJE):

TESTY Z PODOBNYCH KWALIFIKACJI:


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


KWALIFIKACJE W ZAWODZIE BETONIARZ-ZBROJARZ:

Absolwent powinien umie膰:
1. Czyta膰 ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opis贸w, instrukcji, rysunk贸w, szkic贸w, wykres贸w, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczeg贸lno艣ci:
1.1. rozpoznawa膰 obiekty budowlane, poszczeg贸lne elementy budynku i ich funkcje oraz technologie budowlane;
1.2. rozpoznawa膰 podstawowe materia艂y budowlane, okre艣la膰 ich cechy techniczne oraz zastosowanie;
1.3. rozr贸偶nia膰 cz臋艣ci sk艂adowe dokumentacji projektowej i pos艂ugiwa膰 si臋 nimi, a w szczeg贸lno艣ci opisem technicznym i rysunkami architektoniczno-budowlanymi, w zakresie odczytywania rodzaju materia艂贸w, po艂o偶enia, wymiar贸w i kszta艂tu poszczeg贸lnych element贸w budowlanych;
1.4. rozr贸偶nia膰 rodzaje, odmiany i cechy techniczne beton贸w;
1.5. stosowa膰 zasady sporz膮dzania i transportowania mieszanki betonowej;
1.6. rozr贸偶nia膰 klasy i gatunki stali zbrojeniowej oraz wskazywa膰 zasady jej magazynowania i transportowania;
1.7. odczytywa膰 rysunki konstrukcyjne betonowych i 偶elbetowych element贸w budowlanych;
1.8. wskazywa膰 zasady zbrojenia r贸偶nych element贸w konstrukcyjnych monolitycznych i prefabrykowanych;
1.9. wskazywa膰 zasady wykonywania, przygotowania i usuwania prostych deskowa艅 i form;
1.10. okre艣la膰 zasady przygotowania i monta偶u pr臋t贸w zbrojenia oraz transportu, magazynowania i monta偶u gotowych szkielet贸w zbrojeniowych;
1.11. stosowa膰 zasady uk艂adania i zag臋szczania mieszanki betonowej w deskowaniach i formach oraz zasady piel臋gnacji i przyspieszania dojrzewania 艣wie偶ego betonu;
1.12. wskazywa膰 zasady wykonywania rob贸t beto-niarskich w warunkach zimowych.
2. Przetwarza膰 dane liczbowe i operacyjne, a w szczeg贸lno艣ci:
2.1. dobiera膰 materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t stosowane w robotach zbrojarskich i betoniarskich;
2.2. oblicza膰 ilo艣膰 poszczeg贸lnych sk艂adnik贸w do przygotowania mieszanki betonowej i zapraw na podstawie receptury i przybli偶onych metod ustalania sk艂adu mieszanki;
2.3. okre艣la膰 konsystencj臋 zapraw i mieszanki betonowej na podstawie wynik贸w bada艅;
2.4. kalkulowa膰 koszty i oblicza膰 nale偶no艣膰 za wykonan膮 prac臋.
3. Bezpiecznie wykonywa膰 zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska, a w szczeg贸lno艣ci:
3.1. stosowa膰 przepisy i zasady bezpiecze艅stwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska podczas prowadzenia rob贸t budowlanych;
3.2. przewidywa膰 zagro偶enia wyst臋puj膮ce podczas prowadzenia rob贸t zbrojarskich i betoniarskich;
3.3. organizowa膰 stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
3.4. stosowa膰 odzie偶 robocz膮 i 艣rodki ochrony indywidualnej podczas prowadzenia rob贸t zbro-jarskich i betoniarskich;
3.5. stosowa膰 zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas prowadzenia rob贸t zbrojarskich i betoniarskich.