LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU.20

Prowadzenie sprzeda偶y- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 AU.20
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE AU 20

1. Organizowanie sprzeda偶y
Kwalifikacje w zawodzie AU.20 - Ucze艅:
1) przestrzega zasad przyjmowania i dokumentowania dostaw towar贸w;
2) dokonuje ilo艣ciowej i jako艣ciowej kontroli towar贸w przeznaczonych do sprzeda偶y;
3) przestrzega zasad ustalania cen towar贸w;
4) oznakowuje towary, przestrzegaj膮c zasad ustalonych w punkcie sprzeda偶y;
5) stosuje metody i formy prezentacji towar贸w;
6) informuje klient贸w indywidualnych i instytucjonalnych o ofercie sprzeda偶owej;
7) okre艣la formy transportu wewn臋trznego i magazynowania towar贸w;
8) przestrzega norm towarowych oraz norm jako艣ci, dotycz膮cych konserwacji produkt贸w i przechowywania towar贸w;
9) obs艂uguje urz膮dzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy;
10) przestrzega zasad przygotowania towar贸w do sprzeda偶y;
11) przestrzega zasad rozmieszczania towar贸w w magazynie i w sali sprzeda偶owej;
12) prowadzi racjonaln膮 gospodark臋 opakowaniami;
13) stosuje przepisy prawa o odpowiedzialno艣ci materialnej;
14) zabezpiecza towary przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzie偶膮;
15) przeprowadza inwentaryzacj臋 towar贸w.

2. Sprzeda偶 towar贸w
Kwalifikacje w zawodzie AU20 - Ucze艅:
1) charakteryzuje asortyment towar贸w do sprzeda偶y;
2) przestrzega zasad obs艂ugi klienta w r贸偶nych formach sprzeda偶y;
3) stosuje r贸偶ne formy i techniki sprzeda偶y;
4) okre艣la rodzaje zachowa艅 klient贸w;
5) przestrzega zasad prowadzenia rozmowy sprzeda偶owej;
6) udziela informacji o towarach i warunkach sprzeda偶y;
7) prezentuje ofert臋 handlow膮;
8) realizuje zam贸wienia klient贸w w r贸偶nych formach sprzeda偶y;
9) dokonuje inkasa nale偶no艣ci oraz rozlicze艅 finansowych;
10) zabezpiecza i odprowadza utarg;
11) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z pakowaniem, wydawaniem oraz odbiorem towaru;
12) obs艂uguje urz膮dzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy;
13) sporz膮dza dokumenty potwierdzaj膮ce sprzeda偶 towar贸w;
14) stosuje przepisy prawa dotycz膮ce podatku VAT;
15) stosuje przepisy prawa dotycz膮ce praw konsumenta;
16) przestrzega procedur dotycz膮cych przyjmowania i rozpatrywania reklamacji.