LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU23

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją AU.23OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE AU 23

1. Organizacja prac fotograficznych
Kwalifikacje w zawodzie AU.23 - Uczeń:
1) przestrzega zasad kompozycji i estetyki obrazu;
2) organizuje miejsca na potrzeby planu zdjęciowego;
3) określa metody rejestracji obrazu;
4) dobiera sprzęt i materiały do realizacji prac fotograficznych;
5) przestrzega zasad techniki świetlnej w realizacji oświetlenia planu zdjęciowego;
6) wykonuje konserwację sprzętu zdjęciowego i oświetleniowego;
7) sporządza plan wykonywania prac fotograficznych.

2. Rejestracja obrazu
Kwalifikacje w zawodzie AU23 - Uczeń:
1) przestrzega zasad rejestracji obrazu;
2) posługuje się sprzętem fotograficznym;
3) stosuje sprzęt oświetleniowy podczas rejestracji obrazu;
4) rejestruje obrazy z wykorzystaniem różnych technik fotograficznych;
5) wykonuje zdjęcia plenerowe;
6) wykonuje zdjęcia studyjne;
7) wykonuje zdjęcia techniczne.

3. Obróbka i publikacja obrazu
Kwalifikacje w zawodzie AU 23 - Uczeń:
1) dobiera sprzęt i urządzenia do obróbki i publikacji obrazu;
2) wykonuje kopie obrazów z wykorzystaniem różnych technik;
3) wykorzystuje oprogramowanie graficzne do obróbki obrazu;
4) dokonuje obróbki obrazu;
5) przygotowuje obrazy do publikacji;
6) drukuje obrazy;
7) publikuje obrazy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
8) archiwizuje obrazy;
9) wykonuje konserwację wykorzystywanego sprzętu.