LOGOWANIE

KWALIFIKACJA B10

Wykonywanie izolacji przemys艂owych


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 B.10
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE B 10

1. Wykonywanie i remont termicznych izolacji przemys艂owych
Kwalifikacje w zawodzie B.10 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 konstrukcyjn膮 i technologiczn膮 izolacji termicznych dla obiekt贸w i urz膮dze艅 przemys艂owych;
2) okre艣la wielko艣膰 i rodzaj uszkodze艅 termicznych izolacji przemys艂owych;
3) pos艂uguje si臋 narz臋dziami i sprz臋tem do wykonywania i remontowania termicznych izolacji przemys艂owych;
4) korzysta z rusztowa艅 i pomost贸w roboczych;
5) mocuje termiczne izolacje przemys艂owe;
6) montuje p艂aszcze ochronne termicznych izolacji przemys艂owych;
7) montuje konstrukcje wsporcze i no艣ne termicznych izolacji przemys艂owych;
8) remontuje termiczne izolacje przemys艂owe;
9) remontuje p艂aszcze ochronne, konstrukcje wsporcze i no艣ne termicznych izolacji przemys艂owych;
10) ocenia jako艣膰 wykonanych rob贸t zwi膮zanych z termicznymi izolacjami przemys艂owymi;
11) wykonuje przedmiar i obmiar rob贸t zwi膮zanych z termicznymi izolacjami przemys艂owymi;
12) rozlicza materia艂y, sprz臋t i robocizn臋 zwi膮zane z termicznymi izolacjami przemys艂owymi.

2. Wykonywanie i remont akustycznych i przeciwdrganiowych izolacji przemys艂owych
Kwalifikacje w zawodzie B10 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 konstrukcyjn膮 i technologiczn膮 akustycznych i przeciwdrganiowych izolacji przemys艂owych;
2) okre艣la wielko艣膰 i rodzaj uszkodze艅 akustycznych i przeciwdrganiowych izolacji przemys艂owych;
3) pos艂uguje si臋 narz臋dziami i sprz臋tem do wykonywania oraz remontu akustycznych i przeciwdrganiowych izolacji przemys艂owych;
4) korzysta z rusztowa艅 i pomost贸w roboczych;
5) mocuje akustyczne i przeciwdrganiowe izolacje przemys艂owe;
6) montuje p艂aszcze ochronne, konstrukcje wsporcze i no艣ne akustycznych
i przeciwdrganiowych izolacji przemys艂owych;
7) remontuje akustyczne i przeciwdrganiowe izolacje przemys艂owe;
8) remontuje p艂aszcze ochronne, konstrukcje wsporcze i no艣ne akustycznych i przeciwdrganiowych izolacji przemys艂owych;
9) ocenia jako艣膰 wykonywanych rob贸t zwi膮zanych z wykonywaniem i remontem akustycznych i przeciwdrganiowych izolacji przemys艂owych;
10) wykonuje przedmiar i obmiar rob贸t zwi膮zanych z wykonywaniem i remontem akustycznych i przeciwdrganiowych izolacji przemys艂owych;
11) rozlicza materia艂y, sprz臋t i robocizn臋 zwi膮zane z akustycznymi i przeciwdrganiowymi izolacjami przemys艂owymi.

3. Wykonywanie i remont ogniochronnych izolacji przemys艂owych
Kwalifikacje w zawodzie B 10 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 konstrukcyjn膮 i technologiczn膮 ogniochronnych izolacji przemys艂owych;
2) okre艣la wielko艣膰 i rodzaj uszkodze艅 ogniochronnych izolacji przemys艂owych;
3) pos艂uguje si臋 narz臋dziami i sprz臋tem do wykonywania i remontu ogniochronnych izolacji przemys艂owych oraz przestrzega zasad ich eksploatacji;
4) korzysta z rusztowa艅 i pomost贸w roboczych;
5) mocuje ogniochronne izolacje przemys艂owe;
6) montuje p艂aszcze ochronne ogniochronnych izolacji przemys艂owych;
7) montuje konstrukcje wsporcze i no艣ne ogniochronnych izolacji przemys艂owych;
8) remontuje ogniochronne izolacje przemys艂owe;
9) remontuje p艂aszcze ochronne, konstrukcje wsporcze i no艣ne ogniochronnych izolacji przemys艂owych;
10) ocenia jako艣膰 wykonanych rob贸t zwi膮zanych z ogniochronnymi izolacjami przemys艂owymi;
11) wykonuje przedmiar i obmiar rob贸t zwi膮zanych z ogniochronnymi izolacjami przemys艂owymi;
12) rozlicza materia艂y, sprz臋t i robocizn臋 zwi膮zane z ogniochronnymi izolacjami przemys艂owymi.