LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS.09

艢wiadczenie us艂ug w zakresie terapii zaj臋ciowej- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 MS.9
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MS 9

1. Nawi膮zywanie kontaktu interpersonalnego
Kwalifikacje w zawodzie MS.09 - Ucze艅:
1) okre艣la sposoby komunikacji werbalnej i niewerbalnej;
2) stosuje techniki aktywnego s艂uchania w kontaktach z podopiecznym;
3) dobiera sposoby udzielania informacji zwrotnych;
4) rozpoznaje rodzaje barier i b艂臋d贸w w komunikowaniu si臋 z podopiecznym;
5) przestrzega zasad asertywnego zachowania w kontaktach z podopiecznym;
6) rozwi膮zuje sytuacje konfliktowe z zastosowaniem r贸偶nych metod;
7) prowadzi negocjacje w celu rozwi膮zania problem贸w podopiecznego;
8) komunikuje si臋 z podopiecznym, jego rodzin膮 i zespo艂em terapeutycznym.

2. Rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb biologicznych, psychicznych i
spo艂ecznych podopiecznego
Kwalifikacje w zawodzie MS9 - Ucze艅:
1) uzyskuje informacje o podopiecznym na podstawie dokumentacji medycznej, wywiadu 艣rodowiskowego oraz innej dost臋pnej dokumentacji;
2) przeprowadza wywiad z podopiecznym, jego rodzin膮, opiekunem prawnym oraz
innymi osobami wa偶nymi dla podopiecznego;
3) prowadzi obserwacj臋 terapeutyczn膮 podopiecznego;
4) rozpoznaje zaburzenia w zakresie proces贸w poznawczych wyst臋puj膮ce u podopiecznego;
5) diagnozuje stan funkcjonowania podopiecznego w sferze fizycznej, psychicznej i spo艂ecznej;
6) okre艣la hierarchi臋 potrzeb podopiecznego;
7) sporz膮dza list臋 problem贸w i potrzeb podopiecznego;
8) okre艣la zasoby i mo偶liwo艣ci podopiecznego;
9) okre艣la etapy diagnozy terapeutycznej podopiecznego;
10) formu艂uje diagnoz臋 terapeutyczn膮 podopiecznego;
11) motywuje podopiecznego do rozwijania zainteresowa艅 w celu podwy偶szenia kompetencji spo艂ecznych.

3. Planowanie indywidualnej i grupowej terapii zaj臋ciowej
Kwalifikacje w zawodzie MS 09 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 terminologi膮 z zakresu terapii zaj臋ciowej;
2) okre艣la cechy planu terapii zaj臋ciowej;
3) sporz膮dza indywidualny plan terapii zaj臋ciowej dla podopiecznego na podstawie diagnozy;
4) stosuje zalecenia specjalist贸w w pracy z podopiecznym;
5) okre艣la cele i zadania terapii zaj臋ciowej;
6) dobiera formy, metody i techniki terapii zaj臋ciowej;
7) dobiera 艣rodki i pomoce dydaktyczne do realizacji planu terapii zaj臋ciowej;
8) opracowuje scenariusze do zaj臋膰 z zakresu terapii zaj臋ciowej;
9) planuje etapy terapii zaj臋ciowej;
10) planuje przebieg trening贸w rozwijaj膮cych aktywno艣膰 spo艂eczn膮 podopiecznego;
11) dobiera sposoby oceny efekt贸w terapii zaj臋ciowej prowadzonej z podopiecznym.

4. Prowadzenie terapii zaj臋ciowej r贸偶nymi metodami i technikami
Kwalifikacje w zawodzie MS09 - Ucze艅:
1) charakteryzuje metody aktywizuj膮ce stosowane w terapii zaj臋ciowej;
2) przestrzega zasad stosowania metod i technik w terapii zaj臋ciowej;
3) dobiera i stosuje metody i techniki terapii zaj臋ciowej adekwatne do sytuacji biologicznej, psychicznej i spo艂ecznej podopiecznego;
4) przestrzega zasad prowadzenia zaj臋膰 z zakresu indywidualnej i grupowej terapii
zaj臋ciowej;
5) dobiera sposoby motywowania podopiecznego do udzia艂u w zaj臋ciach;
6) prowadzi terapi臋 zaj臋ciow膮 z zastosowaniem r贸偶nych metod i technik;
7) wyja艣nia znaczenie kinezyterapii w procesie usprawniania;
8) przestrzega zasad organizacji pracy terapeuty zaj臋ciowego w pracowni terapeutycznej oraz w plac贸wkach ochrony zdrowia i pomocy spo艂ecznej;
9) planuje wyposa偶enie pracowni terapii zaj臋ciowej;
10) opracowuje regulamin pracowni terapeutycznej.

5. Prowadzenie dokumentacji przez terapeut臋 zaj臋ciowego
Kwalifikacje w zawodzie MS.9 - Ucze艅:
1) charakteryzuje dokumentacj臋 prowadzon膮 przez terapeut臋 zaj臋ciowego;
2) opracowuje kwestionariusze, arkusze, karty informacyjne oraz inne narz臋dzia do oceny efekt贸w pracy z podopiecznym;
3) analizuje efekty uzyskane w pracy z podopiecznym;
4) stosuje techniki informatyczne w dokumentowaniu pracy terapeuty zaj臋ciowego;
5) dokumentuje dzia艂ania z zakresu terapii zaj臋ciowej;
6) modyfikuje i aktualizuje dokumentacj臋 prowadzon膮 przez terapeut臋 zaj臋ciowego.