LOGOWANIE

KWALIFIKACJA R20

Szkolenie i użytkowanie koni- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody związane z kwalifikacją R.20
OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE R 20

1. Szkolenie oraz przygotowanie koni do zawodów, pokazów i sprzedaży
Kwalifikacje w zawodzie R.20 - Uczeń:
1) określa cechy wpływające na wartość użytkową koni;
2) dobiera rasy koni pod kątem przydatności do różnych form użytkowania;
3) szkoli konie zgodnie z zasadami rozgrywania zawodów jeździeckich;
4) wykonuje czynności pomocnicze w przygotowaniu i przebiegu zawodów konnych i pokazów hodowlanych;
5) przygotowuje konie do zawodów, pokazów hodowlanych i sprzedaży;
6) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i prewencyjne u koni;
7) prezentuje konie na pokazach hodowlanych i przy sprzedaży;
8) rozpoznaje objawy schorzeń i urazów u koni sportowych i im zapobiega;
9) ocenia stan wytrenowania na podstawie parametrów fizjologicznych;
10) wybiera rodzaje pomieszczeń i wyposażenia dla koni sportowych.

2. Użytkowanie i transport koni
Kwalifikacje w zawodzie R20 - Uczeń:
1) przygotowuje konia do jazdy wierzchem i w zaprzęgu;
2) dosiada konia i jeździ stępem, kłusem anglezowanym i ćwiczebnym oraz galopem;
3) wykonuje elementy i figury ujeżdżeniowe w stępie, kłusie i galopie;
4) dobiera i dopasowuje sprzęt jeździecki do formy użytkowania konia;
5) dobiera i kompletuje ubiór jeździecki;
6) powozi końmi;
7) wykonuje czynności związane z konserwacją i naprawą sprzętu jeździeckiego;
8) przygotowuje sprzęt i dokumentację potrzebne do transportu koni;
9) dobiera typy pojazdów do transportu koni;

10) przygotowuje konia do transportu;
11) wykonuje czynności związane z załadunkiem, transportem i rozładunkiem koni;
12) wykonuje czynności związane z opieką nad koniem w czasie transportu.

3. Prowadzenie rekreacji i turystyki konnej w gospodarstwie rolnym
Kwalifikacje w zawodzie R 20 - Uczeń:
1) dostosowuje gospodarstwo rolne do utrzymania i użytkowania koni w rekreacji i turystyce konnej;
2) dobiera formy rekreacji i turystyki konnej;
3) dobiera konie pod kątem ich przydatności w rekreacji i turystyce jeździeckiej;
4) organizuje rekreację i turystykę konną w gospodarstwie;
5) przygotowuje konie do pracy w rekreacji i turystyce jeździeckiej;
6) kontroluje stan fizyczny i stan zdrowia koni wykorzystywanych w rekreacji i turystyce jeździeckiej;
7) przestrzega zasad bezpieczeństwa w użytkowaniu koni;
8) organizuje imprezy jeździeckie oraz wycieczki i rajdy konne w terenie;
9) wykorzystuje walory przyrodnicze i kulturowe regionu w turystyce;
10) korzysta z dostępnych szlaków konnych w regionie;
11) organizuje turystykę jeździecką;
12) przestrzega zasad zdobywania odznak turystyki jeździeckiej;
13) oblicza opłacalność organizowania rekreacji i turystyki konnej w gospodarstwie rolnym.