LOGOWANIE

KWALIFIKACJA Z20

Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 Z.20
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE Z 20

1. Dobieranie metody dezynfekcji lub sterylizacji w zale偶no艣ci od rodzaju sprz臋tu i wyrobu medycznego
Kwalifikacje w zawodzie Z.20 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia sprz臋t i wyroby medyczne pod k膮tem zastosowania, metod mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej;
2) identyfikuje materia艂y, z kt贸rych wykonane s膮 sprz臋t i wyroby medyczne, oraz ich odporno艣膰 na stresy fizyko-chemiczne w myciu, dezynfekcji i sterylizacji medycznej;
3) przeprowadza demonta偶 i monta偶 sprz臋tu oraz wyrob贸w medycznych 0 zr贸偶nicowanej budowie geometrycznej w celu zapewnienia mycia, dezynfekcji 1 sterylizacji medycznej;
4) wykonuje testy funkcyjne i czynno艣ci diagnostyczne sprz臋tu i wyrob贸w medycznych;
5) kwalifikuje sprz臋t i wyroby medyczne do dezynfekcji, sterylizacji oraz renowacji lub kasacji;
6) konserwuje sprz臋t i wyroby medyczne zgodnie z instrukcjami producenta;
7) kompletuje instrumentarium chirurgiczne do zestaw贸w zabiegowych.

2. Wykonywanie mycia i dezynfekcji
Kwalifikacje w zawodzie Z20 - Ucze艅:
1) przeprowadza mycie i dezynfekcj臋 przy zastosowaniu r贸偶nych metod i urz膮dze艅;
2) stosuje 艣rodki do nawil偶ania, bakteriostatycznego mycia, oczyszczania i dezynfekcji manualnej oraz maszynowej;
3) przygotowuje roztwory u偶ytkowe 艣rodk贸w dezynfekcyjnych o wskazanym st臋偶eniu;
4) dobiera technologi臋 dekontaminacji zgodnie z klasyfikacj膮 Spauldinga;

5) identyfikuje parametry wody u偶ytej w procesach dekontaminacji;
6) stosuje odpowiednie testy kontroli proces贸w dezynfekcji;
7) obs艂uguje sprz臋t i urz膮dzenia u偶ywane w technologii mycia i dezynfekcji;
8) wykonuje testy urz膮dze艅 w technologii mycia i dezynfekcji, interpretuje ich wyniki i orzeka o dopuszczeniu urz膮dze艅 do pracy;
9) przeprowadza kontrol臋 sprawno艣ci urz膮dze艅 wykorzystywanych do mycia i dezynfekcji;
10) kontroluje parametry procesu dezynfekcji i interpretuje wyniki, w tym podejmuje decyzje o skuteczno艣ci dezynfekcji i zwolnieniu wsadu;
11) zwalnia sprz臋t po procesie dezynfekcji.

3. Wykonywanie sterylizacji
Kwalifikacje w zawodzie Z 20 - Ucze艅:
1) przeprowadza sterylizacj臋 sprz臋tu i wyrob贸w medycznych przy zastosowaniu r贸偶nych metod i urz膮dze艅;
2) obs艂uguje sprz臋t i urz膮dzenia u偶ywane w technologii sterylizacji;
3) przeprowadza kontrol臋 sprawno艣ci urz膮dze艅 wykorzystywanych do sterylizacji;
4) rozr贸偶nia rodzaje opakowa艅 u偶ywanych w procesach sterylizacji;
5) przygotowuje pakiety wyrob贸w medycznych do sterylizacji zgodnie z przyj臋tymi ustaleniami;
6) stosuje materia艂 opakowaniowy w zale偶no艣ci od rodzaju sprz臋tu i wyrob贸w medycznych, zalecanej metody sterylizacji oraz przyj臋tego systemu opakowaniowego;
7) klasyfikuje i dobiera testy do kontroli proces贸w sterylizacji;
8) przeprowadza kontrol臋 urz膮dze艅 s艂u偶膮cych do zapewnienia szczelno艣ci opakowania;
9) wykonuje testy urz膮dze艅 w technologii mycia i dezynfekcji, interpretuje ich wyniki i orzeka o dopuszczeniu urz膮dze艅 do pracy;
10) przeprowadza kontrol臋 cyklu sterylizacji, interpretuje wyniki, w tym podejmuje decyzje o skuteczno艣ci sterylizacji i zwolnieniu wsadu;
11) kontroluje wizualnie integralno艣膰 opakowania;
12) magazynuje pakiety po procesie sterylizacji;
13) zwalnia sprz臋t i wyroby medyczne po procesie sterylizacji i przekazuje odbiorcy;
14) sporz膮dza dokumentacj臋 dekontaminacji;
15) stosuje w technologii dekontaminacji Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej;
16) wsp贸艂pracuje z nadzorem sanitarnym na podstawie przepis贸w prawa;
17) aktualizuje wiedz臋 i prowadzi szkolenia z zakresu dekontaminacji;
18) analizuje i oblicza zapotrzebowanie na materia艂y niezb臋dne w technologii dekontaminacji;
19) kalkuluje koszty dekontaminacji.