LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 1 - Aby wymienić urządzenie w systemie komputerowym, kabel zasilający należy odłączyć:
 • Pytanie nr 2 - Specyfikacja pracy firm wymaga posługiwania się systemami plików charakteryzujących się dużym bez...
 • Pytanie nr 3 - Oprogramowanie antywirusowe może skutecznie chronić komputer. Ważne jest, aby wybrać opcję urucha...
 • Pytanie nr 4 - Wynikiem wykonania wrażenia: ((a <= 2) OR (a > 10)) AND (Sqr (a) > 0.5) ...
 • Pytanie nr 5 - Szerokość magistrali pamięci DDR SDRAM wynosi
 • Pytanie nr 6 - Ochronę przed dotykiem bezpośrednim (podstawową) zapewnia się przez zastosowanie
 • Pytanie nr 7 - Na zdjęciu przedstawiono płytę główną komputera. Elementy oznaczone liczbą 16 to złącza typu...
 • Pytanie nr 8 - Przy pomocy taśmy 34-pinowej przedstawionej na rysunku podłącza się do płyty głównej komputera...
 • Pytanie nr 9 - Niektóre systemy operacyjne są wielodostępne (multiuser). Systemy takie
 • Pytanie nr 10 - Jeżeli w systemie operacyjnym komputera zainstaluje się program nazywany Trojanem, to spowoduje on
 • Pytanie nr 11 - W kodzie źródłowym programu zastosowano procedurę z parametrami formalnymi. Procedure Zada...
 • Pytanie nr 12 - Zdjęcie przedstawia płytę główną komputera. Strzałką oznaczono
 • Pytanie nr 14 - Po wykonaniu podanego ciągu instrukcji zmienna z przyjmie wartość Var x, y, z: Byte --...
 • Pytanie nr 15 - Firma zamierza zastosować karty inteligentne z obsługą szyfrowania do takich zadań, jak: uwierzyt...
 • Pytanie nr 16 - Z przedstawionego fragmentu dokumentacji płyty głównej wynika, że maksymalna częstotliwość, z jak...
 • Pytanie nr 17 - Symbol przedstawia blok
 • Pytanie nr 18 - Zrzut ekranu przedstawia efekt polecenia arp -a. Jak należy zinterpretować tę informację?
 • Pytanie nr 19 - Programowanie w językach wysokiego poziomu wiąże się z częstym podejmowaniem wielu decyzji. W zwi...
 • Pytanie nr 20 - Zamieszczony schemat przedstawia
 • Pytanie nr 21 - Przy pomocy taśmy 60-pinowej przedstawionej na rysunku podłącza się do płyty głównej komputera...
 • Pytanie nr 22 - Niewłaściwe podłączenie taśmy sygnałowej do napędu dyskietek spowoduje
 • Pytanie nr 23 - Tabela przedstawia parametry trzech dysków twardych standardu Ultra320 SCSI. Dyski te mogą pracow...
 • Pytanie nr 24 - Usługa Windows XP Professional "Mostek sieciowy" pozwala na łączenie ze sobą
 • Pytanie nr 25 - Przedstawiony fragment programu w języku C++ zawiera instrukcję przypisania zmiennej Cha...
 • Pytanie nr 26 - Pewna liczba dziesiętna zapisana jest heksadecymalnie: AB Wskaż postać tej liczby w systemie bina...
 • Pytanie nr 27 - Na zdjęciu przedstawiono kartę (uwaga: to pytanie może być niejednoznaczne)
 • Pytanie nr 28 - Numer IP przypisany komputerowi umożliwia odbiorcy pakietu IP rozróżnienie identyfikatorów
 • Pytanie nr 29 - Blok funkcjonalny RAMDAC na schemacie blokowym przedstawia
 • Pytanie nr 30 - Jaki program powinien wykorzystać dział kadr przedsiębiorstwa do przetwarzania danych osobowych p...
 • Pytanie nr 31 - Przedstawiony fragment kodu źródłowego Main() { }
 • Pytanie nr 32 - Który z rodzajów macierzy RAID oferuje tzw. mirroring dysków?
 • Pytanie nr 33 - Liczbami 25 i 27, na przedstawionej płycie głównej komputera, oznaczono złącza
 • Pytanie nr 34 - Ile instrukcji inkrementacji występuje w programie napisanym w języku C/C++? short liczb...
 • Pytanie nr 35 - Pozycja ciała utrzymana przez dłuższy czas podczas pracy z komputerem może powodować zmęczenie, b...
 • Pytanie nr 36 - Symbol graficzny instrukcji warunkowej posiada
 • Pytanie nr 37 - Polecenie tracert to narzędzie diagnostyczne, które ustala
 • Pytanie nr 38 - W ramce zamieszczono kod źródłowy, w którym zastosowano instrukcję warunkową Switch. Jest ona ...
 • Pytanie nr 39 - Metoda zstępująca programowania strukturalnego polega na
 • Pytanie nr 40 - Zamieszczony algorytm przedstawia strukturę sterującą instrukcji pętli
 • Pytanie nr 41 - W trybie wielozadaniowości z wywłaszczeniem zawieszony program
 • Pytanie nr 42 - Jak należy wpisać w formule arkusza kalkulacyjnego adres komórki B3, żeby przy kopiowaniu te form...
 • Pytanie nr 43 - Włączenie usługi "Udostępniania połączenia internetowego" w systemie Windows uruchamia automatycz...
 • Pytanie nr 44 - Blok funkcjonalny oznaczony DSP w zamieszczonym schemacie blokowym to
 • Pytanie nr 45 - Zapis warunku (x > 0) lub (x < 100), przedstawionego w skrzynce decyzyjne, będzie miał w ję...
 • Pytanie nr 46 - W pracy banków stosuje się złożony system informatyczny działający na bazie serwera
 • Pytanie nr 47 - W wyniku użycia narzędzia diagnostycznego chkdsk otrzymano informacje widoczne na zrzucie ekranu....
 • Pytanie nr 48 - Komputer przenośne są z reguły wyposażone w bezprzewodowe sieci LAN. Ograniczenia ich użytkowania...
 • Pytanie nr 49 - Aby użytkownicy sieci lokalnej mogli przeglądać strony WWW protokołami http i HTTPS, brama intern...
 • Pytanie nr 50 - Pewna liczba zapisana jest w systemie binarnym następująco: 10101010. Wskaż postać tej liczby zap...
 • Pytanie nr 51 - Plik szyfrowany przez użytkownika za pomocą systemu NTFS 5.0 jest każdorazowo automatycznie szyfr...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ