LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 35071 - Na rysunku przedstawiono schemat ujęcia wód
 • Pytanie nr 35072 - Na rysunku przedstawiono instalację wodociągową dwustrefową z rozdziałem
 • Pytanie nr 35073 - Na jakiej wysokości nad podłogą należy zamontować umywalkę dla osób dorosłych?
 • Pytanie nr 35074 - Jaką średnicę ma przewód doprowadzający ciepłą wodę użytkową do pionu w pralni budynku, zgodnie z...
 • Pytanie nr 35075 - Do wykonania 2 obwodów instalacji podłogowej centralnego ogrzewania należy zakupić dwa rozdzielac...
 • Pytanie nr 35076 - Fazowanie zewnętrznej krawędzi rury kanalizacyjnej PVC Ø110 należy wykonać
 • Pytanie nr 35077 - Do wykonania połączenia zaprasowywanego instalacji wykonanej z rur Pex-Alu-Pex należy użyć złączk...
 • Pytanie nr 35078 - Poziome przewody instalacji zimnej wody powinny być prowadzone nad przewodami instalacji
 • Pytanie nr 35079 - Podczas wykonywania odgałęzienia za pomocą trójnika dwudzielnego GEBO w instalacji wodociągowej w...
 • Pytanie nr 35080 - Przeprowadzenie próby szczelności instalacji wodociągowej można rozpocząć po
 • Pytanie nr 35081 - Rury wodociągowe PE100 należy łączyć poprzez
 • Pytanie nr 35082 - Wynik wstępnej próby szczelności instalacji wodociągowej wykonanej z rur z tworzywa sztucznego uz...
 • Pytanie nr 35083 - Technologia, w której do połączenia elementów instalacji gazowej użyto obcinarki krążkowej, grato...
 • Pytanie nr 35084 - Kuchenka gazowa dwupalnikowa zalicza się do urządzeń gazowych
 • Pytanie nr 35085 - W instalacji gazowej zawór odcinający, będący elementem systemu sygnalizacyjno-odcinającego dopły...
 • Pytanie nr 35086 - Wlot czujnika detektora gazu ziemnego do kontrolowania stężenia gazu ziemnego w pomieszczeniu nal...
 • Pytanie nr 35087 - Pomieszczenie z zamontowanym kotłem gazowym typu B o mocy 40 kW, zasilanym gazem ziemnym, powinno...
 • Pytanie nr 35088 - Który z elementów instalacji gazowej symbolizuje przedstawione na rysunku oznaczenie graficzne?
 • Pytanie nr 35089 - Którą kształtkę stosuje się do rozłącznego połączenia instalacji gazowej z urządzeniem gazowym?...
 • Pytanie nr 35090 - W instalacji gazowej połączenia rur miedzianych w technologii zaciskanej należy wykonywać za pomo...
 • Pytanie nr 35091 - Wartość ciśnienia głównej próby szczelności dla instalacji gazowej, prowadzonej przez pomieszczen...
 • Pytanie nr 35092 - Paliwem, które stanowi odnawialne źródło energii, jest
 • Pytanie nr 35093 - Na rysunku przedstawiono instalację centralnego ogrzewania grawitacyjną
 • Pytanie nr 35094 - Który element instalacji centralnego ogrzewania przedstawiono na rysunku?
 • Pytanie nr 35095 - W instalacjach centralnego ogrzewania systemu otwartego hydrometr powinien być zamontowany na rurze
 • Pytanie nr 35096 - Montaż płytowego wymiennika ciepła w węźle ciepłowniczym wykonuje monter i pomocnik. Stawka za ro...
 • Pytanie nr 35097 - Do wykonania połączenia rur Pex-Alu-Pex za pomocą złączki zaciskanej przez skręcanie potrzebne są...
 • Pytanie nr 35098 - Do wykonania kompensatora U-kształtnego w instalacji grzewczej z rur miedzianych Ø22 należy użyć ...
 • Pytanie nr 35099 - Kocioł wodny opalany paliwem gazowym musi być zabezpieczony
 • Pytanie nr 35100 - Rury i kształtki z chlorowanego polichlorku winylu (PVC-C) należy łączyć w technologii
 • Pytanie nr 35101 - Czas trwania próby ciśnieniowej przeprowadzanej na zimno w instalacji centralnego ogrzewania powi...
 • Pytanie nr 35102 - Izolacji antykorozyjnej wymagają przewody instalacji centralnego ogrzewania wykonane
 • Pytanie nr 35103 - Warunki komfortu cieplnego panują w pomieszczeniu mieszkalnym, gdy wilgotność względna powietrza ...
 • Pytanie nr 35104 - Kotłownia z działającym kotłem na paliwo stałe powinna być wyposażona w wentylację
 • Pytanie nr 35105 - Elementem instalacji wentylacyjnej, przeznaczonym do regulacji natężenia przepływu powietrza w po...
 • Pytanie nr 35106 - Do uszczelnienia połączeń podłużnych i poprzecznych izolacji cieplnej wykonanej z wełny mineralne...
 • Pytanie nr 35107 - Szybki pomiar natężenia przepływu powietrza na anemostatach można wykonać za pomocą
 • Pytanie nr 35108 - Przewody instalacji freonowej do jednostki wewnętrznej i zewnętrznej klimatyzatora typu "Split" p...
 • Pytanie nr 35109 - Próbę dymną należy przeprowadzić podczas kontroli działania
 • Pytanie nr 35110 - Aby utrzymać w czystości wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła należy co 2-4 miesiące

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ