LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 35471 - Histeroskop ma zastosowanie w zabiegach
 • Pytanie nr 35472 - Gastroskop poddawany jest procesowi mycia i dezynfekcji
 • Pytanie nr 35473 - Na zdjęciu przedstawiono nożyczki
 • Pytanie nr 35474 - Laryngoskop demontuje się po
 • Pytanie nr 35475 - Maski oddechowe z pustymi przestrzeniami należy
 • Pytanie nr 35476 - Po stwierdzeniu korozji wżerowej narzędzia należy je
 • Pytanie nr 35477 - Środek konserwujący nanosi się na narzędzia chirurgiczne w części
 • Pytanie nr 35478 - Dezynfekcję właściwą haków pęcherzowych szerokich należy wykonać metodą
 • Pytanie nr 35479 - Środek dezynfekcyjny dezaktywujący wirusy bezosłonkowe działa na
 • Pytanie nr 35480 - Jakie oznakowanie ma opakowanie środka dezynfekcyjnego dezaktywującego MRSA oraz Mycobakterium tu...
 • Pytanie nr 35481 - Do przygotowania 5 litrów 13% roztworu roboczego preparatu dezynfekcyjnego należy użyć
 • Pytanie nr 35482 - Po zmieszaniu 0,075 litra środka dezynfekcyjnego oraz 4 925 ml wody uzyskuje się roztwór użytkowy...
 • Pytanie nr 35483 - Haki powłokowe brzuszne, według klasyfikacji Spauldinga, należą do sprzętu
 • Pytanie nr 35484 - Wziernik nosowy, według klasyfikacji Spauldinga, zaliczany jest do sprzętu
 • Pytanie nr 35485 - Białko pod wpływem wody o temperaturze powyżej 45 °C ulega
 • Pytanie nr 35486 - Wskaźniki służące do wykazania, czy sprzęt był poddany działaniu temperatury 93°C przez 10 minut,...
 • Pytanie nr 35487 - Test, na którym po wykonanej kontroli nie pozostają ślady substancji testowej, stosowany jest w p...
 • Pytanie nr 35488 - Aktywność sporobójczą wykazują preparaty
 • Pytanie nr 35489 - Zapakowane narzędzia chiurgiczne termowrażliwe, niezbędne do zabiegu operacyjnego po czterech god...
 • Pytanie nr 35490 - Najbardziej odpowiednią metodą sterylizacji retraktorów brzusznych jest sterylizacja
 • Pytanie nr 35491 - Płaszcz w sterylizatorze umożliwia
 • Pytanie nr 35492 - Test szczelności, przed testem Bowie-Dick'a, wykonuje się w sterylizatorze
 • Pytanie nr 35493 - Równomierna zmiana barwy odczynnika na arkuszu Bowie-Dick'a wskazuje na dokładną penetrację pary ...
 • Pytanie nr 35494 - Rękawy wykonane z folii poliamidowej służą do sterylizacji
 • Pytanie nr 35495 - Pojemniki sterylizacyjne przeznaczone do sterylizatorów parowych z odpowietrzaniem grawitacyjnym ...
 • Pytanie nr 35496 - W przypadku awarii sterylizatora parowego zestaw do szycia zapakowany w torebkę papierowo-foliową...
 • Pytanie nr 35497 - W pakiecie ze sprzętem medycznym sterylizowanym ETO należy umieścić test klasy
 • Pytanie nr 35498 - Wartość A0 równą 60 uzyskuje się w procesie
 • Pytanie nr 35499 - Całkowita szerokość zgrzewu opakowań bezcelulozowych nie powinna być
 • Pytanie nr 35500 - Jeżeli wskaźnik chemiczny osiągnie swój punkt końcowy, to oznacza, że
 • Pytanie nr 35501 - Za wybór wskaźnika chemicznego, stosowanie i interpretację wyników, odpowiedzialność ponosi
 • Pytanie nr 35502 - Po upadku na podłogę i rozerwaniu się pakietu sterylnego należy
 • Pytanie nr 35503 - Minimalna odległość pomiędzy podłogą a materiałami sterylnymi umieszczonymi na półkach w magazyni...
 • Pytanie nr 35504 - Które warunki przechowywania pakietów po sterylizacji są prawidłowe?
 • Pytanie nr 35505 - Substancje i mieszaniny powodujące poważne oparzenia tkanek skóry klasyfikowane są jako substancj...
 • Pytanie nr 35506 - W przypadku zabrudzenia czepka materiałem biologicznym należy
 • Pytanie nr 35507 - Wartość redukcji logarytmicznej przyjmuje się jako jedną z cech procesu
 • Pytanie nr 35508 - Ile osłonek na narzędzia ostre będzie potrzebnych do pojedynczego zapakowania 5 kleszczy Listona,...
 • Pytanie nr 35509 - Jaką najmniejszą liczbę wskaźników chemicznych przeznaczonych do stosowania z PCD należy zaplanow...
 • Pytanie nr 35510 - Podczas fazy dezynfekcji termiczno-chemicznej zużywanych jest 8 litrów wody oraz 60 ml środka dez...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ