LOGOWANIE

ROZWI膭呕 TEST TERAZ

 • Pytanie nr 35591 - Przedstawiony dow贸d ksi臋gowy potwierdza, 偶e w dniu 05.04.2016 r. w Zak艂adach Obuwniczych WOSKAR s...
 • Pytanie nr 35592 - Faktury przechowuje si臋 w jednostce gospodarczej przez
 • Pytanie nr 35593 - Kt贸re dokumenty podlegaj膮 trwa艂ej archiwizacji?
 • Pytanie nr 35594 - Kt贸ry zestaw sk艂adnik贸w maj膮tku nale偶y wy艂膮cznie do aktyw贸w obrotowych?
 • Pytanie nr 35595 - Prawa podmiotowe w艂a艣cicieli do maj膮tku jednostki, okre艣lone przez kwot臋 kapita艂u w艂asnego zostan...
 • Pytanie nr 35596 - Do wyceny rozchodu materia艂贸w przedsi臋biorstwo stosuje metod臋 FIFO. 19 maja przyj臋to do magazynu ...
 • Pytanie nr 35597 - Na podstawie danych z bilansu przedsi臋biorstwa handlowego sporz膮dzonego na dzie艅 31.12.2015 r. ob...
 • Pytanie nr 35598 - Do pozosta艂ych koszt贸w operacyjnych zalicza si臋
 • Pytanie nr 35599 - Naliczone odsetki od zaci膮gni臋tych kredyt贸w bankowych stanowi膮
 • Pytanie nr 35600 - Je偶eli koszty poniesione w celu osi膮gni臋cia okre艣lonych przychod贸w uj臋to w ksi臋gach rachunkowych ...
 • Pytanie nr 35601 - Zasada periodyzacji zobowi膮zuje jednostki do
 • Pytanie nr 35602 - Na podstawie obrot贸w konta Pozosta艂e rozrachunki oraz zawartego w tabeli zestawienia obrot贸w i sa...
 • Pytanie nr 35603 - Na kt贸rych kontach b艂臋dnie naniesiono stany pocz膮tkowe?
 • Pytanie nr 35604 - Operacj臋 gospodarcz膮 o tre艣ci: "WZ - wydano odbiorcy z magazynu sprzedane towary" nale偶y zaksi臋go...
 • Pytanie nr 35605 - Operacj臋 gospodarcz膮 o tre艣ci: "WB - otrzymano odsetki od 艣rodk贸w pieni臋偶nych zgromadzonych na ra...
 • Pytanie nr 35606 - Na dzie艅 31.12.2015 r. koszty wydzia艂u remontowego wynosi艂y 14 000,00 z艂. Pracownicy wydzia艂u rem...
 • Pytanie nr 35607 - Przedsi臋biorstwo produkcyjne wytwarza wyroby X i Y. Na podstawie informacji zawartych w tabeli or...
 • Pytanie nr 35608 - Hurtownia zakupi艂a 艣rodek trwa艂y o warto艣ci pocz膮tkowej 15 000,00 z艂 i przyj臋艂a go do u偶ytkowania...
 • Pytanie nr 35609 - Sp贸艂ka z o.o. zakupi艂a samoch贸d ci臋偶arowy o warto艣ci pocz膮tkowej 120 000 z艂 i wprowadzi艂a go do e...
 • Pytanie nr 35610 - Korzystaj膮c z informacji zawartych w tabeli ustal, kt贸re przedsi臋biorstwo stosuje kalkulacj臋 doli...
 • Pytanie nr 35611 - Przedsi臋biorstwo produkcyjne wytworzy艂o w ci膮gu okresu sprawozdawczego 600 sztuk wyrob贸w gotowych...
 • Pytanie nr 35612 - Na podstawie wybranych pozycji z rachunku zysk贸w i strat przedsi臋biorstwa handlowego ustal wynik ...
 • Pytanie nr 35613 - Na podstawie zapis贸w na kontach oblicz wynik finansowy brutto.
 • Pytanie nr 35614 - Operacja gospodarcza o tre艣ci "PZ - przyj臋to zakupione towary do magazynu o warto艣ci 16 000,00 z艂...
 • Pytanie nr 35615 - Na fakturze sprzedawca zapisa艂 stawk臋 podatku VAT - 8% zamiast 5%. B艂膮d nale偶y poprawi膰, sporz膮dz...
 • Pytanie nr 35616 - Hurtownia ALFA korzysta z us艂ug Przedsi臋biorstwa Transportowego BETA, p艂ac膮c planowo co miesi膮c 1...
 • Pytanie nr 35617 - W zwi膮zku z po偶arem magazynu wyrob贸w gotowych zostanie przeprowadzona inwentaryzacja
 • Pytanie nr 35618 - Zasada ograniczonego zaufania stosowana podczas przeprowadzania inwentaryzacji polega na
 • Pytanie nr 35619 - Jak nale偶y inwentaryzowa膰 warto艣ci niematerialne i prawne?
 • Pytanie nr 35620 - Nale偶no艣ci od odbiorc贸w prowadz膮cych ksi臋gi rachunkowe, z wyj膮tkiem nale偶no艣ci spornych i w膮tpliw...
 • Pytanie nr 35621 - Na podstawie danych zawartych w tabeli ustal rodzaj i warto艣膰 r贸偶nic inwentaryzacyjnych.
 • Pytanie nr 35622 - Analizuj膮c dane przedstawione w tabeli wska偶, ile wynosi warto艣膰 niedoboru niezawinionego przekra...
 • Pytanie nr 35623 - W hurtowni przeprowadzono inwentaryzacj臋, w wyniku kt贸rej ujawniono r贸偶nice w stanie zapas贸w myde...
 • Pytanie nr 35624 - Kt贸ry zestaw instrument贸w dotyczy wy艂膮cznie zakresu analizy finansowej przedsi臋biorstwa?
 • Pytanie nr 35625 - Kt贸ry wska藕nik nale偶y zastosowa膰, aby oceni膰 og贸lne zad艂u偶enie jednostki?
 • Pytanie nr 35626 - W przedsi臋biorstwie produkcyjnym wska藕nik rentowno艣ci netto aktyw贸w wyni贸s艂 28%, co oznacza, 偶e...
 • Pytanie nr 35627 - W listopadzie hurtownia sprzeda艂a towary o warto艣ci 180 000,00 z艂, a przeci臋tny stan nale偶no艣ci w...
 • Pytanie nr 35628 - Korzystaj膮c z danych przedstawionych w tabeli, ustal wska藕nik rentowno艣ci netto aktyw贸w obrotowyc...
 • Pytanie nr 35629 - Oce艅 p艂ynno艣膰 finansow膮 Zak艂ad贸w ZORKA sp. z o.o. w roku bie偶膮cym na podstawie informacji zawarty...
 • Pytanie nr 35630 - Wska藕nik rentowno艣ci netto kapita艂u w艂asnego w roku ubieg艂ym wynosi艂 0,52%, a w roku bie偶膮cym 0,4...

 • ROZWI膭呕 TEST TERAZ