LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 36151 - Informacja umieszczona na wyrobie medycznym Single use only oznacza, że jest wyrobem
 • Pytanie nr 36152 - Igły Yeressa, stosowane podczas zabiegów lap aro skopowych, służą do
 • Pytanie nr 36153 - Nożyczki przedstawione na zdjęciu należą do grupy narzędzi chirurgicznych
 • Pytanie nr 36154 - Wyrób medyczny przedstawiony na zdjęciu, stosowany w stomatologii, to
 • Pytanie nr 36155 - Adhezji czynników kontaminujących sprzyja
 • Pytanie nr 36156 - Kapturek ochronny ETO należy założyć przed poddaniem fiberoskopu
 • Pytanie nr 36157 - Endoskopem, który nie wymaga przeprowadzenia testu szczelności, jest
 • Pytanie nr 36158 - Które narzędzia chirurgiczne należy rozmontować przed dezynfekcją?
 • Pytanie nr 36159 - Który z elementów resuscytatora kwalifikuje się wyłącznie do sterylizacji niskotemperaturowej?
 • Pytanie nr 36160 - Zestaw do zdejmowania szwów składa się
 • Pytanie nr 36161 - Gwoździe śródszpikowe oraz wkręty blokujące stosowane są w zabiegach
 • Pytanie nr 36162 - Po stwierdzeniu niezgodności ilościowej narzędzi w zestawie do operacji brzusznych należy
 • Pytanie nr 36163 - Woda zawierająca duże ilości soli wapnia i soli magnezu jest wodą
 • Pytanie nr 36164 - Które wyroby po poddaniu dezynfekcji przy pomocy aldehydu glutarowego wymagają dłuższego zanurzen...
 • Pytanie nr 36165 - Zjawisko implozji występuje w procesie
 • Pytanie nr 36166 - Powstaniu biofilmu w kanale endoskopu giętkiego sprzyja
 • Pytanie nr 36167 - Warstwy osadu kamienia na instrumentach medycznych, rozpuszczalne są w środowisku
 • Pytanie nr 36168 - Środek dezynfekcyjny dezaktywujący Candida albicans musi działać na
 • Pytanie nr 36169 - Do sporządzenia 10 litrów 5% roztworu roboczego środka dezynfekcyjnego należy użyć
 • Pytanie nr 36170 - Jakie jest stężenie 8 litrów roztworu roboczego, jeżeli do jego przygotowania użyto 40 ml koncent...
 • Pytanie nr 36171 - W normalnych warunkach mikroorganizmy mogą znajdować się
 • Pytanie nr 36172 - Zgodnie z normą dotyczącą myjni-dezynfektorów, metoda ninhydrynowa stosowana jest do wykrywania p...
 • Pytanie nr 36173 - Kontrola maszynowego procesu przygotowania endoskopu giętkiego powinna obejmować
 • Pytanie nr 36174 - Kontrola ramion spryskujących, stanu filtra na dnie komory, sprawdzanie mediów podłączonych do ur...
 • Pytanie nr 36175 - Jaką wartość osiągnie Ao w wodzie o temperaturze 90°C utrzymywanej przez 5 minut?
 • Pytanie nr 36176 - Po stwierdzeniu nieprawidłowego wyniku testu mycia mechanicznego należy
 • Pytanie nr 36177 - Instrumenty sterylizowane w ciekłym kwasie nadoctowym należy zużyć
 • Pytanie nr 36178 - Sterylizacja tlenkiem etylenu oraz formaldehydem powoduje śmierć przez
 • Pytanie nr 36179 - Test Bowie-Dicka należy przeprowadzać
 • Pytanie nr 36180 - W którym procesie sterylizacji faza sterylizacji poprzedzona jest wielokrotnymi pulsami pary wodn...
 • Pytanie nr 36181 - Na rękawie papierowo-foliowym używanym do sterylizacji parą wodną
 • Pytanie nr 36182 - Wskaźniki chemiczne klasy V z przyrządem symulującym materiały porowate, są zestawami do określon...
 • Pytanie nr 36183 - Wskaźnik chemiczny umieszczony na opakowaniu papierowo-foliowym, po procesie sterylizacji gwarant...
 • Pytanie nr 36184 - Który wskaźnik chemiczny dostarcza podobnego poziomu informacji, co wskaźnik biologiczny?
 • Pytanie nr 36185 - Które cechy jakości świadczą o integralności opakowania papierowo-foliowego?
 • Pytanie nr 36186 - Stosunek ucisków klatki piersiowej do wdechów podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osoby ...
 • Pytanie nr 36187 - Pracownikom Centralnej Sterylizatorni bez odporności, z niskim poziomem przeciwciał anty-HBs wyko...
 • Pytanie nr 36188 - W składzie preparatu do dezynfekcji rąk jest
 • Pytanie nr 36189 - Wymiar liczbowy ma termin
 • Pytanie nr 36190 - Które produkty należy zapotrzebować do przeprowadzania mycia w myjni ultradźwiękowej?

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ