LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 36471 - Połączenie sworzniowe przedstawia rysunek oznaczony literą
 • Pytanie nr 36472 - Dźwignia napędu hydraulicznego stołu szlifierki przedstawionego na rysunku służy do
 • Pytanie nr 36473 - Wałek ułożyskowany za pomocą łożyska tocznego baryłkowego dwurzędowego przedstawia rysunek oznacz...
 • Pytanie nr 36474 - Obrabiarka przedstawiona na zdjęciu to
 • Pytanie nr 36475 - Jako zabezpieczenia przed ewentualnym i niepożądanym opuszczeniem ładunku w dźwignicach stosuje s...
 • Pytanie nr 36476 - Które urządzenia służą do przenoszenia ładunków na bliskie odległości w sposób przerywany (podnos...
 • Pytanie nr 36477 - Zasada montażu z zastosowaniem indywidualnego dopasowania polega na
 • Pytanie nr 36478 - W celu zmniejszenia luzów przed montażem części segreguje się na grupy w granicach wąskich tolera...
 • Pytanie nr 36479 - Części zespołu przedstawionego na rysunku należy zamontować w korpusie zgodnie z kolejnością:
 • Pytanie nr 36480 - Osadzanie kół pasowych na wałach podczas montażu napędu pasowego najczęściej wykonuje się za pomo...
 • Pytanie nr 36481 - W celu sprawdzenia poprawności zamontowania koła pasowego na wałku (bicie osiowe i promieniowe) n...
 • Pytanie nr 36482 - Na którym zdjęciu przedstawiono wkrętak ślusarski?
 • Pytanie nr 36483 - Której czynności nie wykonuje się przed przystąpieniem do montażu wału w łożyskach ślizgowych?...
 • Pytanie nr 36484 - Koło pasowe osadzono na wale o średnicy d = 65 mm za pomocą wpustu. Zgodnie z danymi w tabeli wym...
 • Pytanie nr 36485 - Wybierz właściwą kolejność dokręcania śrub w przedstawionej płycie.
 • Pytanie nr 36486 - Na rysunku zostało przedstawione połączenie z zastosowaniem wpustu
 • Pytanie nr 36487 - Oznaczenie 10N9/h9 wpustu w rowku dotyczy pasowania
 • Pytanie nr 36488 - Spoinę pachwinową przedstawiono na rysunku oznaczonym literą
 • Pytanie nr 36489 - Podczas montażu wałów w łożyskach tocznych należy zapewnić
 • Pytanie nr 36490 - Podczas montażu napędów pasowych należy zwrócić uwagę na zachowanie
 • Pytanie nr 36491 - Połączenie gwintowe przedstawione na rysunku zostało zabezpieczone za pomocą
 • Pytanie nr 36492 - Przed uruchomieniem zmontowanego układu hydraulicznego nie jest wymagane sprawdzenie
 • Pytanie nr 36493 - Rysunek przedstawia przekrój
 • Pytanie nr 36494 - Który zawór należy zastosować w układzie hydraulicznym, jeżeli pewna część cieczy ma dopływać do ...
 • Pytanie nr 36495 - Do bezpośredniego pomiaru średnicy otworu Ø40+0,22 należy zastosować
 • Pytanie nr 36496 - Do demontażu pierścieni Segera służy narzędzie przedstawione na zdjęciu oznaczonym literą
 • Pytanie nr 36497 - Na proces zużycia poszczególnych części urządzenia podczas jego eksploatacji w najwyższym stopniu...
 • Pytanie nr 36498 - Największy wpływ na obniżenie sprawności maszyn i urządzeń technologicznych ma zużycie
 • Pytanie nr 36499 - Wyłamanie zmęczeniowe koła przekładni zębatej przedstawiono na zdjęciu oznaczonym literą
 • Pytanie nr 36500 - Rysunek przedstawia przykład korozji
 • Pytanie nr 36501 - Łożysko toczne z elementami baryłkowymi przedstawia zdjęcie oznaczone literą
 • Pytanie nr 36502 - Koło zębate stożkowe o zębach prostych przedstawia zdjęcie oznaczone literą
 • Pytanie nr 36503 - Część przedstawiona na rysunku ma zastosowanie w przekładniach
 • Pytanie nr 36504 - Na rysunku hamulca cięgnowego zwrotnego cyfrą 1 oznaczono
 • Pytanie nr 36505 - Schemat przekładni przyśpieszającej (multiplikatora) przedstawia rysunek oznaczony literą
 • Pytanie nr 36506 - Rysunek przedstawia połączenie
 • Pytanie nr 36507 - Pokrywa korpusu jest dokręcona śrubami imbusowymi Ml2. Które wiertło należy zastosować w celu wyk...
 • Pytanie nr 36508 - Obróbkę gładkościową, polegającą na ścieraniu powierzchni materiałem ściernym doprowadzonym z cie...
 • Pytanie nr 36509 - W ramach konserwacji codziennej maszyn pracownik nie musi
 • Pytanie nr 36510 - W celu przeprowadzenia pomiaru wielkości odchyłki wskazanej na rysunku (ramka) należy zastosować

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ