LOGOWANIE

ROZWI膭呕 TEST TERAZ

 • Pytanie nr 37311 - Na podstawie fragmentu Karty ewidencji czasu pracy, okre艣l liczb臋 godzin przepracowanych przez pr...
 • Pytanie nr 37312 - Pracownik zatrudniony w systemie czasowym z premi膮 otrzymuje miesi臋cznie: - p艂ac臋 zasadnicz膮 w kw...
 • Pytanie nr 37313 - Na podstawie przedstawionego fragmentu listy p艂ac oblicz kwot臋 do wyp艂aty.
 • Pytanie nr 37314 - Z osob膮, z kt贸r膮 przedsi臋biorca nie pozostaje w stosunku pracy zawarto umow臋 o dzie艂o na kwot臋 br...
 • Pytanie nr 37315 - Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz nale偶ny podatek do urz臋du skarbowego za zleceniobio...
 • Pytanie nr 37316 - Przedsi臋biorstwo zatrudni艂o osob臋 fizyczn膮 na podstawie umowy zlecenia, ustalaj膮c wynagrodzenie w...
 • Pytanie nr 37317 - Osoba fizyczna maj膮ca prawo do emerytury 1 marca 2016 r. rozpocz臋艂a dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 opoda...
 • Pytanie nr 37318 - Przedsi臋biorca podlegaj膮cy obowi膮zkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym mo偶e op艂aca膰 dobrowo...
 • Pytanie nr 37319 - Na jakim druku zleceniodawca zg艂asza obowi膮zkowo do ZUS zleceniobiorc臋, kt贸ry ma z innym pracodaw...
 • Pytanie nr 37320 - Pracownik w wieku 45 lat od pocz膮tku roku kalendarzowego przebywa艂 na zwolnieniu lekarskim 艂膮czni...
 • Pytanie nr 37321 - Pracownica przebywa艂a na zwolnieniu lekarskim od 1 grudnia do 10 grudnia 2015 roku. By艂o to pierw...
 • Pytanie nr 37322 - Osoba zatrudniona na umow臋 o prac臋 na terytorium kraju rozlicza si臋 z podatku dochodowego od os贸b...
 • Pytanie nr 37323 - Nak艂adanie podatk贸w i innych danin publicznych, okre艣lanie podmiot贸w, przedmiot贸w opodatkowania i...
 • Pytanie nr 37324 - Przedsi臋biorca zakupi艂 w marcu 2016 r. maszyn臋, kt贸r膮 przyj膮艂 do u偶ytkowania w kwietniu 2016 r. W...
 • Pytanie nr 37325 - Osoba fizyczna rozpocz臋艂a dzia艂alno艣膰 10 kwietnia 2014 roku i wybra艂a opodatkowanie w formie rycz...
 • Pytanie nr 37326 - Tabela zawiera informacje dotycz膮ce stawek podatku akcyzowego dla importowanych samochod贸w osobow...
 • Pytanie nr 37327 - Kwot臋 zobowi膮zania wynikaj膮c膮 z faktury od dostawcy zagranicznego wyra偶on膮 w walucie obcej przeli...
 • Pytanie nr 37328 - Przedmiotem opodatkowania podatkiem od towar贸w i us艂ug u podatnika czynnego, kt贸rego ca艂y obr贸t j...
 • Pytanie nr 37329 - U podatnika czynnego, kt贸rego ca艂y obr贸t jest opodatkowany podatkiem VAT, kwota podatku VAT nale偶...
 • Pytanie nr 37330 - Czynny podatnik VAT zakupi艂 maszyn臋 produkcyjn膮, kt贸r膮 przyj膮艂 do eksploatacji. Na podstawie dany...
 • Pytanie nr 37331 - Osoba fizyczna w marcu 2016 r. osi膮gn臋艂a przychody w wysoko艣ci 15 772,96 z艂, obj臋te 3% stawk膮 ryc...
 • Pytanie nr 37332 - Podatnik rozliczaj膮cy si臋 w formie karty podatkowej zgodnie z decyzj膮 organu podatkowego ma ustal...
 • Pytanie nr 37333 - Osoba fizyczna prowadzi dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 opodatkowan膮 podatkiem dochodowym wed艂ug stawki l...
 • Pytanie nr 37334 - Kt贸re przychody nie s膮 podatkowymi przychodami danego okresu ujmowanymi w podatkowej ksi臋dze przy...
 • Pytanie nr 37335 - Osoba fizyczna prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, maj膮ca status ma艂ego podatnika, wybra艂a metod臋...
 • Pytanie nr 37336 - Podatek od towar贸w i us艂ug jest podatkiem
 • Pytanie nr 37337 - Faktur臋 z dnia 31.03.2016 r. za zakupiony 艣rodek trwa艂y amortyzowany jednorazowo w miesi膮cu zakup...
 • Pytanie nr 37338 - Podatnik z艂o偶y艂 deklaracj臋 VAT-7 za kwiecie艅 25 maja 2016 r. Do kiedy ma obowi膮zek przechowywa膰 d...
 • Pytanie nr 37339 - Na podstawie danych z podatkowej ksi膮偶ki przychod贸w i rozchod贸w za rok 2015 wska偶 koszty uzyskani...
 • Pytanie nr 37340 - Kt贸r膮 deklaracj臋 powinien wybra膰 podatnik rozliczaj膮cy si臋 z urz臋dem skarbowym z tytu艂u podatku d...
 • Pytanie nr 37341 - Pan Adam zamieszka艂y w Gda艅sku sprzeda艂 sw贸j telefon kom贸rkowy panu Marcinowi zamieszka艂emu w Gdy...
 • Pytanie nr 37342 - Pracodawca podpisa艂 z pracownikiem umow臋 o prac臋 w dniu 30 marca 2016 r. W umowie wskaza艂 dat臋 ro...
 • Pytanie nr 37343 - Wybierz sytuacj臋, w kt贸rej zleceniodawca zg艂asza zleceniobiorc臋 obowi膮zkowo do ubezpieczenia emer...
 • Pytanie nr 37344 - Podstawa wymiaru sk艂adek na ubezpieczenia spo艂eczne wynosi 1 000 z艂. Wska偶, kt贸re kwoty sk艂adek n...
 • Pytanie nr 37345 - Roczne ograniczenie podstawy wymiaru w wysoko艣ci 30-krotno艣ci prognozowanego przeci臋tnego miesi臋c...
 • Pytanie nr 37346 - Sp贸艂ka z o.o. zatrudniaj膮ca pracownik贸w, mia艂a obowi膮zek jako p艂atnik sk艂adek z艂o偶y膰 deklaracj臋 r...
 • Pytanie nr 37347 - Korzystaj膮c z zawartych w tabeli danych z raport贸w ZUS RCA i ZUS RZA, oblicz kwot臋 sk艂adki na ube...
 • Pytanie nr 37348 - Pracownica powr贸ci艂a z urlopu macierzy艅skiego 12 kwietnia 2016 r. Na podstawie danych przedstawio...
 • Pytanie nr 37349 - Przedsi臋biorca zatrudni艂 pracownika w wieku 49 lat na umow臋 o prac臋 w pe艂nym wymiarze czasu pracy...
 • Pytanie nr 37350 - P艂atnicy sk艂adek s膮 obowi膮zani przechowywa膰 deklaracje rozliczeniowe z Zak艂adem Ubezpiecze艅 Spo艂e...

 • ROZWI膭呕 TEST TERAZ