LOGOWANIE

ROZWI膭呕 TEST TERAZ

 • Pytanie nr 37351 - Wed艂ug przyj臋tego sposobu wyr贸偶niania prawnych form dzia艂ania administracji, czynno艣ci膮 materialn...
 • Pytanie nr 37352 - Organem rz膮dowej administracji zespolonej jest
 • Pytanie nr 37353 - Do zada艅 Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nie nale偶y
 • Pytanie nr 37354 - Zgodnie z przytoczonymi przepisami Kodeksu post臋powania administracyjnego organem wy偶szego stopni...
 • Pytanie nr 37355 - Wed艂ug ustawy o systemie o艣wiaty, zak艂adanie i prowadzenie publicznych szk贸艂 ponadgimnazjalnych n...
 • Pytanie nr 37356 - Trybuna艂 Konstytucyjny
 • Pytanie nr 37357 - Organem nadzoru nad dzia艂alno艣ci膮 jednostek samorz膮du terytorialnego jest
 • Pytanie nr 37358 - Przepis ten wyra偶a konstytucyjn膮 zasad臋
 • Pytanie nr 37359 - Przedstawion膮 przez Marsza艂ka Sejmu ustaw臋 bud偶etow膮 Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje w ci膮gu...
 • Pytanie nr 37360 - Wsp贸lnikami sp贸艂ki komandytowej s膮
 • Pytanie nr 37361 - W razie og艂oszenia upad艂o艣ci jednego z ma艂偶onk贸w
 • Pytanie nr 37362 - Spo艣r贸d wymienionych os贸b zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych nigdy nie ma
 • Pytanie nr 37363 - Organem, kt贸ry prowadzi sprawy sp贸艂ki akcyjnej i reprezentuje j膮, jest
 • Pytanie nr 37364 - Jan Borowski sprzeda艂 swojemu bratu mieszkanie. Dla wa偶no艣ci zawartej mi臋dzy bra膰mi umowy wymagan...
 • Pytanie nr 37365 - MBud sp. z o.o. sp贸藕ni艂a si臋 z dostaw膮 zam贸wionych produkt贸w, wskutek czego odbiorca musia艂 zap艂a...
 • Pytanie nr 37366 - W wyniku b艂臋du w systemie informatycznym na rachunek bankowy Piotra Adamczewskiego wp艂yn臋艂y dwa w...
 • Pytanie nr 37367 - Adam po偶yczy艂 Markowi 300 z艂. W terminie zwrotu po偶yczki Adam kupi艂 od Marka aparat fotograficzny...
 • Pytanie nr 37368 - Uporczywe i d艂ugotrwale n臋kanie lub zastraszanie pracownika, wywo艂uj膮ce u niego zani偶on膮 ocen臋 pr...
 • Pytanie nr 37369 - Pracownikowi, kt贸ry w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych przyst臋puje do egzaminu potwierd...
 • Pytanie nr 37370 - Obowi膮zkowe sk艂adki na Fundusz Pracy op艂acaj膮
 • Pytanie nr 37371 - Joanna zawar艂a z pracodawc膮 dnia 1 lipca 2016 r. umow臋 o prac臋 na czas okre艣lony, na okres roku. ...
 • Pytanie nr 37372 - Kt贸r膮 z og贸lnych zasad post臋powania administracyjnego wyra偶a obowi膮zek podejmowania przez organ a...
 • Pytanie nr 37373 - Sprawy niewymagaj膮ce post臋powania wyja艣niaj膮cego, w szczeg贸lno艣ci takie, kt贸re mog膮 by膰 rozpatrzo...
 • Pytanie nr 37374 - Gdy w sprawie wymagane s膮 wiadomo艣ci specjalne, organ administracji publicznej mo偶e zwr贸ci膰 si臋 o...
 • Pytanie nr 37375 - Organem w艂a艣ciwym do wydania pozwolenia na budow臋 jest
 • Pytanie nr 37376 - Kt贸ry organ jest organem odwo艂awczym od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez naczelnika ur...
 • Pytanie nr 37377 - Je偶eli podanie z 偶膮daniem wszcz臋cia post臋powania nie czyni zado艣膰 wymaganiom ustalonym w przepisa...
 • Pytanie nr 37378 - Strona zosta艂a nale偶ycie wezwana na rozpraw臋, przeprowadzan膮 w toku post臋powania administracyjneg...
 • Pytanie nr 37379 - Gdy post臋powanie z jakiejkolwiek przyczyny sta艂o si臋 bezprzedmiotowe, organ administracji publicz...
 • Pytanie nr 37380 - Zamieszczona decyzja administracyjna nie zawiera wymaganego przez Kodeks post臋powania administrac...
 • Pytanie nr 37381 - Od decyzji odmawiaj膮cej udzielenia koncesji na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej w zakresie us艂u...
 • Pytanie nr 37382 - Decyzj臋 w sprawie pozwolenia na budow臋 dla Adama Kowalskiego wyda艂 pe艂ni膮cy funkcj臋 starosty brat...
 • Pytanie nr 37383 - Zastosowanie w post臋powaniu egzekucyjnym w administracji 艣rodka egzekucji nieprzewidzianego w ust...
 • Pytanie nr 37384 - Organem nadzoru i kontroli gospodarki finansowej gmin jest
 • Pytanie nr 37385 - Jednostk膮 sektora finans贸w publicznych, niemaj膮c膮 osobowo艣ci prawnej, kt贸ra odp艂atnie wykonuje za...
 • Pytanie nr 37386 - Nak艂adanie podatk贸w i innych danin publicznych nast臋puje w drodze
 • Pytanie nr 37387 - Zgodnie z przepisami prawa podatkowego podmiot zobowi膮zany do obliczenia i pobrania od podatnika ...
 • Pytanie nr 37388 - Wp艂ywy z podatku od nieruchomo艣ci s膮 藕r贸d艂em dochod贸w w艂asnych
 • Pytanie nr 37389 - Podatek liniowy to podatek, w kt贸rym
 • Pytanie nr 37390 - Na podstawie danych z bilansu przedsi臋biorstwa handlowego sporz膮dzonego na dzie艅 31.12.2015 r. ob...

 • ROZWI膭呕 TEST TERAZ