LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 37551 - Przyrząd przedstawiony na rysunku wskazuje wartości/parametry:
 • Pytanie nr 37552 - Manometr U-rurkowy pokazano na rysunku
 • Pytanie nr 37553 - Do zabezpieczeń przed porażeniem prądem w instalacjach elektrycznych służy
 • Pytanie nr 37554 - Histereza regulatora temperatury grzałki w zbiorniku wynosi 2°C, a żądana temperatura została ust...
 • Pytanie nr 37555 - Przy połączeniu szeregowym modułów fotowoltaicznych, w celu ograniczenia negatywnego wpływu zacie...
 • Pytanie nr 37556 - Fragment instrukcji przedstawia możliwe do wystąpienia alarmy sterownika pompy ciepła. Wyciek czy...
 • Pytanie nr 37557 - Na podstawie wykresu określ, jaki wzrost mocy spowoduje zmiana prędkości wiatru opływającego łopa...
 • Pytanie nr 37558 - Do zamiany prądu stałego na prąd przemienny o charakterystyce prądu w sieci publicznej służy w in...
 • Pytanie nr 37559 - Turbina Kapłana pracuje przy spadzie H = 10 m i objętościowym natężeniu przepływu Qv = 3 m3/s, a ...
 • Pytanie nr 37560 - W czasie pracy słonecznej instalacji grzewczej z kolektorami płaskimi stwierdzono silny wzrost ci...
 • Pytanie nr 37561 - Sprawnie działający mieszający zawór czterodrożny w instalacji grzewczej przedstawionej na schema...
 • Pytanie nr 37562 - Przedstawiona na rysunku turbina stosowana do małych elektrowni wodnych to turbina
 • Pytanie nr 37563 - Odnawialne źródło energii to źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania m.in. energię:
 • Pytanie nr 37564 - Dodatek związków zawierających dużo białek, węglowodanów i tłuszczy proces fermentacji
 • Pytanie nr 37565 - W pompie ciepła powietrze-woda należy sprawdzać regularnie
 • Pytanie nr 37566 - Powietrzna pompa ciepła pobierająca 1 kW mocy elektrycznej przy mocy cieplnej 4 kW dostarcza 4000...
 • Pytanie nr 37567 - Przedstawiony symbol oznacza
 • Pytanie nr 37568 - Rysunek przedstawia schemat ideowy
 • Pytanie nr 37569 - W instrukcji siłowni wiatrowej napisano, że osiąga ona maksimum wydajności przy prędkości wiatru ...
 • Pytanie nr 37570 - Anody magnezowe montowane w zbiornikach emaliowanych na ciepłą wodę użytkową mają na celu
 • Pytanie nr 37571 - Moc ogniwa fotowoltaicznego wg STC podawana jest dla temperatury pracy 25°C i natężenia promienio...
 • Pytanie nr 37572 - Najbardziej prawdopodobną przyczyną nadmiernej ilości sadzy gromadzącej się w komorze spalania pi...
 • Pytanie nr 37573 - Na zamieszczonym schemacie oznaczono symbolicznie sposób podłączenia przewodów zasilania sterowni...
 • Pytanie nr 37574 - Mycie paneli fotowoltaicznych należy wykonywać najlepiej
 • Pytanie nr 37575 - Aby usunąć śnieg i zamarznięty lód z paneli fotowoltaicznych, należy
 • Pytanie nr 37576 - Zainstalowano kocioł do spalania paliw stałych o mocy nominalnej wynoszącej 200 kW. Bezwzględnie ...
 • Pytanie nr 37577 - Znak oznaczający, że wyrób wykonano zgodnie z Polskimi Normami, przedstawia rysunek
 • Pytanie nr 37578 - Do pomiaru napięcia na wyjściu inwertera należy użyć miernika
 • Pytanie nr 37579 - Drewno w piecu zgazowującym ładuje się do komory
 • Pytanie nr 37580 - Główną przyczyną powodującą konieczność częstej konserwacji instalacji czerpiącej wodę geotermaln...
 • Pytanie nr 37581 - Podczas planowanego przeglądu instalacji fotowoltaicznej dokonano pomiarów trzech parametrów inst...
 • Pytanie nr 37582 - Stan anody magnezowej w zbiorniku emaliowanym należy kontrolować
 • Pytanie nr 37583 - Przyczyną wycieku elektrolitu przez pokrywę górną akumulatora ołowiowego kwasowego, zainstalowane...
 • Pytanie nr 37584 - Na przyspieszenie procesu fermentacji w biogazowni wpływa
 • Pytanie nr 37585 - Jeśli temperatura fotoogniwa wzrasta, to jego moc przy danym nasłonecznieniu
 • Pytanie nr 37586 - Pompy ciepła mają największą efektywność energetyczną, gdy różnica pomiędzy temperaturą podgrzewa...
 • Pytanie nr 37587 - Miedziany absorber płaskiego kolektora słonecznego w stanie stagnacji osiąga maksymalną temperatu...
 • Pytanie nr 37588 - Podczas konserwacji do określenia punktu zamarzania czynnika grzewczego (glikolu) w słonecznej in...
 • Pytanie nr 37589 - Przedstawiony symbol umieszczony na urządzeniach elektrycznych ostrzega przed
 • Pytanie nr 37590 - Po cięciu rury miedzianej należy usunąć zadziory zewnętrzne i wewnętrzne narzędziem, którym jest...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ