LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 37631 - Na rysunku przedstawiono ściankę działową szkieletową o
 • Pytanie nr 37632 - Przedstawiona na rysunku ścianka o konstrukcji nośnej złożonej z dwóch rusztów z rozsuniętymi rzę...
 • Pytanie nr 37633 - Na rysunku przedstawiono system zabudowy poddasza wykonany na konstrukcji
 • Pytanie nr 37634 - Płyty z wełny mineralnej umieszczone między słupkami szkieletowej ścianki działowej, oprócz izola...
 • Pytanie nr 37635 - Taśma polipropylenowa przyklejana do profili stalowych, które stykają się z istniejącymi przegrod...
 • Pytanie nr 37636 - W systemie suchej zabudowy poddasza pod warstwą izolacji termicznej należy wykonać paraizolację z...
 • Pytanie nr 37637 - Ile wynosi powierzchnia sufitu podwieszanego, który zostanie wykonany w pomieszczeniu przedstawio...
 • Pytanie nr 37638 - Ile płyt gipsowo-kartonowych potrzeba do zabudowania powierzchni poddasza o szerokości zaznaczone...
 • Pytanie nr 37639 - Koszt jednostkowy wykonania szkieletowej ścianki działowej w systemie suchej zabudowy wynosi 50,0...
 • Pytanie nr 37640 - Do połączenia profili CD 60 w suficie podwieszanym o konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej należy u...
 • Pytanie nr 37641 - Blachowkręty użyte do wykonania podwójnego opłytowania ścianki działowej na szkielecie stalowym p...
 • Pytanie nr 37642 - Którego z profili należy użyć do wykonania szkieletu ścianki działowej o grubości 75 mm z obustro...
 • Pytanie nr 37643 - W celu podniesienia odporności ogniowej poddasza należy zastosować podwójne opłytowanie z płyt gi...
 • Pytanie nr 37644 - Którego kątownika należy użyć do wzmocnienia łukowego narożnika w ściance działowej szkieletowej?...
 • Pytanie nr 37645 - Do przykręcania płyt gipsowo-kartonowych do konstrukcji z profili stalowych służy
 • Pytanie nr 37646 - Do wykonania otworów w podłożach z cegieł pod łączniki rozporowe używane do montażu stalowego rus...
 • Pytanie nr 37647 - Którego z narzędzi należy użyć do uszczelnienia narożnika wewnętrznego za pomocą silikonu, pomięd...
 • Pytanie nr 37648 - Którego rusztowania najlepiej użyć do wykonania sufitu podwieszanego w pomieszczeniu o wysokości ...
 • Pytanie nr 37649 - Na podstawie danych zawartych w tabeli określ maksymalny rozstaw profili CD 60 dla sufitu podwies...
 • Pytanie nr 37650 - Profile UW powinny być montowane do ściany z materiałów ceramicznych
 • Pytanie nr 37651 - Wkręty w płytach gipsowo-kartonowych powinny być osadzone tak, aby ich łby
 • Pytanie nr 37652 - Co jest przyczyną wypaczenia się szkieletowej ścianki działowej wykonanej w systemie suchej zabud...
 • Pytanie nr 37653 - Dopuszczalne odchylenie ścianki działowej od linii prostej wynosi 5 mm/m i nie więcej niż 25 mm n...
 • Pytanie nr 37654 - Który z zastosowanych rozstawów wkrętów do montażu płyt gipsowo-kartonowych w suficie podwieszany...
 • Pytanie nr 37655 - Który materiał należy zastosować pod płyty suchego jastrychu, jeżeli podłoże jest bardzo nierówne...
 • Pytanie nr 37656 - Na rysunku przedstawiono system suchej zabudowy
 • Pytanie nr 37657 - Na rysunku przedstawiono okładzinę ścienną
 • Pytanie nr 37658 - Jaką izolację montuje robotnik na przedstawionym rysunku, przed ułożeniem suchego jastrychu gipso...
 • Pytanie nr 37659 - Podsypka keramzytowa pod płytami suchego jastrychu gipsowego nie pełni funkcji izolacji
 • Pytanie nr 37660 - Szczelinę dylatacyjną pomiędzy podkładem podłogowym z płyt gipsowo-włóknowych a ścianą budynku na...
 • Pytanie nr 37661 - Do wykonania 1 m zabudowy ściany potrzeba 1,1 m płyt gipsowo-kartonowych. Ile płyt potrzeba do wy...
 • Pytanie nr 37662 - Oblicz powierzchnię ściany o wysokości 3,0 m przeznaczonej do wykonania jednostronnej okładziny z...
 • Pytanie nr 37663 - Powierzchnia podłogi pod wykonanie suchej zabudowy płytami podłogowymi w pomieszczeniu, którego r...
 • Pytanie nr 37664 - Koszt wykonania zabudowy jednego boku belki drewnianej wynosi 10,00 zł za metr długości. Ile wyni...
 • Pytanie nr 37665 - Którego elementu należy użyć do zakotwienia suchej zabudowy ściany wykonanej z profili CD 60?
 • Pytanie nr 37666 - Do ostatecznego wyszpachlowania styków płyt gipsowo-kartonowych w celu nadania im właściwej gładk...
 • Pytanie nr 37667 - Które łączniki powinno się zastosować do zamocowania rusztu pod suchą zabudowę wykonywaną na stal...
 • Pytanie nr 37668 - Do wymieszania 25 kilogramowego worka gipsu szpachlowego z wodą należy stosować
 • Pytanie nr 37669 - Przyczyną odpadania płyt suchego tynku, mocowanych na klej gipsowy, od podłoża może być brak
 • Pytanie nr 37670 - Dopuszczalne odchylenie pionowe suchej zabudowy belki stalowej wynosi 5 mm/m. Na którym rysunku p...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ