LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 37671 - Spoiwem farby krzemianowej jest
 • Pytanie nr 37672 - Który materiał malarski jest mieszaniną spoiwa olejnego, rozcieńczalnika i barwnika?
 • Pytanie nr 37673 - Na świeże kilkudniowe tynki cementowo-wapienne można stosować tylko farbę
 • Pytanie nr 37674 - Szpachlówki malarskie stosuje się, aby
 • Pytanie nr 37675 - Która farba tworzy powlokę malarską nieprzepuszczającą wody oraz pary wodnej?
 • Pytanie nr 37676 - Do jakich podłoży zalicza się tynki cementowo-wapienne?
 • Pytanie nr 37677 - Przedstawiona na rysunku płyta kompozytowa OSB należy do podłoży
 • Pytanie nr 37678 - Przed wykonaniem powłoki z lakieru bezbarwnego na podłożu drewnianym trzeba je starannie
 • Pytanie nr 37679 - W jaki sposób należy przygotować pomalowane farbą klejową podłoże z tynku cementowo-wapiennego pr...
 • Pytanie nr 37680 - Rysunek przedstawia belkę stalową pomalowaną farbą olejną z widocznymi śladami rdzy. Przed nałoże...
 • Pytanie nr 37681 - Ile maksymalnie wody należy dodać do 20 litrów farby emulsyjnej, jeżeli maksymalna ilość wody, kt...
 • Pytanie nr 37682 - Na podstawie instrukcji producenta określ, kiedy można wykonać drugą warstwę powłoki malarskiej, ...
 • Pytanie nr 37683 - Na podstawie danych w Tablicy 1506 określ jednostkowy nakład pracy robotników grupy I zatrudniony...
 • Pytanie nr 37684 - Zużycie farby emulsyjnej przy jednokrotnym malowaniu wynosi 1 dm3/10 m2. Jaki będzie koszt farby ...
 • Pytanie nr 37685 - Zużycie gładzi gipsowej przy jednokrotnym szpachlowaniu tynków wynosi 3 kg/m2. Ile gładzi potrzeb...
 • Pytanie nr 37686 - Robotnik za pomalowanie jednego żebra grzejnika członowego przedstawionego na rysunku otrzymuje w...
 • Pytanie nr 37687 - Ścianę wykonaną z płyt gipsowo-kartonowych przed wykonaniem na niej powłoki emulsyjnej należy zag...
 • Pytanie nr 37688 - Korzystając z opisanego koła barw, wskaż zestawienie kolorów, które pozwoli uzyskać na dwóch sąsi...
 • Pytanie nr 37689 - Aby uzyskać farbę w kolorze zielonym, należy zmieszać ze sobą farby o barwach
 • Pytanie nr 37690 - Aby przy użyciu farby klejowej uniknąć widocznych smug pędzla na powierzchni ściany, należy zasto...
 • Pytanie nr 37691 - Do pomalowania grzejnika przedstawionego na rysunku najlepiej użyć
 • Pytanie nr 37692 - Gruntowanie powierzchni sufitu wykonanego z płyt gipsowo-kartonowych wykonuje się przy użyciu
 • Pytanie nr 37693 - Podczas malowania pędzlem elementów stalowych emalią ftalową trzeba stosować
 • Pytanie nr 37694 - Której drabiny należy użyć do pomalowania sufitu w pomieszczeniu o wysokości 3,0 m?
 • Pytanie nr 37695 - Aby uzyskać fakturę baranka, świeżo nałożoną farbę strukturalną, należy wyfakturować
 • Pytanie nr 37696 - Powierzchnia sufitu wykonanego z płyt gipsowych wynosi 33 m , a powierzchnia ścian wykończonych t...
 • Pytanie nr 37697 - Cena jednostkowa farby emulsyjnej wynosi 10 zł/litr. Na podstawie Tablicy 1505 oblicz wartość far...
 • Pytanie nr 37698 - Które tapety w wierzchniej warstwie papierowej mają wtopione elementy z innych materiałów podobni...
 • Pytanie nr 37699 - Symbol umieszczony na opakowaniu rolki tapety przedstawiony na rysunku oznacza, że
 • Pytanie nr 37700 - Wskaż tapetę, którą ze względu na odporność na wilgoć można zastosować w kuchni.
 • Pytanie nr 37701 - W jaki sposób należy przygotować podłoże mineralne uprzednio malowane farbą klejową przed przykle...
 • Pytanie nr 37702 - Bezpośrednio przed przyklejeniem tapety do podłoża z tworzyw sztucznych, trzeba je
 • Pytanie nr 37703 - Na podstawie przedstawionego rzutu poziomego oblicz powierzchnię ścian przeznaczonych do tapetowa...
 • Pytanie nr 37704 - Ile rolek tapety o szerokości 50 cm i długości 10 m każda potrzeba do wytapetowania pomieszczenia...
 • Pytanie nr 37705 - Do zagruntowania 10 m2 ściany zużywa się 10 g kleju. Ile kleju potrzeba do wytapetowania ściany o...
 • Pytanie nr 37706 - Koszt wytapetowania 1 m2 ściany wynosi 20 zł. Jaki będzie koszt wytapetowania ściany o wymiarach ...
 • Pytanie nr 37707 - Na podstawie tabeli oblicz, w jakiej ilości wody należy rozrobić 100 g kleju do przyklejania tape...
 • Pytanie nr 37708 - Długość docinanych brytów tapety bez raportu do wytapetowania ściany o wysokości 2,5 m powinna wy...
 • Pytanie nr 37709 - Do przycinania tapet na stole tapeciarskim wzdłuż linii łamanej należy użyć
 • Pytanie nr 37710 - Ile kosztował pasek ozdobny kupiony do wykończenia tapet w pomieszczeniu o wymiarach posadzki 4x3...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ