LOGOWANIE

ROZWI膭呕 TEST TERAZ

 • Pytanie nr 38431 - Podj臋cie i wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu os贸b taks贸wk膮 wymaga uz...
 • Pytanie nr 38432 - Kt贸ry z wymienionych akt贸w administracyjnych mo偶e by膰 wydany tak偶e wbrew woli jego adresata?
 • Pytanie nr 38433 - Kt贸ry spo艣r贸d wymienionych podzia艂贸w terytorialnych odnosi si臋 do so艂ectw?
 • Pytanie nr 38434 - Prezes Najwy偶szej Izby Kontroli jest powo艂ywany przez
 • Pytanie nr 38435 - Prezydium Sejmu tworz膮
 • Pytanie nr 38436 - Naczelny S膮d Administracyjny dzieli si臋 na Izby:
 • Pytanie nr 38437 - Uchwalanie bud偶etu wojew贸dztwa nale偶y do wy艂膮cznej w艂a艣ciwo艣ci
 • Pytanie nr 38438 - Starostwo powiatowe
 • Pytanie nr 38439 - Do kompetencji Prezydenta RP nie nale偶y
 • Pytanie nr 38440 - Kt贸re z wymienionych zada艅 gminy jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rz膮dowej?
 • Pytanie nr 38441 - Zgodnie z Ustaw膮 o swobodzie dzia艂alno艣ci gospodarczej Centraln膮 Ewidencj臋 i Informacj臋 o Dzia艂al...
 • Pytanie nr 38442 - Zamieszczone przepisy odnosz膮 si臋 do konstytucyjnej zasady
 • Pytanie nr 38443 - Do kt贸rej ga艂臋zi prawa nale偶膮 przepisy zamieszczone powy偶ej?
 • Pytanie nr 38444 - Kt贸ry z wymienionych akt贸w normatywnych og艂aszany jest w Dzienniku Urz臋dowym Rzeczypospolitej Pol...
 • Pytanie nr 38445 - Adam Kowalewski postanowi艂 zawrze膰 zwi膮zek ma艂偶e艅ski z Barbar膮 Skutniewsk膮 - matk膮 jego by艂ej 偶on...
 • Pytanie nr 38446 - Zgodnie z Kodeksem sp贸艂ek handlowych organami sp贸艂ki akcyjnej s膮
 • Pytanie nr 38447 - Niepracuj膮cy i niezarabiaj膮cy 23-letni Janusz Podowski, wobec kt贸rego orzeczono ubezw艂asnowolnien...
 • Pytanie nr 38448 - Zgodnie z Kodeksem sp贸艂ek handlowych kapita艂 zak艂adowy sp贸艂ki z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 po...
 • Pytanie nr 38449 - Kiedy sp贸艂ka akcyjna uzyskuje osobowo艣膰 prawn膮?
 • Pytanie nr 38450 - Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, za konsumenta uwa偶a si臋, dokonuj膮c膮 z przedsi臋biorc膮 czyn...
 • Pytanie nr 38451 - Odpowiedzialno艣膰 osoby powierzaj膮cej wykonanie czynno艣ci drugiemu, uregulowana w przytoczonym prz...
 • Pytanie nr 38452 - Kto w 艣wietle przytoczonego przepisu Kodeksu cywilnego jest wierzycielem w umowie o roboty budowl...
 • Pytanie nr 38453 - Pracodawca wypowiedzia艂 Katarzynie Soleckiej umow臋 o prac臋 zawart膮 na czas nieokre艣lony. W okresi...
 • Pytanie nr 38454 - Kto ma obowi膮zek op艂acania sk艂adek na Fundusz Gwarantowanych 艢wiadcze艅 Pracowniczych?
 • Pytanie nr 38455 - Obowi膮zek organu zamieszczenia w decyzji administracyjnej podstawy prawnej rozstrzygni臋cia wynika...
 • Pytanie nr 38456 - Za艂atwienie przez organ administracyjny sprawy szczeg贸lnie skomplikowanej powinno nast膮pi膰 nie p贸...
 • Pytanie nr 38457 - Dat膮 wszcz臋cia post臋powania administracyjnego na 偶膮danie strony jest dzie艅
 • Pytanie nr 38458 - Je偶eli organ dor臋cza pismo przez operatora pocztowego, w razie niemo偶no艣ci dor臋czenia pisma w spo...
 • Pytanie nr 38459 - Zatwierdzenie b膮d藕 odmowa zatwierdzenia ugody zawartej w post臋powaniu administracyjnym nast臋puje ...
 • Pytanie nr 38460 - Adam Soko艂owski, kt贸ry by艂 stron膮 post臋powania administracyjnego, zosta艂 z powodu nasilaj膮cej si臋...
 • Pytanie nr 38461 - Strona uleg艂a wypadkowi w drodze na rozpraw臋 administracyjn膮. Jak powinien post膮pi膰 kieruj膮cy roz...
 • Pytanie nr 38462 - Decyzja administracyjna zosta艂a dor臋czona stronie w czwartek 12 stycznia, 2017 r. Wed艂ug Kodeksu ...
 • Pytanie nr 38463 - Z kt贸rej z wymienionych przyczyn wznawia si臋 post臋powanie administracyjne w sprawie zako艅czonej d...
 • Pytanie nr 38464 - Egzekucja administracyjna z rachunk贸w bankowych i wk艂ad贸w oszcz臋dno艣ciowych odbywa si臋 na podstaw...
 • Pytanie nr 38465 - Organem nadzoru i kontroli gospodarki finansowej gmin jest
 • Pytanie nr 38466 - Organem w艂a艣ciwym do rozpoznania skargi na zaniedbania lub nienale偶yte wykonywanie zada艅 realizow...
 • Pytanie nr 38467 - Kt贸ra z wymienionych spraw mo偶e by膰 przedmiotem wniosku w post臋powaniu w sprawach skarg i wniosk贸...
 • Pytanie nr 38468 - Do kt贸rej z form organizacyjnych jednostek sektora finans贸w publicznych nale偶y Zarz膮d Cmentarzy K...
 • Pytanie nr 38469 - Kt贸ry z wymienionych podatk贸w jest 藕r贸d艂em dochodu bud偶etu pa艅stwa?
 • Pytanie nr 38470 - Zgodnie z ustaw膮 Ordynacja podatkowa, w razie powstania nadp艂aty spowodowanej nienale偶nie zap艂aco...

 • ROZWI膭呕 TEST TERAZ