LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA AU32 - CZERWIEC 2017

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 40031 - Do ilu maksymalnie godzin może być przedłużony tygodniowy czas pracy kierowcy łącznie z godzinami...
 • Pytanie nr 40032 - Wymagania w zakresie międzynarodowy eh przewozów szybko plujących się artykułów żywnościowych reg...
 • Pytanie nr 40033 - Który znak umieszczany na opakowaniu transportowym informuje o miejscu zakładania zawiesi?
 • Pytanie nr 40034 - Przedstawiona tablica informuje o przewozie
 • Pytanie nr 40035 - I Do czynności wykonawczych procesu transportującego należy
 • Pytanie nr 40036 - Jak długo będzie trwał proces transportowy obejmujący załadunek 30 pjł u dostawcy, przejazd do By...
 • Pytanie nr 40037 - W nadchodzącym roku przedsiębiorstwo planuje zwiększyć łączne możliwości przewozowe o 10%. Ile ze...
 • Pytanie nr 40038 - Na podstawie wykresu przedstawiającego zależność prędkości od czasu jazdy określ, z jaką maksymal...
 • Pytanie nr 40039 - Ile wynosi średnia prędkość pojazdu, który przez 30 minut jazdy pokonał odległość 25 km?
 • Pytanie nr 40040 - O której godzinie najpóźniej powinien wyjechać dostawca, jeżeli średnia prędkość pojazdu wynosi 5...
 • Pytanie nr 40041 - Do rejestracji czasu pracy kierowcy i czynności przez niego wykonywanych służy
 • Pytanie nr 40042 - Powszechnym systemem elektronicznej wymiany danych między kontrahentami jest
 • Pytanie nr 40043 - Ile wynosi wskaźnik wykorzystania taboru, jeżeli z 20 pojazdów w trasie jest średnio 16?
 • Pytanie nr 40044 - Na podstawie danych z tabeli określ, który pojazd osiągnął najwyższą średnią prędkość.
 • Pytanie nr 40045 - Przedsiębiorstwo transportowe osiągnęło wskaźnik niezawodności dostaw na poziomie 90%. Oznacza to...
 • Pytanie nr 40046 - Na podstawie danych dotyczących monitorowania przesyłki ustal, o której godzinie została ona wyda...
 • Pytanie nr 40047 - Na podstawie zamieszczonych cenników określ, które przedsiębiorstwo transportowe oferuje najniższ...
 • Pytanie nr 40048 - Na rysunku przedstawiono fragment druku listu przewozowego stosowanego w transporcie
 • Pytanie nr 40049 - W kabinie samochodu ciężarowego przewożącego materiały niebezpieczne jako pomoc podczas nagłych s...
 • Pytanie nr 40050 - Nadawca ładunku przewożonego poza granice Polski środkami transportu samochodowego sporządza międ...
 • Pytanie nr 40051 - Rysunek przedstawia samochód cysternę z przyczepą zbiornikową do przewozu mleka. Cysterna ma poje...
 • Pytanie nr 40052 - Przedsiębiorstwo transportowe wystawiło fakturę na kwotę 1 230,00 zł brutto za przewóz ładunku na...
 • Pytanie nr 40053 - Oblicz, na jaką wartość brutto powinna być wystawiona przedstawiona faktura.
 • Pytanie nr 40054 - Na podstawie fragmentu Umowy ATP określ, który znak rozpoznawczy powinien mieć pojazd, którym będ...
 • Pytanie nr 40055 - Na podstawie fragmentu rozporządzenia określ minimalną powierzchnię wagonu do przewozu 60 szt. zw...
 • Pytanie nr 40056 - Na podstawie zamieszczonego zestawienia określ wszystkie niezbędne elementy wyposażenia prowadzon...
 • Pytanie nr 40057 - Przedsiębiorstwo transportowe otrzymało zlecenie przewozu ładunku na trasie Toruń - Stryków - Tor...
 • Pytanie nr 40058 - Do załadunku 880 000 kg rudy zastosowano żuraw, który w ciągu godziny ładuje 220 t. Godzina pracy...
 • Pytanie nr 40059 - Przedstawiony na rysunku pojazd służy do przewozu
 • Pytanie nr 40060 - Sztauowanie ładunku polega na jego
 • Pytanie nr 40061 - Który model organizacji zadań transportowych charakteryzuje się regularnymi kursami jednego środk...
 • Pytanie nr 40062 - Przedsiębiorstwo transportowe przy naliczaniu przewoźnego stosuje prowizję stanowiącą 20% wartośc...
 • Pytanie nr 40063 - Do transportu kruszywa z wykopu w kamieniołomie na powierzchnię stosuje się przenośniki
 • Pytanie nr 40064 - Jeżeli według cennika cena przewozu do 150 km wynosi 500,00 zł, a stawka za każdy kilometr ponad ...
 • Pytanie nr 40065 - Ile wagonów o możliwości przewozowej 2 TEU należy zastosować do przewozu 4 kontenerów 40' i 4 kon...
 • Pytanie nr 40066 - Współczynnik wykorzystania ładowności naczepy oblicza się, dzieląc
 • Pytanie nr 40067 - Ile wagonów o ładowności 44 t należy zastosować do przewozu 528 000 kg węgla?
 • Pytanie nr 40068 - Do czynności procesu transportowego wykonywanych w miejscu przeznaczenia ładunku zalicza się
 • Pytanie nr 40069 - Książka serwisowa pojazdu nie zawiera informacji na temat
 • Pytanie nr 40070 - Do transportu 1 sztuki niepodzielnego ładunku o masie 37 ton należy użyć ciągnika

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ