LOGOWANIE

ROZWI膭呕 TEST TERAZ

 • Pytanie nr 40071 - Kt贸ry dekret powinien zosta膰 zamieszczony przez Hurtowni臋 Zabawek MIS sp. z o.o. na dowodzie Wz n...
 • Pytanie nr 40072 - Formularz magazynowy o symbolu Zw jest wykorzystywany do udokumentowania
 • Pytanie nr 40073 - Tabela zawiera wybrane zadania realizowane przez niekt贸re dzia艂y wyodr臋bnione w strukturze organi...
 • Pytanie nr 40074 - Kt贸ra operacja gospodarcza zosta艂a zaksi臋gowana na podstawie dowodu PK1 - Polecenie ksi臋gowania!
 • Pytanie nr 40075 - Kt贸r膮 operacj臋 gospodarcz膮 dokumentuje dow贸d Pz nr 5/2017 wystawiony przez Zak艂ad Produkcyjny OTE...
 • Pytanie nr 40076 - Po偶yczk臋 udzielon膮 innej jednostce gospodarczej na okres 2 lat zalicza si臋 w bilansie do
 • Pytanie nr 40077 - Przedsi臋biorstwo produkuj膮ce odzie偶 wycenia obr贸t materia艂owy wed艂ug zmiennych cen zakupu. Na pod...
 • Pytanie nr 40078 - Jan Nowak prowadz膮cy zak艂ad stolarski i b臋d膮cy czynnym podatnikiem VAT zakupi艂 frezark臋 na podsta...
 • Pytanie nr 40079 - Zakupiony w sp贸艂ce z o.o. program finansowy do dzia艂u ksi臋gowo艣ci o warto艣ci 8 000,00 z艂 zostanie...
 • Pytanie nr 40080 - Do przychod贸w finansowych przedsi臋biorstwa zalicza si臋
 • Pytanie nr 40081 - Pobran膮 przez bank op艂at膮 za prowadzenie rachunku bie偶膮cego przedsi臋biorstwo obci膮偶y konto
 • Pytanie nr 40082 - Zap艂acone koszty post臋powania s膮dowego nale偶y zaliczy膰 do
 • Pytanie nr 40083 - Ustalony przez kierownika jednostki gospodarczej rok obrotowy i wchodz膮ce w jego sk艂ad okresy spr...
 • Pytanie nr 40084 - Na podstawie zapis贸w na kontach ksi臋gowych oblicz warto艣膰 bilansow膮 wyrob贸w gotowych w magazynie,...
 • Pytanie nr 40085 - Na kontach analitycznych nale偶y ksi臋gowa膰 operacje gospodarcze, przestrzegaj膮c zasady zapisu
 • Pytanie nr 40086 - Wska偶 zestaw kont, na kt贸rych ksi臋guje si臋 zdarzenia gospodarcze, stosuj膮c wy艂膮cznie zasad臋 jedno...
 • Pytanie nr 40087 - W kt贸rym zespole planu kont wyst臋puje konto Rozliczenie zakupili
 • Pytanie nr 40088 - Fabryka mebli zaci膮gn臋艂a kredyt na budow臋 hali produkcyjnej. Pobrane przez bank odsetki od kredyt...
 • Pytanie nr 40089 - Sp贸艂ka Diana uregulowa艂a zobowi膮zanie wobec sp贸艂ki Maja, wystawiaj膮c weksel w艂asny na sum臋 40 500...
 • Pytanie nr 40090 - Je偶eli jednostka gospodarcza ewidencjonuje koszty tylko w zespole 5, to miesi臋czna rata prenumera...
 • Pytanie nr 40091 - 21 marca 2016 r. przedsi臋biorstwo zakupi艂o i przyj臋艂o do u偶ytkowania 艣rodek trwa艂y o warto艣ci poc...
 • Pytanie nr 40092 - W grudniu 2016 r. przyj臋to do u偶ytkowania 艣rodek trwa艂y o warto艣ci pocz膮tkowej 24 000,00 z艂. Pods...
 • Pytanie nr 40093 - Producent wytwarza masowo opakowania o r贸偶nych wymiarach z tych samych surowc贸w, przy zastosowani...
 • Pytanie nr 40094 - Przedsi臋biorstwo produkuje jeden rodzaj wyrob贸w. W okresie sprawozdawczym wyprodukowano 9 000 szt...
 • Pytanie nr 40095 - W przedsi臋biorstwie produkcyjnym na koniec okresu sprawozdawczego konta wynikowe wykazywa艂y obrot...
 • Pytanie nr 40096 - Ksi臋gowy jednostki handlowej ustalaj膮c wynik finansowy metod膮 ksi臋gow膮 wed艂ug wariantu por贸wnawcz...
 • Pytanie nr 40097 - B艂膮d w nazwie nabywcy towaru pope艂niony na fakturze sporz膮dzonej przez czynnego podatnika VAT pow...
 • Pytanie nr 40098 - W rozliczeniach bezgot贸wkowych w formie polecenia przelewu dyspozycj臋 przelania 艣rodk贸w pieni臋偶ny...
 • Pytanie nr 40099 - Zaanga偶owanie przy spisie z natury zespo艂u sk艂adaj膮cego si臋 z co najmniej dw贸ch lub trzech os贸b w...
 • Pytanie nr 40100 - Kt贸r膮 metod臋 przeprowadzania inwentaryzacji charakteryzuje zamieszczony opis?
 • Pytanie nr 40101 - Kt贸ry zestaw aktyw贸w jednostki gospodarczej powinien by膰 inwentaryzowany drog膮 potwierdzenia stan...
 • Pytanie nr 40102 - Jednostka handlu hurtowego prowadzi ewidencj臋 towar贸w w cenie sprzeda偶y netto. Ujawniony podczas ...
 • Pytanie nr 40103 - W jednostce handlowej ubytki naturalne w towarach spo偶ywczych s膮 konsekwencj膮
 • Pytanie nr 40104 - W hurtowni przeprowadzono inwentaryzacj臋, w wyniku kt贸rej ujawniono r贸偶nice w stanie zapas贸w towa...
 • Pytanie nr 40105 - Zarz膮dzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wydaje
 • Pytanie nr 40106 - Aktywa w bilansie przedsi臋biorstwa s膮 uporz膮dkowane wed艂ug kryterium
 • Pytanie nr 40107 - Analiza finansowa obejmuje mi臋dzy innymi
 • Pytanie nr 40108 - Podstawowym miernikiem odzwierciedlaj膮cym mo偶liwo艣ci przedsi臋biorstwa do sp艂aty zobowi膮za艅 kr贸tko...
 • Pytanie nr 40109 - Na podstawie danych z Rachunku Zysk贸w i Strat jednostki gospodarczej mo偶na obliczy膰 wska藕nik
 • Pytanie nr 40110 - Na podstawie danych z fragmentu bilansu sp贸艂ki X oblicz wska藕nik og贸lnego zad艂u偶enia.

 • ROZWI膭呕 TEST TERAZ