LOGOWANIE

ROZWI膭呕 TEST TERAZ

 • Pytanie nr 4571 - Z niedoborem rynkowym mamy do czynienia wtedy, kiedy
 • Pytanie nr 4572 - Og贸lny trwa艂y spadek cen w gospodarce przy wzro艣cie warto艣ci pieni膮dza nazywamy
 • Pytanie nr 4573 - Najwa偶niejszym aktem normatywnym w Polsce jest
 • Pytanie nr 4574 - Nabycie w艂asno艣ci w wyniku d艂ugotrwa艂ego posiadania rzeczy nast臋puje poprzez
 • Pytanie nr 4575 - Konstytucja daje prawo powo艂ywania Prezesa Trybuna艂u Konstytucyjnego, zwo艂ywania Rady Gabinetowej...
 • Pytanie nr 4576 - Organem centralnej administracji rz膮dowej nie jest
 • Pytanie nr 4577 - Prezydent RP ponosi odpowiedzialno艣膰 za naruszenie ustaw przed
 • Pytanie nr 4578 - Organem wykonawczym jednostki samorz膮du terytorialnego jest
 • Pytanie nr 4579 - Do kompetencji rady gminy nale偶y
 • Pytanie nr 4580 - Osoba fizyczna nabywa pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych z chwil膮
 • Pytanie nr 4581 - Umowa zobowi膮zuj膮ca do przeniesienia w艂asno艣ci nieruchomo艣ci powinna by膰 zawarta w formie
 • Pytanie nr 4582 - Procedura podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, kt贸ra zobowi膮zuje Rad臋 Unii Europejskiej do z...
 • Pytanie nr 4583 - No艣nikiem informacji nie jest
 • Pytanie nr 4584 - Je偶eli osoby zdolne do czynno艣ci prawnych zamierzaj膮 prowadzi膰 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 w formie s...
 • Pytanie nr 4585 - Umow臋, w kt贸rej jedna ze stron zobowi膮zuje si臋 w zakresie dzia艂alno艣ci swojego przedsi臋biorstwa d...
 • Pytanie nr 4586 - Kt贸ry podmiot wyst膮pi艂 z wnioskiem o rozwi膮zanie umowy o prac臋?
 • Pytanie nr 4587 - Na koncie pasywnym zwi臋kszenia stanu sk艂adnika zapisujemy po stronie
 • Pytanie nr 4588 - "Art. 10. $ 1. Ka偶dy ma prawo do swobodnie wybranej pracy. Nikomu, z wyj膮tkiem przypadk贸w okre艣lo...
 • Pytanie nr 4589 - Zamieszczony fragment dotyczy umowy
 • Pytanie nr 4590 - Minimalne wynagrodzenie za prac臋 ustala corocznie
 • Pytanie nr 4591 - Status m艂odocianego posiada osoba zatrudniona na podstawie umowy o prac臋, kt贸ra nie uko艅czy艂a
 • Pytanie nr 4592 - "Art.6. Organy administracji publicznej dzia艂aj膮 na podstawie przepis贸w prawa (..)" W zamieszczon...
 • Pytanie nr 4593 - Nawi膮zanie stosunku pracy z burmistrzem nast臋puje na podstawie
 • Pytanie nr 4594 - Informacje niejawne stanowi膮ce tajemnic臋 pa艅stwow膮 podlegaj膮 ochronie pocz膮wszy od daty wytworzen...
 • Pytanie nr 4595 - Przy obs艂udze monitor贸w ekranowych praca kobiet w ci膮偶y jest
 • Pytanie nr 4596 - Za ochron臋 informacji niejawnych odpowiada
 • Pytanie nr 4597 - Dokumenty zawieraj膮ce klauzul臋 "tajne" lub "poufne" s膮 przechowywane
 • Pytanie nr 4598 - Po偶ar贸w urz膮dze艅 pod napi臋ciem nie wolno gasi膰
 • Pytanie nr 4599 - Co oznacza umieszczony w pomieszczeniu znak bezpiecze艅stwa?
 • Pytanie nr 4600 - Polecenie przelewu wystawione przez pracownika dzia艂u ksi臋gowo艣ci podpisuje dyrektor i g艂贸wny ksi...
 • Pytanie nr 4601 - Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli okre艣l kwot臋 zrealizowanych dochod贸w bud偶etowych gmin...
 • Pytanie nr 4602 - Dokumentacj臋 przewidzian膮 do przekazania do archiwum pa艅stwowego, kt贸ra ma trwa艂膮 warto艣膰 history...
 • Pytanie nr 4603 - Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli okre艣l prawid艂owe oznakowanie dokumentacji dotycz膮cej...
 • Pytanie nr 4604 - Proces zarz膮dzania dokumentacj膮 sk艂ada si臋 z czynno艣ci:
 • Pytanie nr 4605 - Na kontach ksi臋gowych s膮 dokonywane dzia艂ania
 • Pytanie nr 4606 - Stan pocz膮tkowy na kontach pasywnych ujmowany jest po
 • Pytanie nr 4607 - Konto bilansowe s艂u偶y do ewidencji
 • Pytanie nr 4608 - Je偶eli obroty debetowe konta ksi臋gowego maj膮 warto艣膰 1900 z艂, a obroty kredytowe 500 z艂, to saldo...
 • Pytanie nr 4609 - Na podstawie zamieszczonej faktury VAT, okre艣l kwot臋 podatku VAT naliczonego dla sklepu spo偶ywcze...
 • Pytanie nr 4610 - Na podstawie danych zawartych w tabeli, okre艣l cen臋 telewizora przy wielko艣ci popytu 1000 sztuk
 • Pytanie nr 4611 - Je偶eli warto艣膰 PKB r贸wna si臋 190 000 min dolar贸w, a kraj liczy 38 min mieszka艅c贸w, to w przelicze...
 • Pytanie nr 4612 - Do przychod贸w podmiotu gospodarczego zalicza si臋
 • Pytanie nr 4613 - Warto艣膰 netto zakupionego towaru wynosi 3 000 z艂, a stawka podatku VAT 7%.Jak膮 kwot臋 zap艂aci klie...
 • Pytanie nr 4614 - Okre艣l wska藕nik wzrostu PKB w 2009 r. w stosunku do 2008 r. wiedz膮c, 偶e PKB w 2008 r. wyni贸s艂 200...
 • Pytanie nr 4615 - Wynagrodzenia dla pracownik贸w szko艂y, z rachunku bankowego powiatu, s膮 wyp艂acane na podstawie
 • Pytanie nr 4616 - "(...) wynajmuj膮cy zobowi膮zuje si臋 odda膰 najemcy rzecz do u偶ywania przez czas oznaczony lub nieoz...
 • Pytanie nr 4617 - Wniosek o zaliczk臋, z艂o偶ony przez pracownika na zakup materia艂贸w biurowych za got贸wk臋, jest dowod...
 • Pytanie nr 4618 - Zdolno艣膰 firmy do wywi膮zania si臋 z kr贸tkoterminowych zobowi膮za艅 jest przedstawiana za pomoc膮 wska...
 • Pytanie nr 4619 - "...finansuj膮cy zobowi膮zuje si臋, w zakresie dzia艂alno艣ci swego przedsi臋biorstwa, naby膰 rzecz od o...
 • Pytanie nr 4620 - Miar膮 wzrostu gospodarczego kraju jest

 • ROZWI膭呕 TEST TERAZ