LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 41031 - Dokumentem przeznaczonym dla pracownika bezpośrednio wykonującego daną operację, zawierającym wsz...
 • Pytanie nr 41032 - Ile wynoszą naprężenia w pręcie kwadratowym o boku 10 mm obciążonym siłą rozciągającą 5 kN?...
 • Pytanie nr 41033 - Jaką minimalną wartość powinien mieć pręt o przekroju kwadratowym obciążony siłą tnącą równą 12 k...
 • Pytanie nr 41034 - Ile wynosi moment utwierdzenia belki przedstawionej na rysunku?
 • Pytanie nr 41035 - Do prawidłowego zwymiarowania tulei przedstawionej na rysunku należy uwzględnić:
 • Pytanie nr 41036 - Rysunek przedstawia łożysko kulkowe
 • Pytanie nr 41037 - Na rysunku przedstawiono oznaczenie przekroju
 • Pytanie nr 41038 - Na podstawie danych w tabeli wybierz rodzaj obróbki w celu uzyskania minimalnej chropowatości Rz ...
 • Pytanie nr 41039 - W celu wykonania otworu M8 należy użyć narzędzi w następującej kolejności:
 • Pytanie nr 41040 - Montaż łożysk tocznych należy tak zaplanować, aby podczas procesu
 • Pytanie nr 41041 - Która z metod pozwala na wykonanie obu uzębień koła zębatego przedstawionego na rysunku?
 • Pytanie nr 41042 - Z której stali wykonuje się śruby klasy wytrzymałości 8.8 lub wyższej?
 • Pytanie nr 41043 - Do wykonania sprężyn nie stosuje się stali oznaczonej symbolem
 • Pytanie nr 41044 - Podczas procesu wytwarzania sprężyn przeprowadza się zabiegi cieplne
 • Pytanie nr 41045 - Jaki powinien być czas nawęglania w atmosferze generatorowej w celu uzyskania 0,8 mm warstwy nawę...
 • Pytanie nr 41046 - W celu uzyskania żeliwa ciągliwego z żeliwa białego stosuje się wyżarzanie
 • Pytanie nr 41047 - Na rysunku przedstawiono narzędzie skrawające służące do wykonywania kół zębatych na
 • Pytanie nr 41048 - Rowek wpustowy w kole łańcuchowym pokazanym na rysunku mógł zostać wykonany na
 • Pytanie nr 41049 - Wskaż narzędzie służące do wykonania rowka w części przedstawionej na rysunku.
 • Pytanie nr 41050 - Którego materiału nie stosuje się do zabezpieczenia czasowego części maszyn przed korozją?
 • Pytanie nr 41051 - Powierzchnie zewnętrze korpusów maszyn obróbczych trwale zabezpiecza się przed korozją poprzez ic...
 • Pytanie nr 41052 - Jaką średnicę wierzchołkową posiada koło zębate o liczbie zębów z = 48 i module m = 2? Skorzystaj...
 • Pytanie nr 41053 - Jakie są wymiary graniczne wałka ^80 mm i tolerancji T = 0,028, przy tolerowaniu w głąb materiału...
 • Pytanie nr 41054 - Który znak z odpowiednio zapisaną wartością służy do oznaczania chropowatości powierzchni uzyskan...
 • Pytanie nr 41055 - Rozpoczynając korzystanie z programów typu CAD, należy
 • Pytanie nr 41056 - W programach komputerowych typu CAD polilinie wykorzystuje się do
 • Pytanie nr 41057 - Który rodzaj produkcji charakteryzuje się dużym udziałem prac ręcznych, dużą pracochłonnością i u...
 • Pytanie nr 41058 - Na podstawie danych w tabeli wybierz wyroby wykonane w produkcji jednostkowej.
 • Pytanie nr 41059 - Podczas naprawy podzespołu wymieniono 6 śrub mocujących, 4 łożyska toczne oraz 2 uszczelki. Remon...
 • Pytanie nr 41060 - Koszt wytworzenia jednej części na przygotowanym stanowisku wynosi 4,80 złotych netto, koszt przy...
 • Pytanie nr 41061 - Tolerancja wałka o średnicy Ø20h7 wynosi 0,021. Który z wymiarów odpowiada poprawnie wykonanej śr...
 • Pytanie nr 41062 - Ile wynosi wskazanie na podziałce mikrometru przedstawione na rysunku?
 • Pytanie nr 41063 - Do prawidłowego ustawienia tarczy w celu regeneracji powierzchni (patrz rysunek) należy zastosowa...
 • Pytanie nr 41064 - Który wymiar odpowiada prawidłowo wykonanemu otworowi Ø42H7?
 • Pytanie nr 41065 - Do pomiaru chropowatości powierzchni należy zastosować przyrząd przedstawiony na rysunku oznaczon...
 • Pytanie nr 41066 - Do określenia luzów pomiędzy łożem tokarki a suportem wykorzystuje się
 • Pytanie nr 41067 - Wiedząc, że roczny czas pracy maszyny to około 2 700 h, naprawy średnie maszyn skrawających do me...
 • Pytanie nr 41068 - Wykorzystane czyściwo należy
 • Pytanie nr 41069 - Jaki czas jest potrzebny na wytworzenie 100 sztuk tulejek, jeżeli czas przygotowawczo-zakończenio...
 • Pytanie nr 41070 - W tabeli przedstawiono fragment wypełnionej karty

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ