LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA AU22 + AU32 - STYCZEŃ 2008

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 4871 - Do środków transportu wewnętrznego działających w ograniczonym zasięgu, służących do przemieszcza...
 • Pytanie nr 4872 - Element budynku magazynowego, ułatwiający załadunek i wyładunek towarów na środki transportu nazy...
 • Pytanie nr 4873 - System koordynacji przepływu materiałów, charakteryzujący się wypełnianiem karty, która towarzysz...
 • Pytanie nr 4874 - Koszty związane z amortyzacją budowli i wyposażenia magazynowego oraz zatrudnieniem personelu mag...
 • Pytanie nr 4875 - W celu zdobycia przewagi konkurencyjnej na rynku, firmy współpracujące z Centrum logistycznym wsp...
 • Pytanie nr 4876 - Na podstawie rysunku wskaż najkrótszą trasę przejazdu z miejscowości 1 do miejscowości 6.
 • Pytanie nr 4877 - Koszt utrzymania 1 m2 magazynu wynosi 3 zł. Ile wyniesie koszt utrzymania 1 m2 magazynu, jeżeli p...
 • Pytanie nr 4878 - Przed wykonaniem czynności manipulacyjno-porządkowych wewnątrz regału przepływowego pracownik obs...
 • Pytanie nr 4879 - Przedsiębiorstwo produkcyjne stosuje materiałooszczędne technologie produkcji opakowań zwrotnych....
 • Pytanie nr 4880 - Hurtownia artykułów spożywczych zastosowała metodę wolnych miejsc składowania, która pozwoliła na...
 • Pytanie nr 4881 - Harmonogramy dostaw materiałów w przedsiębiorstwie produkcyjnym ustalane są na podstawie sprawnoś...
 • Pytanie nr 4882 - Który z przedstawionych opisów dotyczy regału przepływowego zastosowanego w magazynie przedsiębio...
 • Pytanie nr 4883 - Przedstawiony na zdjęciu wózek widłowy stosuje się do przewożenia i podnoszenia ładunku
 • Pytanie nr 4884 - Spedytor do wysyłanych za granicę maszyn rolniczych, powinien dołączyć instrukcję wysyłkową, spor...
 • Pytanie nr 4885 - Przedsiębiorstwo branży mleczarskiej dokonuje oceny realizacji prac transportowo-spedycyjnych zgo...
 • Pytanie nr 4886 - Przedstawiona tabela zawiera dane dotyczące stanu zapasów oraz liczbę wyrobów gotowych montowanyc...
 • Pytanie nr 4887 - Outsourcing usług transportowych polega na zleceniu operatorowi zewnętrznemu
 • Pytanie nr 4888 - Przedsiębiorstwo dokonało oceny stanu zapasów trzech kluczowych asortymentów produktów. Grupa pie...
 • Pytanie nr 4889 - Schemat przedstawia sposób realizacji zamówień złożonych przez odbiorców w jednej z firm kuriersk...
 • Pytanie nr 4890 - Pracownik obsługujący dźwignicę, w czasie wykonywania czynności manipulacyjnych w magazynie, powi...
 • Pytanie nr 4891 - Na podstawie tabeli wybierz dostawcę, który uzyskał najwyższą ocenę ogólną w punktach.
 • Pytanie nr 4892 - Łączne koszty magazynowania towarów w danym okresie wyniosły 8 000 zł, a wielkość obrotu magazyno...
 • Pytanie nr 4893 - Który z dokumentów jest wnioskiem o rozpoczęcie postępowania celnego?
 • Pytanie nr 4894 - Tabela przedstawia dane przedsiębiorstwa przewozowego dotyczące liczby zatrudnionych kierowców, l...
 • Pytanie nr 4895 - Optymalną partię zakupów wyznaczają następujące parametry:
 • Pytanie nr 4896 - Na wytworzenie planowanych 500 sztuk skrzyń potrzebne jest 250 m2 płyty. Do produkcji wydano 100 ...
 • Pytanie nr 4897 - Do wyznaczania określonej kolejności zamawianych towarów i przypisywania ich do stref składowania...
 • Pytanie nr 4898 - System informacyjny wspomagający operacje związane z procesem lokowania towarów w magazynie i zar...
 • Pytanie nr 4899 - Pracownicy spedycyjni w czasie kompletowania przetworów owocowych w opakowaniach szklanych w jedn...
 • Pytanie nr 4900 - Jeżeli łączny koszt magazynowania wynosi 6 000 zł, a magazyn ma powierzchnię 6 000 m , to wskaźni...
 • Pytanie nr 4901 - Składowanie jednostek ładunkowych bezpośrednio na posadzce, w stosach ułożonych w rzędach lub blo...
 • Pytanie nr 4902 - W badanym okresie firma logistyczna poniosła następujące koszty: - przewozu: 200 zł - wyładunk...
 • Pytanie nr 4903 - Na przedstawionym wykresie zaprezentowano udział trzech firm logistycznych w rynku. W celu dokona...
 • Pytanie nr 4904 - Huta stali w ramach racjonalizacji gospodarki pozostałościami podjęła działania zmierzające do op...
 • Pytanie nr 4905 - Firma logistyczna ma dostarczyć ładunek do czterech odbiorców, w kolejności: X, Y, Z, L jednym śr...
 • Pytanie nr 4906 - Sieć sklepów dyskontowych planuje wielkość zapotrzebowania na soki owocowe i warzywne, o okresie ...
 • Pytanie nr 4907 - System informatyczny stosowany w centrum logistycznym wspomagający zarządzanie relacjami z klient...
 • Pytanie nr 4908 - Pracownik magazynu podczas wykonywania prac przeładunkowych upadł i złamał kość przedramienia. Ud...
 • Pytanie nr 4909 - Przedstawiony symbol graficzny, dotyczący przemieszczania ładunku w opakowaniach transportowych o...
 • Pytanie nr 4910 - Przedsiębiorstwo realizuje kontrakt na dostawę 5 samochodów. Przedstawiona tabela zawiera informa...
 • Pytanie nr 4911 - Eliminowanie nadmiernej liczby etapów przemieszczania towarów odbywa się w procesie ich
 • Pytanie nr 4912 - W ciągu miesiąca przedsiębiorstwo produkuje i sprzedaje 1 000 sztuk wyrobów. Jeżeli koszty zmienn...
 • Pytanie nr 4913 - Tabela przedstawia kwartalne koszty działalności firmy logistycznej. Firma, w tym okresie zrealiz...
 • Pytanie nr 4914 - Wykres przedstawia zmiany zapotrzebowania na usługi transportowe. Przejście krzywej "d0" w krzywą...
 • Pytanie nr 4915 - W celu usprawnienia kompleksowej wymiany informacji ze swoim niemieckim odbiorcą, przedsiębiorstw...
 • Pytanie nr 4916 - W portowym systemie wyładunku pełnych kontenerów ze statku na nabrzeże, obowiązuje kontrola
 • Pytanie nr 4917 - Przedsiębiorstwo świadczy usługi typu "door-to-door" (dom-dom). W tym celu wykorzystuje samochody...
 • Pytanie nr 4918 - Przedstawiony kod kreskowy jest wykorzystywany
 • Pytanie nr 4919 - Który opis zadań logistycznych charakteryzuje centrum logistyczne?
 • Pytanie nr 4920 - Obszar portu obejmuje

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ