LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 45111 - Brak dostatecznej ilości wody w glebie może powodować
 • Pytanie nr 45112 - Rośliną odpowiednią do uprawy, jako wsiewka w żyto, na glebach lekkich jest
 • Pytanie nr 45113 - Który przedplon jest nieodpowiedni w uprawie koniczyny czerwonej?
 • Pytanie nr 45114 - Wskaż, które zmianowanie uwzględnia wymagania agrotechniczne i przyrodnicze roślin.
 • Pytanie nr 45115 - Który z wymienionych nawozów może być stosowany na gruntach ornych przedsiewnie i pogłównie?
 • Pytanie nr 45116 - Określ, po ilu dniach można ocenić zdolność kiełkowania owsa przy zachowaniu warunków przedstawio...
 • Pytanie nr 45117 - Oblicz, ile nasion należy wysiać na 2 ha pola w uprawie jęczmienia jarego z wsiewką koniczyny cze...
 • Pytanie nr 45118 - Pod wykę kosmatą, uprawianą na nasiona, orkę siewną należy wykonać
 • Pytanie nr 45119 - Na podstawie podanych informacji, oblicz dawkę preparatu potrzebną do sporządzenia 300 litrów cie...
 • Pytanie nr 45120 - Bezpośrednio po podorywce należy wykonać
 • Pytanie nr 45121 - Widoczne na ilustracjach szkodniki żerujące na kukurydzy to
 • Pytanie nr 45122 - W uprawie zbóż czynnikiem ograniczającym występowanie szkodników jest
 • Pytanie nr 45123 - Do zbioru podsuszonej zielonki formowanej w bele prostopadłościenne stosuje się
 • Pytanie nr 45124 - Zgodnie z zaleceniami Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej nawozów naturalnych zabrania się stosować...
 • Pytanie nr 45125 - W źle wietrzonych pryzmach ziemniaków, wysoka temperatura i wilgotność względna powietrza, a takż...
 • Pytanie nr 45126 - Rolnik prowadzący sprzedaż bezpośrednią wytworzonej żywności pochodzenia roślinnego ma obowiązek ...
 • Pytanie nr 45127 - Na schemacie układu rozrodczego ogiera, literą X oznaczono
 • Pytanie nr 45128 - Wskaż drogę przepływu moczu w układzie wydalniczym od miejsca jego wytwarzania.
 • Pytanie nr 45129 - W jelicie ślepym koni przebiega proces
 • Pytanie nr 45130 - Przedstawione na ilustracjach zwierzęta
 • Pytanie nr 45131 - Świnie charakteryzujące się szybkim wzrostem i późną dojrzałością płciową należą do typu użytkowe...
 • Pytanie nr 45132 - Do użytkowania zaprzęgowego najlepiej nadają się konie
 • Pytanie nr 45133 - Produktami ubocznymi przemysłu cukrowniczego, stosowanymi jako pasze energetyczne w żywieniu bydł...
 • Pytanie nr 45134 - Na której ilustracji przedstawiono paszę treściwą węglowodanową?
 • Pytanie nr 45135 - Na podstawie danych zawartych w tabeli wybierz mieszankę pełnoporcjową dla kurcząt brojlerów na I...
 • Pytanie nr 45136 - Dodawanie niewielkich ilości tłuszczu do pasz dla kurcząt rzeźnych wpływa na
 • Pytanie nr 45137 - Niedożywienie maciorek kotnych może powodować osłabienie wartości przerobowej wełny przez
 • Pytanie nr 45138 - W oborach wolnostanowiskowych z głęboką ściółką do usuwania obornika stosuje się
 • Pytanie nr 45139 - Wskaż przyrząd służący do wykrywania rui u krów.
 • Pytanie nr 45140 - Wskaż, który elektryzator jest odpowiedni do wykonania ogrodzenia elektrycznego pastwiska dla byd...
 • Pytanie nr 45141 - Na podstawie przedstawionego schematu żywienia oblicz, ile kilogramów mieszanki pełnoporcjowej po...
 • Pytanie nr 45142 - Celem dezynfekcji wykonywanej w pomieszczeniach inwentarskich jest
 • Pytanie nr 45143 - Bezpośrednio po zakończeniu doju urządzenia udojowe w pierwszej kolejności należy przepłukać
 • Pytanie nr 45144 - W celu ograniczenia rozwoju drobnoustrojów mleko surowe odbierane co drugi dzień z gospodarstwa n...
 • Pytanie nr 45145 - Przedstawione objawy zaobserwowane u lochy następnego dnia po porodzie, wskazują na występowanie
 • Pytanie nr 45146 - W gospodarstwie jest 80 krów dojnych o średniej rocznej wydajności 6000 kg/szt. Mleko z gospodars...
 • Pytanie nr 45147 - Na podstawie przedstawionych danych i fragmentu tabeli wysiewu, określ pozycję zasuw w rozsiewacz...
 • Pytanie nr 45148 - Oblicz, ile poideł miskowych należy zamontować w oborze wolnostanowiskowej dla 120 krów o średnie...
 • Pytanie nr 45149 - Urządzenie przedstawione na ilustracji stosuje się przy nawodnieniach
 • Pytanie nr 45150 - Jeżeli zmierzony w czasie kalibracji opryskiwacza rzeczywisty wypływ cieczy z rozpylaczy jest niż...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ