LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 46671 - W języku HTML, aby uzyskać efekt jak na przykładzie, należy zastosować konstrukcjęDuży tekst zwyk...
 • Pytanie nr 46672 - Zapis znacznika HTML w postaci<a href="#hobby">przejdź</a>
 • Pytanie nr 46673 - W części nagłówkowej kodu HTML zapisano<title>Strona miłośników psów</title> Zapisany...
 • Pytanie nr 46674 - Przeglądarka internetowa wyświetliła stronę w następujący sposób:Rozdział 1tekstPodrozdział 1.1te...
 • Pytanie nr 46675 - W języku CSS zapis w postaci:p { background-image: url(“rysunek.png"); } sprawi, że rysunek.png b...
 • Pytanie nr 46676 - W języku CSS, aby zdefiniować niestandardowe odstępy między wyrazami, stosuje się właściwość...
 • Pytanie nr 46677 - W języku CSS zdefiniowano formatowaniep > i {color: blue} Oznacza to, że kolorem niebieskim zo...
 • Pytanie nr 46678 - W języku CSS zapis postacih1::first-letter {color: red;} sprawi, że koloru czerwonego będzie
 • Pytanie nr 46679 - W języku HTML informacje dotyczące autora, streszczenia i słów kluczowych strony należy umieścić...
 • Pytanie nr 46680 - Który z przedstawionych kodów XHTML sformatuje tekst według podanego wzoru?Ala ma kota a kot ma A...
 • Pytanie nr 46681 - Kolor zapisany kodem RGB o wartości rgb(128, 16, 8) w postaci szesnastkowej ma wartość
 • Pytanie nr 46682 - Które ze zdań opisuje grafikę wektorową?
 • Pytanie nr 46683 - Aby zbadać rozkład ilościowy poszczególnych kolorów zdjęcia, należy użyć
 • Pytanie nr 46684 - W standardzie HDTV jest stosowana rozdzielczość
 • Pytanie nr 46685 - Którą klauzulę powinno się zastosować w poleceniu CREATE TABLE języka SQL, aby dane pole rekordu ...
 • Pytanie nr 46686 - Polecenie języka SQL w postaciALTER TABLE 'miasta' ADD 'kod' text;
 • Pytanie nr 46687 - W bazie danych hurtowni zdefiniowano tabelę sprzedaz o polach: id, kontrahent, grupa_cenowa, obro...
 • Pytanie nr 46688 - Dana jest tabela programisci o polach: id, nick, ilosc_kodu, ocena. Pole ilosc_kodu zawiera liczb...
 • Pytanie nr 46689 - W instrukcji CREATE TABLE użycie klauzuli PRIMARY KEY przy deklaracji pola tabeli spowoduje, że p...
 • Pytanie nr 46690 - Baza danych księgarni zawiera tabelę ksiazki z polami: id, idAutor, tytul, ileSprzedanych oraz ta...
 • Pytanie nr 46691 - Istnieje tabela pracownicy z polami: id, imie, nazwisko, pensja. W nowym roku postanowiono podnie...
 • Pytanie nr 46692 - W tabeli artykuly wykonano następujące polecenia dotyczące praw użytkownika janGRANT ALL PRIVILEG...
 • Pytanie nr 46693 - Aby przywrócić bazę danych MS SQL z kopii bezpieczeństwa, należy zastosować polecenie
 • Pytanie nr 46694 - Baza danych MySQL uległa uszkodzeniu. Które z działańnie pomoże przy jej naprawie?
 • Pytanie nr 46695 - W formularzu dane z pola input o typie number zostały zapisane do zmiennej a, a następnie przetwo...
 • Pytanie nr 46696 - Wstawki kodu JavaScript w dokumencie HTML mogą się znaleźć
 • Pytanie nr 46697 - W przedstawionym kodzie JavaScript dla ułatwienia ponumerowano linie. W kodzie znajduje się błąd,...
 • Pytanie nr 46698 - Ile iteracji będzie miała przedstawiona pętla zapisana w języku PHP, zakładając, że zmienna steru...
 • Pytanie nr 46699 - W języku JavaScript metoda document.getElementByld(id) ma za zadanie
 • Pytanie nr 46700 - W instrukcji warunkowej języka JavaScript należy sprawdzić przypadek, gdy zmienne a oraz b są dod...
 • Pytanie nr 46701 - Zadaniem przedstawionej funkcji zapisanej w jęzvku JavaScript jestfunction fun1(a, b) { if (a % 2...
 • Pytanie nr 46702 - Przedstawiony kod został zapisany w języku JavaScript. W podanej definicji obiektu metodą jest el...
 • Pytanie nr 46703 - Aby uzyskać informacje o środowisku pracy serwera obsługującego PHP, należy skorzystać z funkcji...
 • Pytanie nr 46704 - Do uruchomienia skryptu JavaScript wymagane jest oprogramowanie
 • Pytanie nr 46705 - Do uruchomienia skryptu JavaScript wymagane jest oprogramowanie
 • Pytanie nr 46706 - Zadaniem funkcji PHP o nazwie mysql_select_db() jest
 • Pytanie nr 46707 - W przedstawionym kodzie PHP, zamiast znaków zapytania powinien pojawić się komunikat:$x = mysql_q...
 • Pytanie nr 46708 - Testy wydajnościowe mają na celu sprawdzenie
 • Pytanie nr 46709 - Aby prawidłowo udokumentować przedstawioną linię kodu języka JavaScript, należy po znakach // wpi...
 • Pytanie nr 46710 - Przekierowanie 301 służące przekierowaniu użytkownika z jednego adresu URL na inny można ustawić ...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ