LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 47591 - Którą roślinę można uprawiać na glebach piaszczystych?
 • Pytanie nr 47592 - Zabiegiem agrotechnicznym wykonywanym przez rolnika w uprawie roślin jest
 • Pytanie nr 47593 - Planując naturalne nawożenie należy uwzględnić użycie
 • Pytanie nr 47594 - W ogrodzie warzywnym należy zrezygnować z uprawy
 • Pytanie nr 47595 - Najlepsze warunki na pastwisku górskim dotyczą wypasu
 • Pytanie nr 47596 - Niezbędnymi warunkami hodowli koni jest przede wszystkim
 • Pytanie nr 47597 - Podczas organizacji hodowli, zgodnie z warunkami dobrostanu, zwierzętom należy zapewnić
 • Pytanie nr 47598 - Najlepsza pasza zapewniającą kompletny zasób witamin to
 • Pytanie nr 47599 - Zabieg, który nie jest związany z higieną krów, to
 • Pytanie nr 47600 - Do kompleksowej mechanizacji w produkcji roślinnej należy zastosować
 • Pytanie nr 47601 - Do innych prac niż uprawa roli, należy użyć
 • Pytanie nr 47602 - Surowce rolnicze o największej trwałości podczas transportu i przechowywania to
 • Pytanie nr 47603 - W okresie jesiennym pod ziemniaki stosuje się nawozy
 • Pytanie nr 47604 - Podczas kontroli produkcji ekologicznej w gospodarstwie rolnym sprawdzeniu podlegają
 • Pytanie nr 47605 - Jednym z najczęstszych czynników przyczyniających się do powstania wypadków podczas prac eksploat...
 • Pytanie nr 47606 - W ramach ekologicznej produkcji rolniczej należy zastosować
 • Pytanie nr 47607 - Przestrzeganie zasad dobrej kultury rolnej przy ubieganiu się o płatności bezpośrednie jest
 • Pytanie nr 47608 - Zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolnej, koszenie na gruntach ugorowanych przeprowadza się co n...
 • Pytanie nr 47609 - Rolnik sprzedający zwierzęta musi posiadać decyzję stwierdzającą o "urzędowo wolnym stadzie od gr...
 • Pytanie nr 47610 - Czynnikiem wpływającym na koszty hodowli zwierząt jest
 • Pytanie nr 47611 - Na koszty uprawy nie wpływa
 • Pytanie nr 47612 - Miejscem rekreacji dla dzieci, przygotowanym w gospodarstwie agroturystycznym, jest
 • Pytanie nr 47613 - Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi pokojów gościnnych trzeciej kategorii w gospodarstwie agroturys...
 • Pytanie nr 47614 - W systemie kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej wyróżnia się m.in.
 • Pytanie nr 47615 - Rolnik, planując prowadzenie przyzagrodowego pola kempingowego na terenach atrakcyjnych turystycz...
 • Pytanie nr 47616 - Jaki będzie stopień wykorzystania miejsc noclegowych, jeżeli w gospodarstwie agroturystycznym, kt...
 • Pytanie nr 47617 - Jaki przychód osiągnęło gospodarstwo agroturystyczne, jeżeli przez cały czerwiec nocowało w nim 1...
 • Pytanie nr 47618 - Gospodarstwo agroturystyczne zwiększyło hodowlę owiec i uprawę ziemniaków, gdyż znacząco wzrosło ...
 • Pytanie nr 47619 - Kategoryzację pokoi gościnnych na wsi prowadzi
 • Pytanie nr 47620 - Zgodnie z definicją kempingu, turystom świadczy się usługi w postaci
 • Pytanie nr 47621 - Pole biwakowe, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o usługach turystycznych, powinno być
 • Pytanie nr 47622 - Zgodnie z przepisami kategoryzacji, ustala się dla wiejskiej bazy noclegowej typu samodzielne jed...
 • Pytanie nr 47623 - Usługi noclegowe mogą być realizowane zgodnie z voucherem, który jest dokumentem
 • Pytanie nr 47624 - Powtórne wykorzystanie odpadów to
 • Pytanie nr 47625 - Wodzionka, karminadle, modro kapusta i makówki to potrawy charakterystyczne dla kuchni
 • Pytanie nr 47626 - W jadłospisie dla gości będących na diecie niskokalorycznej i lekkostrawnej muszą znaleźć się dan...
 • Pytanie nr 47627 - Do jadłospisu kuchni litewskiej należy
 • Pytanie nr 47628 - Tradycyjna zupa, którą sporządza się na zakwasie z razowej mąki, podawana zazwyczaj z ziemniakami...
 • Pytanie nr 47629 - Rodzinom z małymi dziećmi w gospodarstwie agroturystycznym należy zaproponować przede wszystkim
 • Pytanie nr 47630 - Gościom reprezentującym starsze pokolenie, podczas pobytu w gospodarstwie agroturystycznym, należ...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ