LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA MS7 - CZERWIEC 2017

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 48871 - Największym problemem dla podopiecznej, która uszkodziła protezę zębową, jest
 • Pytanie nr 48872 - Podopieczna z wyłonioną stomią skarży się na wydalanie dużej ilości gazów. Ta dolegliwość wymaga ...
 • Pytanie nr 48873 - Który zestaw produktów jest odpowiedni dla podopiecznego z zaleconą dietą bogatopotasową?
 • Pytanie nr 48874 - Podopieczna uskarża się na duży stopień nietrzymania moczu i krępuje się z powodu tej dolegliwośc...
 • Pytanie nr 48875 - Podopieczna mieszka na I piętrze w bloku bez windy, jest sprawna intelektualnie, porusza się na w...
 • Pytanie nr 48876 - W harmonogramie pracy z podopiecznym poruszającym się o kulach należy uwzględnić działania ukieru...
 • Pytanie nr 48877 - Którą zasadę, poprawiającą efektywność współpracy z podopiecznym, należy uwzględnić w indywidualn...
 • Pytanie nr 48878 - U podopiecznego ze stwardnieniem rozsianym występują znaczne zaburzenia mowy i równowagi. Którą m...
 • Pytanie nr 48879 - Opiekun zajmujący się głuchoniemym podopiecznym powinien porozumiewać się z nim za pomocą
 • Pytanie nr 48880 - Dla podopiecznej z chorobą zwyrodnieniową stawów rąk najbardziej wskazana jest
 • Pytanie nr 48881 - W jaki sposób należy wykonać oklepywanie klatki piersiowej, stosowane w profilaktyce powikłań płu...
 • Pytanie nr 48882 - W celu umycia krocza niesamodzielnej podopiecznej leżącej w łóżku, zgodnie z procedurami należy p...
 • Pytanie nr 48883 - Z jaką częstotliwością należy wykonać mycie głowy u leżącej osoby starszej?
 • Pytanie nr 48884 - Wzrost pragnienia, świąd w okolicy narządów płciowych, zaburzenia widzenia, zmęczenie, zaburzenia...
 • Pytanie nr 48885 - Który zestaw czynników najbardziej sprzyja powstawaniu miażdżycy tętnic?
 • Pytanie nr 48886 - Opiekun w trakcie pomiaru tętna u podopiecznej stwierdził częstość 49 uderzeń na minutę. Jest to ...
 • Pytanie nr 48887 - Objawy, takie jak: pochylona sylwetka, spowolnienie ruchów, wzmożone napięcie mięśniowe, drżenie ...
 • Pytanie nr 48888 - W sytuacji, gdy u niesamodzielnej podopiecznej występują zmiany zapalne na błonie śluzowej jamy u...
 • Pytanie nr 48889 - Wskazaniem do ułożenia podopiecznego w pozycji wysokiej jest
 • Pytanie nr 48890 - W profilaktyce wirusowego zapalenia wątroby typu A u starszych osób istotne jest przede wszystkim
 • Pytanie nr 48891 - Udzielając pomocy podopiecznemu, u którego doszło do skręcenia stawu skokowego, należy w pierwsze...
 • Pytanie nr 48892 - Udzielając pierwszej pomocy podopiecznej, która oparzyła skórę dłoni parą wodną, opiekun w pierws...
 • Pytanie nr 48893 - Podczas obcinania paznokci u stóp podopiecznego należy
 • Pytanie nr 48894 - Która z wymienionych czynności jest zabiegiem higienicznym?
 • Pytanie nr 48895 - Podopieczna wymaga karmienia w łóżku. Zgodna z metodyką kolejność czynności przygotowujących ją d...
 • Pytanie nr 48896 - Która technika wykonania kąpieli nie jest zalecana u 92-letniej podopiecznej z zaburzeniami równo...
 • Pytanie nr 48897 - Które działania pielęgnacyjne zapobiegają powstawaniu odparzeń u otyłych podopiecznych?
 • Pytanie nr 48898 - Bieliznę pościelową i osobistą podopiecznego zmienia się w celu
 • Pytanie nr 48899 - Do wykonania podopiecznemu ciepłego okładu należy użyć elastycznego bandaża oraz
 • Pytanie nr 48900 - Zimne okłady stosuje się w celu
 • Pytanie nr 48901 - W jaki sposób opiekun osoby z zaburzeniami pamięci może pomóc podopiecznemu w przyjmowaniu na czc...
 • Pytanie nr 48902 - Środkiem pomocniczym dla podopiecznej po mastektomii jest
 • Pytanie nr 48903 - U samotnej podopiecznej chorej na cukrzycę pojawiło się zasinienie na dużym palcu stopy. W pierws...
 • Pytanie nr 48904 - Opiekun podczas pierwszej wizyty u podopiecznego stwierdził brak pralki oraz niedobór bielizny, o...
 • Pytanie nr 48905 - Podopieczna, na emeryturze, sprawna intelektualnie i fizycznie, od jakiegoś czasu ma poczucie osa...
 • Pytanie nr 48906 - Podopieczny z amputowaną kończyną dolną podczas samodzielnej kąpieli pod prysznicem powinien wyko...
 • Pytanie nr 48907 - Podopieczna, która jest wydolna w zakresie samoopieki i porusza się na wózku inwalidzkim z powodu...
 • Pytanie nr 48908 - Dla podopiecznej z wysiłkowym nietrzymaniem moczu wskazane są ćwiczenia wzmacniające mięśnie
 • Pytanie nr 48909 - Podopieczny cierpi na chorobę Parkinsona, porusza się samodzielnie, czuje się samotny. Którą plac...
 • Pytanie nr 48910 - Z którym specjalistą należy współpracować, aby uzyskać profesjonalne wskazówki dotyczące usprawni...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ