LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA AU22 - PAŹDZIERNIK 2016

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 49831 - Zarządzanie przepływem materiałów i surowców dla potrzeb procesu produkcji obejmuje przepływy rze...
 • Pytanie nr 49832 - Jeżeli założy się, że zamówienia klienta mają być realizowane bezpośrednio z magazynu wyrobów got...
 • Pytanie nr 49833 - Planowanie zaopatrzenia materiałowego dla procesu produkcji obejmuje planowanie
 • Pytanie nr 49834 - Do transportu różnych postaci wyrobu pomiędzy poszczególnymi stanowiskami wytwórczymi w procesie ...
 • Pytanie nr 49835 - Paletyzator będący częścią linii produkcyjnej ma zastosowanie w procesie produkcji
 • Pytanie nr 49836 - Do działań ograniczających ilość "produkowanych" odpadów i możliwość ich ponownego przetworzenia ...
 • Pytanie nr 49837 - Do kompleksowego planowania zasobów wytwórczych w przedsiębiorstwie produkcyjnym stosuje się syst...
 • Pytanie nr 49838 - Systemem informatycznym, który wykorzystuje do planowania potrzeb materiałowych dane dotyczące st...
 • Pytanie nr 49839 - Systemem informatycznym integrującym zarządzanie procesem produkcji przy zastosowaniu systemów ty...
 • Pytanie nr 49840 - Który z dokumentów stosuje się do zapisu informacji dotyczących wykonywania poszczególnych operac...
 • Pytanie nr 49841 - Oblicz, ile wynosi czas przestoju w procesie produkcji, jeżeli miernik płynności produkcji wyniós...
 • Pytanie nr 49842 - Oblicz, ile wyniesie miernik płynności produkcji, jeżeli czas pracy na jednej zmianie wynosi 8 go...
 • Pytanie nr 49843 - Który dokument należy sporządzić pobierając niezbędne materiały i surowce z magazynu na zlecenie ...
 • Pytanie nr 49844 - Ilu sztuk wyrobu gotowego brakuje do realizacji prognozy sprzedaży?
 • Pytanie nr 49845 - Jak nazywa się system zamawiania towarów, wykorzystujący formułę ustalania wielkości partii dosta...
 • Pytanie nr 49846 - Stosując zasadę ustalania wielkości partii dostawy w oparciu o formułę Wilsona można zastosować m...
 • Pytanie nr 49847 - Zgodnie z zasadą Pareto grupa "A" obejmuje pozycje, dla których sumaryczna wartość obrotu w stosu...
 • Pytanie nr 49848 - Przy zastosowaniu której metody zarządzania zapasami istnieje możliwość utrzymywania przez przeds...
 • Pytanie nr 49849 - Którą z metod wydawania towaru stosuje się, jeżeli jako pierwsze mają być wydawane towary, które ...
 • Pytanie nr 49850 - Wózek unoszący ręczny przedstawiony jest na rysunku
 • Pytanie nr 49851 - Który z wózków specjalizowanych wykorzystuje się w transporcie wewnętrznym do przemieszczania mat...
 • Pytanie nr 49852 - Określ na podstawie tabeli maksymalny czas przechowywania mrożonej marchwi w temperaturze -18°C.
 • Pytanie nr 49853 - Jeżeli na opakowaniu umieszczono zamieszczony znak graficzny, oznacza to, że dany produkt należy ...
 • Pytanie nr 49854 - Jeżeli łączne koszty magazynowania w badanym okresie wynoszą 6 000 zł, a powierzchnia użytkowa ma...
 • Pytanie nr 49855 - Zastosowanie regałów przejezdnych torowych w strefie składowania pozwala na wyeliminowanie nadmie...
 • Pytanie nr 49856 - W którym magazynie najlepiej wykorzystywana jest powierzchnia w strefie kompletacji?
 • Pytanie nr 49857 - Którą z wymienionych czynności wykonuje się w strefie kompletacji?
 • Pytanie nr 49858 - Masowe, sypkie produkty chemii budowlanej, które odporne są na oddziaływanie czynników mechaniczn...
 • Pytanie nr 49859 - Identyfikację towarów przy pomocy fal radiowych stosuje się, wykorzystując technologię
 • Pytanie nr 49860 - Do oznaczania bardzo małych wyrobów handlowych należy zastosować numer kodu kreskowego
 • Pytanie nr 49861 - Dokumentem przedstawionym na rysunku jest
 • Pytanie nr 49862 - Który dokument potwierdza przyjęcie do magazynu przedsiębiorstwa produkcyjnego wyrobów gotowych l...
 • Pytanie nr 49863 - Ile wynosi zapas końcowy towaru w sieci dystrybucji, jeżeli dostawa wynosiła 7 600 szt., zapas po...
 • Pytanie nr 49864 - Z którym dostawcą zakład powinien nawiązać współpracę, biorąc pod uwagę podane kryteria doboru wr...
 • Pytanie nr 49865 - W strategii funkcjonowania dystrybucji masowej w celu dotarcia z produktem do jak najszerszej lic...
 • Pytanie nr 49866 - Do zabezpieczenia realizacji potrzeb procesu dystrybucji związanych z obsługą przepływu towarów s...
 • Pytanie nr 49867 - W systemie numerycznym kodu kreskowego GS1 dwie, trzy lub cztery cyfry umieszczone w "()" oznaczają
 • Pytanie nr 49868 - Model internetowy relacji biznesowych polegających na zawieraniu transakcji drogą elektroniczną p...
 • Pytanie nr 49869 - Ile paletowych jednostek ładunkowych (pjł) można sformować i wydać z magazynu w ciągu 4 dni, jeże...
 • Pytanie nr 49870 - Jeżeli firma spedycyjna wartość frachtu za usługę przewozu ustala w oparciu o tzw. opłatę stałą w...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ