LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA AU32 - PAŹDZIERNIK 2013

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 49911 - Formuły INCOTERMS określają
 • Pytanie nr 49912 - List Air Waybill stwierdza zawarcie umowy o przewóz w transporcie
 • Pytanie nr 49913 - Konwencja COTIF
 • Pytanie nr 49914 - Czas pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe reguluje konwencja
 • Pytanie nr 49915 - Który z podanych harmonogramów czasu pracy kierowcy jest zgodny z obowiązującymi przepisami?
 • Pytanie nr 49916 - Środki transportu, którymi są wykonywane przewozy ładunków, pomiędzy różnymi państwami muszą speł...
 • Pytanie nr 49917 - Firma transportowa otrzymała zlecenie na przewóz mieszanek betonowych luzem. Do realizacji zlecen...
 • Pytanie nr 49918 - Samodzielna jednostka transportowa o specjalnie dobranym nadwoziu, decydującym o zakresie możliwe...
 • Pytanie nr 49919 - System "ruchomej drogi" polega na przewozie
 • Pytanie nr 49920 - Firma transportowa otrzymała zlecenie przewozu mleka od producentów do przetwórni. W celu realiza...
 • Pytanie nr 49921 - Firma ma dostarczyć towar od producenta do trzech odbiorców. Odległości pomiędzy punktem nadania ...
 • Pytanie nr 49922 - Firma transportowa pracuje przez 20 dni w miesiącu. Średnio na przejazd trasy pojazd potrzebuje 4...
 • Pytanie nr 49923 - Do czynności procesu przewozowego zalicza się
 • Pytanie nr 49924 - Którego z parametrów nie rejestruje tarcza tachografu?
 • Pytanie nr 49925 - Electronic Data Interchange to
 • Pytanie nr 49926 - Etykieta logistyczna GS1 służy do oznaczania jednostki logistycznej dla potrzeb uczestników łańcu...
 • Pytanie nr 49927 - Polski Globalny Numer Identyfikacji Wysyłki przeznaczony do identyfikacji ładunków, nadawany prze...
 • Pytanie nr 49928 - Nadawca ładunku określił cztery równo oceniane wymagania, które muszą być spełnione podczas przew...
 • Pytanie nr 49929 - Klient wobec firm przewozowych określił trzy wymagania, które według niego mają wpływ na jakość p...
 • Pytanie nr 49930 - Samochód ciężarowy przewiózł towar na odległość 270 km. Czas jazdy wynosił 4 h, a czas postojów 1...
 • Pytanie nr 49931 - Ile wynosi czas trwania kursu samochodu ciężarowego przewożącego ładunek z Warszawy do Poznania, ...
 • Pytanie nr 49932 - Jaki będzie koszt przewozu 13 palet z zakładu produkcyjnego do odbiorcy oddalonego o 250 km? Firm...
 • Pytanie nr 49933 - W morskim liście przewozowym nazwę odbiorcy przesyłki oraz jego adres umieszcza się w polu oznacz...
 • Pytanie nr 49934 - Jaki będzie całkowity koszt działalności przedsiębiorstwa transportowego w ciągu miesiąca, jeżeli...
 • Pytanie nr 49935 - Jaki będzie koszt realizacji usługi kompletowania i transportu mebli firmy IKAR, jeżeli waga towa...
 • Pytanie nr 49936 - Wózek podnośnikowy czołowy może być eksploatowany po przejściu badania technicznegoprzeprowadzone...
 • Pytanie nr 49937 - Prawdopodobieństwo, że środek transportu, będzie prawidłowo spełniał swoje zadania przez określon...
 • Pytanie nr 49938 - Dokumenty określające cechy, jakie urządzenie techniczne powinno posiadać, które powinny być stos...
 • Pytanie nr 49939 - Wykonywanie dozoru technicznego nad urządzeniami zainstalowanymi między innymi na terenach kolejo...
 • Pytanie nr 49940 - Firma produkująca farby dostarcza produkty z magazynu centralnego zlokalizowanego w południowo –z...
 • Pytanie nr 49941 - Urządzenie przedstawione na rysunku służy do przenoszenia
 • Pytanie nr 49942 - Przeładunek kontenera na kolejowej rampie przeładunkowej z samochodu na wagon platformę powinien ...
 • Pytanie nr 49943 - Załadunek samochodów na statek powinien odbywać się z zastosowaniem technologii przeładunkowej
 • Pytanie nr 49944 - Na palecie EUR o masie 15 kg znajdują się 4 jednorodne sztuki ładunku, każdy o masie 100 kg. Dobi...
 • Pytanie nr 49945 - Do przeładunku z wagonów kolejowych na statek rur o długości 25 m, średnicy 4 metrów i masie 50 t...
 • Pytanie nr 49946 - Działanie profilaktyczne mające na celu utrzymanie obiektu w stanie zdatności użytkowej przez pla...
 • Pytanie nr 49947 - Pierwsze badanie techniczne nowego samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprze...
 • Pytanie nr 49948 - W ramach obsługi technicznej wózka widłowego nie wykonuje się
 • Pytanie nr 49949 - Jaki będzie miesięczny koszt pracy wózka, jeżeli jedna godzina jego pracy wynosi 120 zł, a przeds...
 • Pytanie nr 49950 - Jaki będzie koszt wynajmu wózka widłowego o napędzie spalinowym i udźwigu 4 ton na okres 20 dni?...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ