LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA AU32 - CZERWIEC 2019

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 51711 - Którym skrótem oznaczana jest umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów ...
 • Pytanie nr 51712 - Które przepisy regulują warunki transportu ładunków niebezpiecznych drogą morską?
 • Pytanie nr 51713 - Według której formuły INCOTERMS 2010 obowiązkiem sprzedającego jest dostarczenie oclonego towaru ...
 • Pytanie nr 51714 - Oblicz minimalną liczbę wagonów Sgs niezbędnych do przewozu 10 kontenerów 40′ o wymiarach 12,2 × ...
 • Pytanie nr 51715 - Ile czasu zajmie przewiezienie ładunku na odległość 200 m przez wózek widłowy, który porusza się ...
 • Pytanie nr 51716 - Korzystając z danych zamieszczonych w tabeli ustal, który typ wymienionych kontenerów ma najmniej...
 • Pytanie nr 51717 - Paleta EUR o masie własnej 22 kg ma wymiary 1 200 × 800 × 144 mm (dł. × szer. × wys.) i ładowność...
 • Pytanie nr 51718 - Ile samochodów o ładowności 10 ton należy zaplanować do przewozu 2 000 paletowych jednostek ładun...
 • Pytanie nr 51719 - Oblicz minimalny czas przewozu ładunku na odległość 430 km, jeżeli pojazd porusza się ze średnią ...
 • Pytanie nr 51720 - Z jaką średnią prędkością poruszał się pojazd, który w ciągu 2 godzin i 30 minut pokonał odległoś...
 • Pytanie nr 51721 - Który ciąg cyfr w numerze GTIN-14: 0590 0052 00008 5 oznacza numer jednostki kodującej (numer fir...
 • Pytanie nr 51722 - Urządzenie nadawczo-odbiorcze umieszczone w pojazdach lub w jednostkach ładunkowych, przesyłające...
 • Pytanie nr 51723 - Na rysunku przedstawiono kod
 • Pytanie nr 51724 - Na rysunku przedstawiono etykietę logistyczną (GS1) podzieloną na trzy części. Część środkowa zaw...
 • Pytanie nr 51725 - W tabeli zamieszczono przykładowe numery rozpoznawcze zagrożenia oraz ich znaczenie. Wskaż, która...
 • Pytanie nr 51726 - Którą naklejkę należy umieścić na opakowaniu materiałów wybuchowych?
 • Pytanie nr 51727 - Przedsiębiorstwo zrealizowało 340 dostaw z czego 30 było niekompletnych, a 4 nieterminowe. Oblicz...
 • Pytanie nr 51728 - Pojemność naczepy wynosi 100 m3, a objętość właściwa ładunku 4 m3/t. Oblicz współczynnik wypełnie...
 • Pytanie nr 51729 - W ilu procentach została wykorzystana powierzchnia ładunkowa kontenera o wymiarach wewnętrznych 5...
 • Pytanie nr 51730 - Stację nadania i stację przeznaczenia towaru podaje się w liście przewozowym
 • Pytanie nr 51731 - Na rysunku przedstawiono fragment formularza międzynarodowego listu przewozowego transportu
 • Pytanie nr 51732 - Na rysunku przedstawiono fragment formularza na przewozy ładunków w międzynarodowym transporcie
 • Pytanie nr 51733 - Dokument stwierdzający przybycie statku trampowego do portu załadunku lub wyładunku oraz jego got...
 • Pytanie nr 51734 - Załadunek 1 kontenera na wagon przy użyciu 1 wozu kontenerowego trwa 4 minuty. Ile kontenerów w c...
 • Pytanie nr 51735 - Ile wyniesie cena jednostkowa netto przewozu ładunku na odległość 1 km, jeżeli za przewóz ładunku...
 • Pytanie nr 51736 - Przewoźnik otrzymał zlecenie przewozu 10 paletowych jednostek ładunkowych (pjł) o masie 60 kg każ...
 • Pytanie nr 51737 - Przedsiębiorstwo realizuje usługę przewozu 2 000 skrzyń środkami transportu drogowego. Maksymalna...
 • Pytanie nr 51738 - Którym skrótem oznaczana jest umowa europejska o głównych międzynarodowych liniach kolejowych spo...
 • Pytanie nr 51739 - Korzystając z fragmentu ustawy Prawo o ruchu drogowym, określ maksymalną rzeczywistą masę całkowi...
 • Pytanie nr 51740 - Ile sztuk puszek z farbą dostarczono do odbiorcy w dwóch naczepach, do których załadowano po 80 p...
 • Pytanie nr 51741 - Reachstacker to nazwa
 • Pytanie nr 51742 - Zgodnie z przepisami dotyczącymi czasu pracy kierowców dopuszcza się dwa razy w tygodniu wydłużen...
 • Pytanie nr 51743 - Korzystając z fragmentu rozporządzenia zamieszczonego w ramce ustal, ile wynosi maksymalna długoś...
 • Pytanie nr 51744 - Korzystając z zamieszczonego fragmentu umowy określ oznaczenie pojazdu przeznaczonego do przewozu...
 • Pytanie nr 51745 - Środek transportu wodnego przestawiony na rysunku to
 • Pytanie nr 51746 - Dźwignica składająca się z zamontowanego na stałe do podłoża słupa, na którym osadzony jest wysię...
 • Pytanie nr 51747 - Samochód zużywa 25 litrów oleju napędowego na 100 km przebiegu. Ile paliwa zużyje ten pojazd na t...
 • Pytanie nr 51748 - Przedsiębiorca wynajął wóz podnośnikowy wraz z kierowcą na 5 dni. Dobowy czas pracy kierowcy wyno...
 • Pytanie nr 51749 - Oblicz wartość brutto usługi załadunku 12 kontenerów z ładunkiem o masie 21 ton każdy na platform...
 • Pytanie nr 51750 - Korzystając z cennika, oblicz koszt formowania 20 paletowych jednostek ładunkowych (pjł) z materi...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ