LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA AU22 - STYCZEŃ 2019 (test 2)

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 52071 - Magazynem przystosowanym do przechowywania luzem ziarna zbóż jest
 • Pytanie nr 52072 - Która nazwa odnosi się do zapasu znajdującego się w systemie produkcyjnym w trakcie obróbki?
 • Pytanie nr 52073 - Magazyn posiada nominalną powierzchnię składową równą 895 m2. Po rozmieszczeniu regałów łączna wy...
 • Pytanie nr 52074 - Który układ technologiczny magazynu przedstawiono na rysunku?
 • Pytanie nr 52075 - Ile wyniesie pole powierzchni modułu magazynowego dla prostopadłego ułożenia paletowych jednostek...
 • Pytanie nr 52076 - Na którym rysunku przedstawiono regał przepływowy?
 • Pytanie nr 52077 - System łączony komunikacji głosowej i świetlnej, w którym po aktywacji zlecenia miejsce magazynow...
 • Pytanie nr 52078 - Które urządzenie jest przedstawione na rysunku?
 • Pytanie nr 52079 - Na terminalu przeładowywane są kontenery 20’ (6,1 x 2,4 x 2,6 m). Które urządzenie należy wybrać ...
 • Pytanie nr 52080 - Dokonując zgodnie z zamówieniem odbioru jakościowego towaru, należy sprawdzić
 • Pytanie nr 52081 - Ustal, do którego dnia włącznie można maksymalnie przechowywać w magazynie partię zielonych cytry...
 • Pytanie nr 52082 - W magazynie towary pakowane są do kartonów po 10 sztuk a następnie na palety po 5 kartonów w każd...
 • Pytanie nr 52083 - Ile maksymalnie kartonów o wymiarach 500 × 300 × 1 250 mm można umieścić w jednej warstwie na pal...
 • Pytanie nr 52084 - Korzystając z kartoteki magazynowej zamieszczonej w tabeli, określ wartość rozchodu towaru wydane...
 • Pytanie nr 52085 - O czym informuje zamieszczony znak manipulacyjny, umieszczony na opakowaniu ładunku podczas trans...
 • Pytanie nr 52086 - W magazynie towarów spożywczych ustalono limit ubytków naturalnych na poziomie 0,2% wartości rocz...
 • Pytanie nr 52087 - Jaka będzie wielkość zapasu informacyjnego, przy którym należy złożyć zamówienie, jeżeli w ciągu ...
 • Pytanie nr 52088 - Ile minimum opakowań należy dostarczyć do magazynu, aby zrealizować zamówienie na 870 sztuk wiert...
 • Pytanie nr 52089 - Po przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono niedobór zapasów o wartości 3 500,00 zł. Zgodnie z ...
 • Pytanie nr 52090 - Które opakowanie powinno zostać wybrane do przechowywania 120 sztuk wyrobów gotowych o wymiarach ...
 • Pytanie nr 52091 - Przedsiębiorca swoje produkty pakuje do plastikowych kubeczków, które następnie umieszcza w tektu...
 • Pytanie nr 52092 - Który kod przedstawiono na rysunku opakowania?
 • Pytanie nr 52093 - Systemem informatycznym wspomagającym realizację, kontrolę i sterowanie przepływem towarów przez ...
 • Pytanie nr 52094 - Przedsiębiorstwo przyjęło do magazynu jabłka, pomarańcze oraz cukier, z których wyprodukuje 6 lit...
 • Pytanie nr 52095 - Ile wyniesie wartość wydanych z magazynu elementów zgodnie z powyższym dokumentem Rw?
 • Pytanie nr 52096 - Ile wyniesie koszt wyładunku kontenerów na terminalu, jeśli koszt maszynogodziny suwnicy wynosi 1...
 • Pytanie nr 52097 - Ile wyniesie wskaźnik jednostkowego kosztu magazynowania na jedną jednostkę paletową, jeżeli łącz...
 • Pytanie nr 52098 - Sytuacja w systemie produkcji, kiedy stanowisko o najniższych możliwościach produkcyjnych ogranic...
 • Pytanie nr 52099 - Który znak powinien być umieszczony na opakowaniach substancji żrących?
 • Pytanie nr 52100 - Którym terminem określa się proces utraty wody przez owoce składowane w magazynie?
 • Pytanie nr 52101 - Który z wymienionych systemów umożliwia dostarczenie w czasie rzeczywistym aktualnych informacji ...
 • Pytanie nr 52102 - Korzystając z przedstawionego schematu, oblicz ile minimum kilogramów jabłek oraz marchwi należy ...
 • Pytanie nr 52103 - Korzystając z danych zawartych w tabelach, określ terminy zamówienia poszczególnych komponentów u...
 • Pytanie nr 52104 - Powtórne wykorzystanie odpadów jako surowców wtórnych do wytworzenia nowych produktów o właściwoś...
 • Pytanie nr 52105 - Do którego pojemnika należy wrzucać odpady z papieru, kartonu i tektury?
 • Pytanie nr 52106 - Z linii produkcyjnej do magazynu przekazano 100 sztuk wyrobu gotowego. W celu udokumentowania teg...
 • Pytanie nr 52107 - Który z produktów będzie sprzedawany w systemie dystrybucji selektywnej?
 • Pytanie nr 52108 - Do funkcji przedtransakcyjnych w ramach systemu dystrybucji zalicza się
 • Pytanie nr 52109 - Na którym rysunku przedstawiono urządzenie odczytujące kody kreskowe?
 • Pytanie nr 52110 - Wartość brutto sprzedanych towarów zgodnie z przedstawioną fakturą wynosi

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ