LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 54031 - Takie zjawiska pogodowe jak niska wilgotność powietrza, nagły spadek temperatury w ciągu dnia, be...
 • Pytanie nr 54032 - Wskaż przyrząd przeznaczony do pomiaru wilgotności powietrza.
 • Pytanie nr 54033 - Jeżeli w ciągu doby zanotowano następujące temperatury: -4°C, 1°C, 0°C, -5°C, to średnia dobowa t...
 • Pytanie nr 54034 - Zaletą odwadniania użytków rolnych za pomocą rowów otwartych z okresowym bądź trwałym nadmiarem w...
 • Pytanie nr 54035 - W celu ochrony gleb ciężkich przed powstaniem podeszwy płużnej należy
 • Pytanie nr 54036 - Skutecznym sposobem zapobiegania wykoniczynieniu gleb jest
 • Pytanie nr 54037 - Zbożem ograniczającym występowanie chorób podstawy źdźbła w płodozmianach zbożowych jest
 • Pytanie nr 54038 - Którą z wymienionych chorób zbóż zwalcza się chemicznie w okresie wegetacji?
 • Pytanie nr 54039 - Przy renowacji użytków zielonych metodą podsiewu pierwszą dawkę nawozów azotowych należy zastosow...
 • Pytanie nr 54040 - W celu zrzucenia na dno bruzdy górnej części skiby należy w pługu zainstalować
 • Pytanie nr 54041 - Największy plon białka w roślinach uzyskuje się, kosząc łąki
 • Pytanie nr 54042 - Optymalnym terminem wapnowania łąk i pastwisk jest okres
 • Pytanie nr 54043 - Plantacji nasiennych traw nie należy zakładać na glebach
 • Pytanie nr 54044 - Po zabiegu ochrony roślin mycie opryskiwacza nieposiadającego odpowiedniego wyposażenia do mycia ...
 • Pytanie nr 54045 - Działalność w ramach sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia roślinnego wymaga rejestracji ...
 • Pytanie nr 54046 - Przezimowanie roślin rzepaku należy ocenić na podstawie
 • Pytanie nr 54047 - Na podstawie informacji zawartej w rozporządzeniu wskaż, jaka jest wymagana izolacja przestrzenna...
 • Pytanie nr 54048 - Do sporządzania planów nawożenia w gospodarstwach rolnych dla gruntów ornych w zgodzie z zasadami...
 • Pytanie nr 54049 - Prolaktyna to hormon przysadki mózgowej regulujący
 • Pytanie nr 54050 - Do produkcji brojlerów kurzych najlepiej nadają się mieszańce ras
 • Pytanie nr 54051 - Oblicz termin inseminacji krowy, która wycieliła się 21 marca br., jeżeli pierwszy zabieg unasien...
 • Pytanie nr 54052 - Oblicz współczynnik częstotliwości wyproszeń dla lochy o podanych w tabeli terminach cyklu rozrod...
 • Pytanie nr 54053 - Zgodnie z informacją zawartą w tabeli, największe wahania zapotrzebowania na składniki mineralne ...
 • Pytanie nr 54054 - Niedobór witaminy E w żywieniu kur niosek może powodować u nich
 • Pytanie nr 54055 - Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz dzienną normę na energię netto laktacji dla krowy o...
 • Pytanie nr 54056 - Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz, ile kilogramów mieszanki zbożowej uzupełni dawkę p...
 • Pytanie nr 54057 - Przyczyną niedożywienia zwierząt może być
 • Pytanie nr 54058 - Ile ton kiszonki z traw można zmagazynować w silosie przejazdowym o wymiarach: długość 25 mx szer...
 • Pytanie nr 54059 - Przygotowanie paszy dla świń poprzez parowanie lub gotowanie jej w celu poprawienia strawności or...
 • Pytanie nr 54060 - Jeżeli dzienne spożycie mieszanki pełnoporcjowej przez nioskę wynosi 150 g, to ile paszy należy z...
 • Pytanie nr 54061 - Wystąpienie substancji hamujących w mleku krowim może być skutkiem
 • Pytanie nr 54062 - Na przedstawionym opakowaniu kurzych jaj konsumpcyjnych przeznaczonych do sprzedaży brakuje infor...
 • Pytanie nr 54063 - Oblicz wydajność rzeźną brojlera kurzego, który przed ubojem ważył 3,0 kg, a masa tuszki po uboju...
 • Pytanie nr 54064 - Buhaj, którego wartość hodowlaną przedstawiono w formie diagramu liniowego, najmocniej przekazuje...
 • Pytanie nr 54065 - Emisja do atmosfery amoniaku pochodzącego z produkcji zwierzęcej jest jedną z przyczyn
 • Pytanie nr 54066 - Posiadacze bydła zgłaszają fakt urodzenia, śmierci oraz przewozu bydła do i z siedziby stada wraz...
 • Pytanie nr 54067 - Na podstawie przedstawionego zestawienia oblicz wartość pobranej paszy przez tucznika w okresie 5...
 • Pytanie nr 54068 - Zgodnie z przedstawioną klasyfikacją, jeżeli tusza maciorki waży 62,5 kg, zawartość mięsa w tuszy...
 • Pytanie nr 54069 - Oblicz długość okresu międzyciążowego (OMC) krowy, dla której sporządzono wykres składowych okres...
 • Pytanie nr 54070 - Do oddzielenia grup technologicznych owiec w owczarni należy zastosować urządzenie przedstawione ...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ